အညံ့ဝင္ေနသူမ်ား ကုသိုလ္ကံကို ျမင့္တက္ေစရန္ မၾကာခဏလုပ္ေပးသင့့္ေသာ ယၾတာ

Zawgyi

ေကာင္းတဲ့ ကုသိိုလ္ကံကို ျမင့္တက္ေစရန္ အလိုငွာႏွင့္္ မေကာင္းတဲ့ဲအကုသိုလ္ ကံကို နည္းပါးပယ္ေပ်ာက္ေစရန္ အလို႕ငွာ ဘုရား ယၾတာကို မၾကာခဏလုပ္ေပးျဖစ္ပါတယ္။

အဲဲဒီ ယၾတာေတြကေတာ့-

၁။ ခင္ပြန္းႀကီး (၁၀) ပါးကန္ေတာ့ျခင္း။

၂။ ဓာတ္ႀကီးေလးပါး ဆြမ္းေတာ္ကပ္ျခင္း။

၃။ ေရလမ္း၊ ပန္္းလမ္း၊ အလင္းလမ္းတို႕ျဖင့္ မဟာပဌာန္း ပူေဇာ္ျခင္းတို႕ပဲျဖစ္ပါတယ္။

လုိိအင္ျပည့္ရာ – ဓါတ္ႀကီးေလးပါးယၾတာ

ဓာတ္ႀကီးေလးပါး ဆိုသည္မွာ-

ပထ၀ီဓာတ္-(၂၀) ပါး

အာေပါဓာတ္က-(၁၂)ပါး

ေတေဇာဓာတ္က အပါး(၄)ပါး

၀ါေယာဓာတ္က အပါး (၆)ပါး တို႕ျဖစ္ပါသည္။

လုပ္ရမည့္ေန႔. မိိမိ ေမြးရက္ နံနက္အာရံုတက္ခ်ိန္္

ျပင္ဆင္ပံု……. ခံံုတစ္လံုးေပၚမွာ စာပြဲခင္း ျဖဴျဖဴသန္႔သန္႔ ခင္းရမယ္။ ၿပီးေတာ့ အဲဒီ ခံုေပၚမွာ ေအာက္ပါ ပစၥည္းေတြ ျပင္ဆင္ထားရမယ္။

လွဴဒါန္းရန္ပစၥည္းမ်ား

၁။ အ႐ုဏ္မတက္မီ ဆြမ္းေတာ္ပြဲ (၂၀ )တြင္္ ဆြမ္းႏွင့္အတူ သစ္သီး (၉) မ်ိဳး တစ္စိ္ိတ္စီ သို႔မဟုတ္ ယိ ု(၉) မ်ိဳးႏွင့္ ျပင္ပါ။

၂။ ေသာက္ေတာ္ေရ (၁၂) ခြက္္

၃။ ဖန္ခြက္သိုိ႔မဟုတ္ ပန္းအိုးျဖင့္ ယပ္ (၆) ခုု(ပန္းလႉလိုပါက ထည့္ႏိုင္သည္။)

၄။ အလင္းမီးတိုင္ (၄)တိုင္္

လွဴဒါန္းစဥ္တြင္္ ရြတ္ဖတ္ ပူေဇာ္ရန္ အဆင့္ဆင့္္ အလွဴမတိုင္ခင္တစ္ရက္ ညတြင္္ ျမတ္စြာဘုရား အမႉးရိိွေသာ သံဃာေတာ္တို႔ႏွင့္္ (၃၁)ဘံုသားတို႔အား ႀကိဳတင္ပင့္ဖိတ္ရပါမည္။

ပင့္ဖိတ္တိုင္တည္ရန္စကား

” ဘုန္းေတာ္ အနႏၲ၊ ဉာဏ္ေတာ္ အနႏၲ၊ကံေတာ္ အနႏၲ စၾကာဝဠာ ကမ႓ာေျမမိုိး ျဖန္းျဖန္းက်ဳိးမွ် တန္ခိုးေတာ္ အနႏၲတို႔ႏွင့္္ ျပည့္စံုေတာ္မူၾကကုန္ေသာ သံ၊ ဂံု၊ ပ၊ မ (ကကုသန္၊ ေကာဏဂံု၊ ကႆပ၊ ေဂါတမ)

ဗုုဒၶ ေလးဆူ ေအာင္ေတာ္မူ ျမတ္စြာဘုရား တပည့္ေတာ္/မတို႔သည္ မနက္ျဖန္မနက္္

အာ႐ုဏ္တက္ေသာ အခါတြင္ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားႏွင့္တကြ ရွင္သာရိပုတၱရာ၊ ရွင္မဟာေမာဂၢလာန္၊ ရွင္မဟာကႆဖ၊ ရွင္ပိေ႑ာလ၊ ရွင္သိဝလိ၊ ရွင္ပိလိႏၵဝစၧ၊ ရွင္ဥပဂုတၱ ေလးပါး

(ရွင္ဥပဂုတၱ၊ ရွင္သာရစကၠ၊ ရွင္သေကာသကၠာ၊ ရွင္ေမဒရ) အစရိွေသာ လက္ဝဲရံ လက္ယ်ာရံ အဂၢသာဝကာ မဟာသာဝကာ တပည့္သံဃာေတာ္ျမတ္တို႔အား ဓာတ္ႀကီးေလးပါးဆြမ္း အလွဴဒါန အဝဝတို႔ကို ကပ္လႉ ပူေဇာ္လိုပါေသာေၾကာင့္ တပည့္ေတာ္တို႔အား ခ်ီးေျမႇာက္ေထာက္ပံ့ေသာအားျဖင့္ တပည့္ေတာ္တို႔၏အိမ္ေဂဟာသို႔ ဓာတ္ႀကီးေလးပါးဆြမ္း အလႉခံေတာ္မူရန္ႏွင့္ ဆြမ္းဘုန္းေပး သံုးေဆာင္ေတာ္မူပါရန္ တပည့္သံဃာေတာ္ျမတ္မ်ားႏွင့္တကြၾကြေတာ္မူပါမည့္အေၾကာင္း ႐ိုေသျမတ္ႏိုး လက္ဆံုမိုး၍ရိွခိုးပင့္ေလွ်ာက္ပါ၏ အရွင္ျမတ္ႀကီးဘုရား။ ”

” အစမထင္္ေသာ သံသရာ ဘဝ အဆက္ဆက္က ေတာ္စပ္ခဲ့ဖူးေသာ အနႏၲဂိုဏ္းဝင္ ေက်းဇူးရွင္ မိဘဖိုးဖြား ဆရာသမားမ်ားအား အစထား၍

ဣဒၶိရွင္၊ သိဒၶိရွင္၊ မဟိဒၶိရွင္ ဘုန္းရွင္ကံရွင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ အရိယာဝိိဇၨာတို႔မွ အစျပဳေသာ အင္းဝိဇၨာ၊ ေဆးဝိဇၨာ၊ ျပဒါးဝိဇၨာ၊ သံဝိဇၨာ၊ မႏၲာန္ဝိဇၨာႏွင့္္

ဂႏၶာရီဝိဇၨာမ်ား……သိၾကားျဗဟၼာ၊ ပဇာပတိ၊ မာတလိ၊ ဝိသၾကံဳ၊ မဟာဓတရဠ၊ ဝိ႐ုဠက၊ ဝိ႐ုပကၡ၊ ကုေဝရ၊ အာကာသစိုး၊ ဘုမၼစိုး၊ (တနဂၤေႏြ တနလၤာ အဂၤါ ဗုဒၶဟူး ၾကာသပေတး ၊ေသာၾကာ စေန ရာဟု ကိတ္)ၿဂိဳလ္မင္း အေပါင္းတို႔ႏွင့္ တန္ခိုးထင္ရွား နဂါး၊ ဂဠဳန္၊ ကုမ႓ဏ္၊ ယကၡ၊ ဂႏၶဗၺႏွင္ ့(၃၇)မင္း၊ အတြင္းနတ္၊ အျပင္နတ္ မလစ္မလပ္ တိုင္းေခတ္ စၾကာဝဠာ အသေခ်ၤ၊အသခ်ာၤ ေရေသာ္မ်ားလွ အနႏၲ၌ ေနၾက ထင္ရွား နတ္ဝိဇၨာမ်ားတို႔……

အရိယာ ဂိုိဏ္းဝင္ ေထရ္အရွင္တို႔…..သာသနာျပဳ ပုဂိၢဳလ္ေက်ာ္ ဆရာေတာ္အေပါင္းတို႔……သာသနာ့ဂိုဏ္းဝင္္ သိုက္နန္းရွင္အေပါင္းတို႔…..

ေရလမိုင္း ကုန္းလမိိုင္း ေကာင္းကင္လမိုင္းတို႔……လက္ဝဲကိုးသိန္း လက္ယာကိုးသိန္း အတိုင္းမသိိအႂကြင္းအက်န္မရွိ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။

မနကျ္ဖန္နံနက္္ အာ႐ုဏ္တက္ေသာအခါ ကကုသန္၊ ေကာဏဂံု၊ ကႆပ၊ ေဂါတမ ဗုဒၶ ေလးဆူ ေအာင္ေတာ္မူ ျမတ္စြာဘုရားတို႔ႏွင့္ တကြ တပည့္ သံဃာေတာ္ျမတ္မ်ားအား ဓာတ္ႀကီးေလးပါး အလွဴဒါနကိုကပ္လွဴ ပူေဇာ္ပါမည္။

၎အလွဴပြဲကို အကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ အတူ ယွဥ္တြဲ၍ပါရမီျဖည့္ဆည္းလွဴဒါန္းၾကရေအာင္ အားခဲ၍လာၾကပါကုန္ေလာ့။ ရတနာသံုးပါး အားထားၾကည္ညိဳရန္္ လာလွည္႔ၾကပါကုန္ေလာ့။

သရဏဂံံုသီလ ခံယူူေဆာက္တည္ရန္္ လာၾကပါကုန္ေလာ့။ ပရိိတ္ ေမတၱာဘာဝနာ ႐ိုေသစြာနာၾကားရန္ လာၾကပါကုန္ေလာ့။

သာသနာ့ ေအာင္ဘိသိိက္ပြဲ ဆင္ႏႊဲလွည့္ၾကပါကုန္ေလာ့။ သာသနာ့ေအာင္စခန္း နိဗၺာန္လမ္း ဖြင့္လွစ္ၾကပါကုန္ေလာ့။

အမ်ိဳးဘာသာသာသနာ ဘယာေဝး၍ ေအးေစေၾကာင္း ဆုေတာင္းေမတၱာပို႔သရန္ လာၾကပါကုန္ေလာ့။ ” ဟု တစ္ေခါက္ (သို႔) သံုးေခါက္ ဖိတ္ၾကားပါ။

အလွဴဒါနအစီအစဥ္္ မနက္္ အာ႐ံုမတက္ခင္ အိပ္ယာမွထ၍ မ်က္ႏွာသစ္၊ ကိုယ္လက္သန္႔စင္၍ သန္္႔ရွင္းေသာအဝတ္မ်ားလဲၿပီးေနာက္လွဴဖြယ္မ်ားျပင္ဆင္ပါ။ဆြမ္း ေရခ်မ္းမွလဲြ၍ လွဴဖြယ္ပစၥည္းမ်ား ညကတည္းက ႀကိဳတင္ ခင္းထား ျပင္ထားႏိုင္ပါသည္။

ဆက္္ကပ္လွဴဒါန္းပံု…..

ဖေယာင္းတိုင္္ ေလးတိုင္ကို ထြန္းပါ။ ၿပီးေတာ့ ျမတ္ဘုရားနဲ႔ ရဟႏၲာ အရွင္သူျမတ္ေတြကို ပင္ဖိတ္ေလွ်ာက္ ထားပါ။ ၿပီးေတာ့ ဓာတ္ႀကီးေလးပါးဆြမ္းကို ႐ိုေသစြာ ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းပါ။ သီလေဆာက္တည္ပါ။ ေမတၱာသုတ္ေတာ္၊ မဟာပဌာန္းအက်ယ္၊ မဟာသမယသုတ္ေတာ္ တို႕ကိုရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ပါ။ ေနာက္ မိမိတို႔ မိသားစု ျဖစ္ခ်င္တာေတြကို ထိုင္ၿပီး က်က်နန ဆုေတာင္းပါ။ ဖေယာင္းတိုင္ မီးညိမ္းရင္ စြန္႔လို႔ရပါၿပီ။

 

စြန္႔တဲ့အခါမွာေတာ့ ဒီအတိုင္းစြန္႔လ္ိို႔ မရဘူး။ စာရြက္ အျဖဴတစ္ရြက္ေပၚမွာ ႀကီးေလးႀကီးစမကို ပံုပါအတိုင္း ေရးပါ။ ၿပီးရင္ မိမိ၏ အိမ္ေရွ႕ ေျပာင္ေျပာင္တြင္ ႀကီးေလးႀကီးေရးထားေသာ စာရြက္ေပၚတြင္ စြန္႔ရမည္။ စြန္႔ေသာအခါတြင္ ေရ ၁၂-ခြက္ကိုလည္း ေဘးပတ္ပတ္လည္တြင္ ေလာင္းခ်ၿပီး စြန္႔ရမည္။ ယပ္ ၆-ေခ်ာင္းကိုလည္း ေဘးတြင္ စိုက္ထားရမည္။ ၿပီးရင္ မီးမွာ က်က္စားေသာ သတၱ၀ါ၊ ေလမွာ က်က္စားေသာ သတၱ၀ါ၊ ေျမမွာက်က္စားေသာ သတၱ၀ါ၊ ေရမွာ က်က္စားေသာ သတၱ၀ါမ်ား အားလံုး ၀လင္ေအာင္ သံုးေဆာင္ၿပီး လိုရာအရပ္ကို သြားၾကပါ။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ မိသားစုကိုလည္း ေစာင့္ေရွာက္ၾကပါလို႔ ရြတ္ဆို၍ စြန္႔ရမည္။

အက်ိဳးျဖစ္ထြန္္းေစတာကေတာ့ ကြ်န္မတို႔ရဲ့ ေန႔စဥ္ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြကို တိုးတက္ေအာင္ျမင္ေစပါတယ္။ ေျပာစကားဆိုစကားကို ေအာင္ျမင္ေစတယ္။ စိတ္ႏွလံုး ခ်မ္းေျမ့ေပွ်ာ္ရႊင္ေစေတယ္။

ဒါေၾကာင့္္ ယၾတာေခ်ျခင္းကို ၀ါသနာပါ ယံုၾကည္ၾကသူမ်ားအေနႏွင့္ မိမိတို႔ မိသားစု စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ေအာင္ျမင္ေစရန္အတြက္ ဤဓာတ္ႀကီးေလးပါး ယၾတာကို မၾကာခဏ ေဆာင္ရြက္ေပး ႏိုင္ပါေၾကာင္း ေစတနာေကာင္းျဖင့္ ျပည့္ျပည့္စံုစံု ေဖာ္ျပေပးလိုက္ရပါတယ္။

စိိတ္ႏွလံုးခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ။ခရက္ဒစ္

Unicode

ကောင်းတဲ့ ကုသိုလ်ကံကို မြင့်တက်စေရန် အလိုငှာနှင့် မကောင်းတဲ့ဲအကုသိုလ် ကံကို နည်းပါးပယ်ပျောက်စေရန် အလို့ငှာ ဘုရား ယတြာကို မကြာခဏလုပ်ပေးဖြစ်ပါတယ်။

အဲဒီ ယတြာတွေကတော့-

၁။ ခင်ပွန်းကြီး (၁၀) ပါးကန်တော့ခြင်း။

၂။ ဓာတ်ကြီးလေးပါး ဆွမ်းတော်ကပ်ခြင်း။

၃။ ရေလမ်း၊ ပန်းလမ်း၊ အလင်းလမ်းတို့ဖြင့် မဟာပဌာန်း ပူဇော်ခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။

လိုအင်ပြည့်ရာ – ဓါတ်ကြီးလေးပါးယတြာ

ဓာတ်ကြီးလေးပါး ဆိုသည်မှာ-

ပထဝီဓာတ်-(၂၀) ပါး

အာပေါဓာတ်က-(၁၂)ပါး

တေဇောဓာတ်က အပါး(၄)ပါး

ဝါယောဓာတ်က အပါး (၆)ပါး တို့ဖြစ်ပါသည်။

လုပ်ရမည့်နေ့. မိမိ မွေးရက် နံနက်အာရုံတက်ချိန်

ပြင်ဆင်ပုံ……. ခံုံတစ်လုံးပေါ်မှာ စာပွဲခင်း ဖြူဖြူသန့်သန့် ခင်းရမယ်။ ပြီးတော့ အဲဒီ ခုံပေါ်မှာ အောက်ပါ ပစ္စည်းတွေ ပြင်ဆင်ထားရမယ်။

လှူဒါန်းရန်ပစ္စည်းများ

၁။ အရုဏ်မတက်မီ ဆွမ်းတော်ပွဲ (၂၀ )တွင် ဆွမ်းနှင့်အတူ သစ်သီး (၉) မျိုး တစ်စိတ်စီ သို့မဟုတ် ယိ ု(၉) မျိုးနှင့် ပြင်ပါ။

၂။ သောက်တော်ရေ (၁၂) ခွက်

၃။ ဖန်ခွက်သို့မဟုတ် ပန်းအိုးဖြင့် ယပ် (၆) ခု(ပန်းလှူလိုပါက ထည့်နိုင်သည်။)

၄။ အလင်းမီးတိုင် (၄)တိုင်

လှူဒါန်းစဉ်တွင် ရွတ်ဖတ် ပူဇော်ရန် အဆင့်ဆင့် အလှူမတိုင်ခင်တစ်ရက် ညတွင် မြတ်စွာဘုရား အမှူးရှိသော သံဃာတော်တို့နှင့် (၃၁)ဘုံသားတို့အား ကြိုတင်ပင့်ဖိတ်ရပါမည်။

ပင့်ဖိတ်တိုင်တည်ရန်စကား

” ဘုန်းတော် အနန္တ၊ ဉာဏ်တော် အနန္တ၊ကံတော် အနန္တ စကြာဝဠာ ကမ္ဘာမြေမိုး ဖြန်းဖြန်းကျိုးမျှ တန်ခိုးတော် အနန္တတို့နှင့် ပြည့်စုံတော်မူကြကုန်သော သံ၊ ဂုံ၊ ပ၊ မ (ကကုသန်၊ ကောဏဂုံ၊ ကဿပ၊ ဂေါတမ)

ဗုဒ္ဓ လေးဆူ အောင်တော်မူ မြတ်စွာဘုရား တပည့်တော်/မတို့သည် မနက်ဖြန်မနက်

အာရုဏ်တက်သော အခါတွင် ရှင်တော်မြတ်ဘုရားနှင့်တကွ ရှင်သာရိပုတ္တရာ၊ ရှင်မဟာမောဂ္ဂလာန်၊ ရှင်မဟာကဿဖ၊ ရှင်ပိဏ္ဍောလ၊ ရှင်သိဝလိ၊ ရှင်ပိလိန္ဒဝစ္ဆ၊ ရှင်ဥပဂုတ္တ လေးပါး

(ရှင်ဥပဂုတ္တ၊ ရှင်သာရစက္က၊ ရှင်သကောသက္ကာ၊ ရှင်မေဒရ) အစရှိသော လက်ဝဲရံ လက်ယျာရံ အဂ္ဂသာဝကာ မဟာသာဝကာ တပည့်သံဃာတော်မြတ်တို့အား ဓာတ်ကြီးလေးပါးဆွမ်း အလှူဒါန အဝဝတို့ကို ကပ်လှူ ပူဇော်လိုပါသောကြောင့် တပည့်တော်တို့အား ချီးမြှောက်ထောက်ပံ့သောအားဖြင့် တပည့်တော်တို့၏အိမ်ဂေဟာသို့ ဓာတ်ကြီးလေးပါးဆွမ်း အလှူခံတော်မူရန်နှင့် ဆွမ်းဘုန်းပေး သုံးဆောင်တော်မူပါရန် တပည့်သံဃာတော်မြတ်များနှင့်တကွကြွတော်မူပါမည့်အကြောင်း ရိုသေမြတ်နိုး လက်ဆုံမိုး၍ရှိခိုးပင့်လျှောက်ပါ၏ အရှင်မြတ်ကြီးဘုရား။ ”

” အစမထင်သော သံသရာ ဘဝ အဆက်ဆက်က တော်စပ်ခဲ့ဖူးသော အနန္တဂိုဏ်းဝင် ကျေးဇူးရှင် မိဘဖိုးဖွား ဆရာသမားများအား အစထား၍

ဣဒ္ဓိရှင်၊ သိဒ္ဓိရှင်၊ မဟိဒ္ဓိရှင် ဘုန်းရှင်ကံရှင်များဖြစ်ကြသော အရိယာဝိဇ္ဇာတို့မှ အစပြုသော အင်းဝိဇ္ဇာ၊ ဆေးဝိဇ္ဇာ၊ ပြဒါးဝိဇ္ဇာ၊ သံဝိဇ္ဇာ၊ မန္တာန်ဝိဇ္ဇာနှင့်

ဂန္ဓာရီဝိဇ္ဇာများ……သိကြားဗြဟ္မာ၊ ပဇာပတိ၊ မာတလိ၊ ဝိသကြုံ၊ မဟာဓတရဠ၊ ဝိရုဠက၊ ဝိရုပက္ခ၊ ကုဝေရ၊ အာကာသစိုး၊ ဘုမ္မစိုး၊ (တနင်္ဂနွေ တနင်္လာ အင်္ဂါ ဗုဒ္ဓဟူး ကြာသပတေး ၊သောကြာ စနေ ရာဟု ကိတ်)ဂြိုလ်မင်း အပေါင်းတို့နှင့် တန်ခိုးထင်ရှား နဂါး၊ ဂဠုန်၊ ကုမ္ဘဏ်၊ ယက္ခ၊ ဂန္ဓဗ္ဗနှင့်(၃၇)မင်း၊ အတွင်းနတ်၊ အပြင်နတ် မလစ်မလပ် တိုင်းခေတ် စကြာဝဠာ အသင်္ချေ၊အသချာၤ ရေသော်များလှ အနန္တ၌ နေကြ ထင်ရှား နတ်ဝိဇ္ဇာများတို့……

အရိယာ ဂိုဏ်းဝင် ထေရ်အရှင်တို့…..သာသနာပြု ပုဂ္ဂိုလ်ကျော် ဆရာတော်အပေါင်းတို့……သာသနာ့ဂိုဏ်းဝင် သိုက်နန်းရှင်အပေါင်းတို့…..

ရေလမိုင်း ကုန်းလမိုင်း ကောင်းကင်လမိုင်းတို့……လက်ဝဲကိုးသိန်း လက်ယာကိုးသိန်း အတိုင်းမသိအကြွင်းအကျန်မရှိ ကျွန်ုပ်တို့ကဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။

မနြက်ဖန်နံနက် အာရုဏ်တက်သောအခါ ကကုသန်၊ ကောဏဂုံ၊ ကဿပ၊ ဂေါတမ ဗုဒ္ဓ လေးဆူ အောင်တော်မူ မြတ်စွာဘုရားတို့နှင့် တကွ တပည့် သံဃာတော်မြတ်များအား ဓာတ်ကြီးလေးပါး အလှူဒါနကိုကပ်လှူ ပူဇော်ပါမည်။

၎င်းအလှူပွဲကို အကျွန်ုပ်တို့နှင့် အတူ ယှဉ်တွဲ၍ပါရမီဖြည့်ဆည်းလှူဒါန်းကြရအောင် အားခဲ၍လာကြပါကုန်လော့။ ရတနာသုံးပါး အားထားကြည်ညိုရန် လာလှည့်ကြပါကုန်လော့။

သရဏဂံုံသီလ ခံယူူဆောက်တည်ရန် လာကြပါကုန်လော့။ ပရိတ် မေတ္တာဘာဝနာ ရိုသေစွာနာကြားရန် လာကြပါကုန်လော့။

သာသနာ့ အောင်ဘိသိက်ပွဲ ဆင်နွှဲလှည့်ကြပါကုန်လော့။ သာသနာ့အောင်စခန်း နိဗ္ဗာန်လမ်း ဖွင့်လှစ်ကြပါကုန်လော့။

အမျိုးဘာသာသာသနာ ဘယာဝေး၍ အေးစေကြောင်း ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သရန် လာကြပါကုန်လော့။ ” ဟု တစ်ခေါက် (သို့) သုံးခေါက် ဖိတ်ကြားပါ။

အလှူဒါနအစီအစဉ် မနက် အာရုံမတက်ခင် အိပ်ယာမှထ၍ မျက်နှာသစ်၊ ကိုယ်လက်သန့်စင်၍ သန့််ရှင်းသောအဝတ်များလဲပြီးနောက်လှူဖွယ်များပြင်ဆင်ပါ။ဆွမ်း ရေချမ်းမှလွဲ၍ လှူဖွယ်ပစ္စည်းများ ညကတည်းက ကြိုတင် ခင်းထား ပြင်ထားနိုင်ပါသည်။

ဆက်ကပ်လှူဒါန်းပုံ…..

ဖယောင်းတိုင် လေးတိုင်ကို ထွန်းပါ။ ပြီးတော့ မြတ်ဘုရားနဲ့ ရဟန္တာ အရှင်သူမြတ်တွေကို ပင်ဖိတ်လျှောက် ထားပါ။ ပြီးတော့ ဓာတ်ကြီးလေးပါးဆွမ်းကို ရိုသေစွာ ဆက်ကပ်လှူဒါန်းပါ။ သီလဆောက်တည်ပါ။ မေတ္တာသုတ်တော်၊ မဟာပဌာန်းအကျယ်၊ မဟာသမယသုတ်တော် တို့ကိုရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပါ။ နောက် မိမိတို့ မိသားစု ဖြစ်ချင်တာတွေကို ထိုင်ပြီး ကျကျနန ဆုတောင်းပါ။ ဖယောင်းတိုင် မီးညိမ်းရင် စွန့်လို့ရပါပြီ။

စွန့်တဲ့အခါမှာတော့ ဒီအတိုင်းစွန့်လို့ မရဘူး။ စာရွက် အဖြူတစ်ရွက်ပေါ်မှာ ကြီးလေးကြီးစမကို ပုံပါအတိုင်း ရေးပါ။ ပြီးရင် မိမိ၏ အိမ်ရှေ့ ပြောင်ပြောင်တွင် ကြီးလေးကြီးရေးထားသော စာရွက်ပေါ်တွင် စွန့်ရမည်။ စွန့်သောအခါတွင် ရေ ၁၂-ခွက်ကိုလည်း ဘေးပတ်ပတ်လည်တွင် လောင်းချပြီး စွန့်ရမည်။ ယပ် ၆-ချောင်းကိုလည်း ဘေးတွင် စိုက်ထားရမည်။ ပြီးရင် မီးမှာ ကျက်စားသော သတ္တဝါ၊ လေမှာ ကျက်စားသော သတ္တဝါ၊ မြေမှာကျက်စားသော သတ္တဝါ၊ ရေမှာ ကျက်စားသော သတ္တဝါများ အားလုံး ဝလင်အောင် သုံးဆောင်ပြီး လိုရာအရပ်ကို သွားကြပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ မိသားစုကိုလည်း စောင့်ရှောက်ကြပါလို့ ရွတ်ဆို၍ စွန့်ရမည်။

အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေတာကတော့ ကျွန်မတို့ရဲ့ နေ့စဉ် လုပ်ဆောင်နေတဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို တိုးတက်အောင်မြင်စေပါတယ်။ ပြောစကားဆိုစကားကို အောင်မြင်စေတယ်။ စိတ်နှလုံး ချမ်းမြေ့ပျှော်ရွှင်စေတေယ်။

ဒါကြောင့်် ယတြာချေခြင်းကို ဝါသနာပါ ယုံကြည်ကြသူများအနေနှင့် မိမိတို့ မိသားစု စီးပွားရေး လုပ်ငန်းဆောင်တာများ အောင်မြင်စေရန်အတွက် ဤဓာတ်ကြီးလေးပါး ယတြာကို မကြာခဏ ဆောင်ရွက်ပေး နိုင်ပါကြောင်း စေတနာကောင်းဖြင့် ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။

စိတ်နှလုံးချမ်းမြေ့ကြပါစေ။ခရက်ဒစ်