ဒူးရင္း (၁၀)ပင္ ဆယ္ႏွစ္ေနလို႔မွ မေသရင္ အိုဇာတာ ေကာင္းၿပီးလို႔သာမွတ္ပါ

Zawgyi

ဒူးရင္း (၁၀)ပင္ ဆယ္ႏွစ္ေနလို႔မွ မေသရင္ အိုဇာတာ ေကာင္းၿပီးလို႔သာမွတ္ပါ

ကမာၻမွာ အနံအရသာနဲ႔ျပည္စုံးေသာအသီးလို႔ ေျပားရင္ ဒူးရင္သီးကိုပဲ ျပရမွာျဖစ္တယ္။ေစ်းအေကာင္ဆုံး အသီးကိုေျပာပါဆိုရင္လည္းဒူးရင္သီးကိုပဲ ျပရမွာျဖစ္တယ္။ဒူးရင္ ၁၀ပင္ ဆယ္ႏွစ္ေနလို႔မွ မေသရင္ အိုဇာတာ ေကာင္းၿပီးလို႔သာမွက္ပါ..

အာဟာရဓာတ္ပါဝင္မႈျမင့္မားတဲ့ ဒူးရင္းသီး စိုက္ပ်ိဳးနည္း

၁။ မူရင္းေဒသ – အေရွ႕ေတာင္အာရွ၊ အီေကြတာမိုးသစ္ေတာ။ အဂၤလိပ္အမည္ – DURAIN၊ ႐ုကၡေဗဒအမည္ – Durio Zibethenus၊ မ်ိဳးရင္းအမည္ – BOMBACEAE ျဖစ္ပါသည္။

၂။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ေသာေဒသမ်ား

မြန္ျပည္နယ္၊ တနသာရႌတိုင္း၊ ကရင္ျပည္နယ္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ထြန္းသည္။ ရန္ကုန္တိုင္း၊ ပဲခူး အေရွ႕ျခမ္း၊ ဧရာဝတီတိုင္းတို႔တြင္လည္း စီးပြားျဖစ္စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ပါသည္။

၃။ လတၱီတြဒ္

အီေကြတာမွ ေတာင္ႏွင့္ေျမာက္ ၁၅ ဒီဂရီ အတြင္းေကာင္းစြာျဖစ္ထြန္းသည္။ ၁၈ ဒီဂရီ အထိလည္း စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ပါသည္။

၄။ ေရမ်က္ႏွာျပင္အျမင့္

ပင္လယ္ေရ မ်က္ႏွာျပင္မွ ၂၆၀၀ ေပ အထိ။ အပင္ႀကီးထြားရန္ႏွင့္ အသီးထုတ္လုပ္မႈအတြက္ ပင္လယ္ေရ မ်က္ႏွာျပင္ နိမ့္မွသာ ေကာင္းမြန္ပါသည္။ ေပ ၁၀၀၀ ေအာက္အေကာင္းဆုံးျဖစ္ပါသည္။

၅။ ရာသီဥတု

ပူအိုက္စိုစြတ္ေသာရာသီဥတုကိုႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည္။ ပ်မ္းမွ်အပူခ်ိန္ (၂၄ ဒီဂရီ ဆဲလ္စီးယပ္ – ၃၀ ဒီဂရီ ဆဲလ္စီးယပ္) စိုထိုင္းဆ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ မိုးေရခ်ိန္ ၇၅ လက္မ အထက္ရေသာ ေဒသတြင္ ေကာင္းစြာျဖစ္ထြန္းသည္။

လစဥ္ ပ်မ္းမွ် အပူခ်ိန္ ၂၂ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္ထက္ နည္းပါက အပင္ႀကီးထြားမႈ မျဖစ္ပါ။ အပူခ်ိန္ ၁၀ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္ထိ ခံႏိုင္ေသာ္လည္း အ႐ြက္ေႂကြပါမည္။ တစ္ႏွစ္ပတ္လုံး မိုးျဖန႔္႐ြာေသာ ေဒသမ်ားတြင္ စီးပြားျဖစ္ အသီးထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ ပိုေကာင္းေၾကာင္းေတြရသည္။

၆။ ေျမအမ်ိဳးအစား

ေျမဆီေကာင္းမြန္ၿပီး ေရစီးစိမ့္မႈေကာင္းေသာ ႏုန္းဆန္ေသာေျမ၊ ေျမသားအနက္ အနည္းဆုံး ၄-၅ ေပ ရွိ၍ ေရသြင္းေရထုတ္ ေကာင္းစြာျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ ေျမညီေျမျပန႔္ကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည္။PH 6.5 ဝန္းက်င္ရွိေသာ သဲႏုန္း (သို႔မဟုတ္) ႏုန္းေျမကိုႏွစ္သက္သည္။

၇။ စိုက္ပ်ိဳးခ်ိန္

မိုးဦးက် ဇြန္လတြင္ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္သည္။ ေရရရွိပါက တစ္ႏွစ္ပတ္လုံး စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ပါသည္။

၈။ ဒူးရင္းမ်ိဳးမ်ား

မ်ိဳးေ႐ြးခ်ယ္ရာတြင္ (၁) အသီးထြက္ေကာင္းျခင္း၊ (၂) အိမ္မႊာႀကီးၿပီးအသားထူ၊ အေစ့ေသး၊ အရသာေကာင္းျခင္း၊ (၃) ေစာေစာပြင့္သီးျခင္းတို႔ကို ဦးစားေပးသင့္သည္။

အရည္အေသြးေကာင္း မ်ိဳးမ်ားျဖစ္သည့္ ကန္ကေလး (၁)၊ ကန္ကေလး (၂)၊ ေ႐ႊဒဂါၤး မိေခ်ာင္းေခါင္းမ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္သည္။

၉။ စိုက္ပ်ိဳးနည္း

ပင္ၾကားတန္းၾကား တစ္ဧကဝင္ဆန႔္ပင္ေရ

၃၀’ x ၃၀’ ၄၈ ပင္

၂၅’ x ၂၅’ ၇၀ ပင္

၂၀’ x ၂၀’ ၁၀၈ ပင္

ဒူးရင္းပင္စိုက္ပ်ိဳးရန္အတြက္ ၃’ x ၃’ x ၃’ အ႐ြယ္စိုက္က်င္းတူးၿပီး ေျမခံေျမၾသဇာအျဖစ္၁၅း၁၅း၁၅ (၃)မ်ိဳးစပ္ ႏို႔ဆီဘူး (၁) ဘူး၊ ႏြားေခ်းေဆြး (သို႔) ၾကက္ေခ်းေဆြး(၂)တင္း၊ ေျမေအာင္းပိုးသတ္ေဆး (၁)ဇြန္း၊ မေဖာက္ထုံး ႏို႔ဆီဘူး (၁)ဘူးတို႔အား အေပၚယံေျမႏွင့္ သမေအာင္ေရာ၍ စိုက္က်င္းတြင္းထည့္ကာ တစ္လခန႔္ ႏွပ္ထားသင့္သည္။

က်န္းမာသန္စြမ္းေသာ(၁-၂)ႏွစ္သား ကိုင္းဆက္ပ်ိဳးပင္မ်ားကို ေျမႏွပ္ထားေသာက်င္းတြင္ ေျမလုံးမပ်က္ စိုက္ပ်ိဳးရပါမည္။ ေရလုံးဝမဝပ္ေစရန္ ပင္ေျခပတ္လည္အားဖို႔ေပးၿပီး ပလက္စတစ္အနက္စျဖင့္ အုပ္ေပးျခင္း၊ တိုင္ေထာင္၍ ပ်ိဳးပင္အား ႀကိဳးခ်ည္ထိန္းေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရသည္။

စိုက္ပ်ိဳးၿပီး (၂) ႏွစ္သားထိ က်ေနဒဏ္ခံႏိုင္ရန္အတြက္ အရိပ္လုပ္ေပးရသည္။ ဒူးရင္းပင္၏က်ေနဘက္ အျခမ္း ၄-၅ ေပအကြာတြင္ ငွက္ေပ်ာစိုက္ပ်ိဳးေပးပါက ၾကားဝင္ေငြရသည့္အျပင္ အရိပ္လည္းရမည္ျဖစ္သည္။

၁၀။ ေရေပးသြင္းျခင္း

မိုးကုန္ပါက ေရဝိုင္း၊ ေရဝပ္က်င္းမ်ားျပဳလုပ္ေပးရသည္။ အသီးခူးၿပီးခ်ိန္တြင္ အကိုင္းရွင္းျခင္း၊ ေပါင္းျမက္ရွင္းျခင္း၊ ေျမၾသဇာေကြၽးျခင္း (စက္တင္ဘာ/ ေအာက္တိုဘာ) တြင္ ျပဳလုပ္ၿပီး မိုးစကုန္သည့္ရက္မွ (၁)လခန႔္ ေရျဖတ္ၿပီးမွ ေရသြင္းရပါမည္။ သို႔မွသာ ပြင့္သီးမႈအပိုင္း ေကာင္းပါမည္။

ႏိုဝင္ဘာလမွ မိုးက်သည္အထိ ေရေပးသြင္းရပါမည္။ ေန႔စဥ္မသြင္းႏိုင္ပါက ၄-၅ ရက္တစ္ႀကိမ္လုံေလာက္စြာ ေပးရမည္။

၁၁။ အပင္ႀကီးျပဳစုျခင္း

ပန္းပြင့္ေစရန္ႏွင့္ သီးထြက္အားေကာင္းေစရန္ အကိုင္းျဖစ္ျပဳျပင္ျခင္းလည္း လုပ္ရပါမည္။ ရႈပ္ေထြးေန ေသာအကိုင္းမ်ား၊ ကိုင္းညႇပ္ကိုင္းေျခာက္မ်ားႏွင့္ ေရတက္မ်ားရွင္းရပါမည္။ ပင္စည္မွ အကိုင္းျဖတ္တိုင္း သတိထားရမည္မွာ ျဖတ္သည့္ေနရာအား မာတာရာဇီ မႈိသတ္ေဆးသုတ္လိမ္းေပးရန္ျဖစ္သည္။ ေရာဂါဝင္ႏိုင္၍ ျဖစ္သည္။

အပင္ေျခအား အျမစ္မထိခိုက္ေစဘဲ ေပါင္းရွင္းျခင္းျဖင့္ ပိုးမႊားႏွင့္ေရာဂါအႏၲာရာယ္ ကာကြယ္ႏိုင္ပါ သည္။ အပင္ေျခအထက္ (၃) ေပတြင္ မည္သည့္အကိုင္းမွမရွိေစရန္ ရွင္းထားရမည္။

၁၂။ ေျမၾသဇာေကြၽးျခင္း

မိုးဦး၊ မိုးေႏွာင္းကာလႏွင့္ ပန္းပြင့္ၿပီး၍ သီးကင္းဝင္ခ်ိန္တြင္ ေျမၾသဇာေကြၽးရမည္။ အသီးသီးပင္ျဖစ္ပါ က ၁၅း၁၅း၁၅ ေျမၾသဇာကို ၁ ကီလိုမွ ၃ ကီလို (၆၀ က်ပ္သား မွ ၁ ပိႆာခြဲ) အထိ ပင္ေရဝိုင္းအတြင္း အေပၚယံျဖဴးေကြၽးျခင္း (Top dressing) ျပဳလုပ္ၿပီးအေပၚမွ ၾကက္ေခ်း ၄-၅ တင္းအုပ္ေပးရသည္။ ေျမေပၚေကြၽးျခင္းမွ အျမစ္မထိခိုက္ေစရန္ ျဖစ္သည္။

ေျမၾသဇာကို အႀကိမ္ႀကိမ္ခြဲေကြၽးသင့္သည္။ ႐ြက္ဖ်န္းေျမၾသဇာလည္း သုံးႏိုင္ပါသည္။ သဘာဝေျမၾသဇာကို ၾကက္ေခ်းသုံးႏိုင္လွ်င္ ပို၍ ေကာင္းမြန္ပါသည္။ ႏြားေခ်းသုံးလွ်င္ ႏြားေခ်းမွာ အေဆြးပါက ေရာဂါ အားေပးမႈ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။

၁၃။ က်ေရာက္ေသာပိုးမႊားႏွင့္ ေရာဂါ

(က) ပိုးမႊား-Stem Borer(ပင္စည္ထိုးပိုး)

အလြန္ဆိုး႐ြားပါသည္။ ဘဝစက္ဝန္း (၂)ႏွစ္ခန႔္ရွိၿပီး ဖ်က္ဆီးကာလ ၇-၈ လခန႔္ရွိသည္။ အသီးသီးအ႐ြယ္ေရာက္ပင္မွ က်သည္။ အစာေရေၾကာစည္း အေခါက္ကို ေၾကာင္အိမ္ေလွကားကဲ့သို႔ စားသြားသျဖင့္ မႏွိမ္နင္းႏိုင္ပါက အပင္ေသပါသည္။

– ပိုးက်စ္စာေတြ႕ပါက သံခြၽန္ျဖင့္အေခါက္ခြာ၍ ပိုးေကာင္ေရ ဖယ္ရွားျခင္း။

– ပိုးရွိေသာ အေပါက္ထဲသို႔ ပိုးသတ္ေဆးတစ္မ်ိဳးမ်ိဳး ၅ စီစီထည့္ၿပီး ႐ႊံ႕ျဖင့္ပိတ္ျခင္း။

– ဆိုင္ကလုန္း (ပိုလိုကလိုဒီေဖာ့+ဆိုက္ဖာ) ပိုးသတ္ေဆးကို ၁ လ တစ္ႀကိမ္ဖ်န္းျခင္းတို႔ လုပ္ေပးရမည္။

အျခားပိုးမ်ားျဖစ္ေသာ Local fruit borer (သီးလုံးေဖာက္ပိုး), Beetles (က်ိဳင္းေကာင္းမ်ား), Leaf cutter အနည္းအက်ဥ္း က်ႏိုင္ေသာ္လည္း လြယ္ကူစြာ ႏွိမ္နင္းႏိုင္ပါသည္။

(ခ) ေရာဂါ – Phytophthera palmivora (ပင္စည္ပုပ္ အျမစ္ပုပ္ေရာဂါ)

ဒူးရင္းသီးႏွံအတြက္ ကပ္ဆိုးေရာဂါျဖစ္သည္။ ပိုးေလာက္ေကာင္ larva သည္ ႐ုပ္ဖုံးမျဖစ္မီ ခုႏွစ္လခန႔္ ဖ်က္ဆီးသျဖင့္ အလြန္ အႏၲရာယ္မ်ားသည္။ Metalaxy မႈိေဆးကို (၃) ပတ္တစ္ႀကိမ္ တစ္ပင္လုံးဖ်န္းျခင္း၊ Redomil ကို ဒူးရင္းပင္ေျချဖဴး၍ ေကြၽးျခင္းလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

ပိုးႏွင့္ ေရာဂါကို ေန႔စဥ္ဂ႐ုစိုက္ႏိုင္မွသာ ဒူးရင္းကိုစိုက္ပ်ိဳးသင့္ပါသည္။

ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္း

မိုးရာသီ ပင္ေျခ ေရလုံးဝမဝင္ေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ ေရစိုနာအကြက္ေတြ႕ပါက ျခစ္ထုတ္ၿပီး Metalaxy သုတ္လိမ္းျခင္း၊ အပင္ကိုယ္ခံစြမ္းအားေကာင္းရန္ 10% Phosphorus acid ကို ပင္စည္ထဲသို႔ ထိုးသြင္းျခင္းကို ေဆာင္႐ြက္သင့္သည္။ ပိုးႏွင့္ ေရာဂါကို ေန႔စဥ္ဂ႐ုစိုက္ႏိုင္မွသာ ဒူးရင္းကိုစိုက္ပ်ိဳးသင့္ပါသည္။

၁၄။ အသီးဆြတ္ခူးျခင္း

ဒူးရင္းသည္ Year Round တစ္ႏွစ္ပတ္လုံးသီးေသာ သီးပင္ျဖစ္သည္။ စပြင့္သည္မွ မွည့္သည္အထိ ၅ လခြဲမွ ၆ လ (မ်ိဳးအလိုက္) ထိ ၾကာသည္။ ပန္းပြင့္သည္ တစ္လခြဲခန႔္ၾကၿပီး သီးကင္းမွသည္ မွည့္သည္အထိ ေလးလခြဲခန႔္ၾကာပါသည္။ ႏိုဝင္ဘာ ပန္းစပြင့္ေသာအပင္မွ ဧၿပီလတြင္ အသီးဆြတ္ခူးႏိုင္သည္။

အေရာင္ေျပာင္း၊ ဆူးႀကဲလာလွ်င္ေကာင္းစြာရင့္ပါသည္။ လက္မႏွင့္ဆူးကိုးေခါက္ၾကည့္ၿပီး ဂလိုင္သံ ထြက္လာလွ်င္ အညႇာအရစ္အထက္ျဖတ္ၿပီး ခူး၍ ရၿပီျဖစ္သည္။ အသီးမ်ား ေကာင္းစြာရင့္မွည့္မွသာ ဆြတ္ခူးရမည္။ အပင္မွည့္ေႂကြသီးက အရသာပိုေကာင္းပါသည္။

ဆြတ္ခူးၿပီးအသီးမ်ားကို သာမာန္အခန္းအပူခ်ိန္တြင္ (၁၀)ရက္ခန႔္ထားႏိုင္ပါသည္။ ေႂကြသီးမွာမူ ၂-၃ ရက္သာ ခံပါသည္။

၁၅။ အထြက္ႏႈန္း

၇-၁၀ ႏွစ္သား တစ္ပင္ခ်င္း ပ်မ္းမွ်အသီးထြက္ ၂၀-၂၅ လုံးသာ ထားသင့္သည္။ စိုက္ပ်ိဳးၿပီး ၇ႏွစ္အတြင္း အရင္းေက်၍ အျမတ္ရႏိုင္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပုံမွန္(ေအာက္ပိုင္း) သီးႏွံ ထြက္ကာလမွာ ေမ၊ ဇြန္၊ ဇူလိုင္ ျဖစ္သည္။

08/12/2017 22:29 PM တြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန မွ ေရးသားသည္။

ဒူးရင္းပ်ိဳးပင္ေ႐ြးခ်ယ္နည္..

ဒူးရင္ပင္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး က်ေနာ္ ေလ့လာမိသေလာက္ႀကဳံေတြခဲ့ရသမွ်ကိုလက္လွမ္းမွီသေလာက္ ေျပားျပေပးပါမယ္…ဒူးရင္ပ်ိဳးပင္ေ႐ြးခ်ယ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ ဒူးရင္ပ်ိဳးပင္မွာ ေခါင္းၫႊတ္နဲ႔ အလက္ၫႊတ္ဆိုၿပီးရွိပါတယ္

ေခါင္ၫႊတ္ဆိုတာက ထိပ္ဆုံးအၫႊတ္ကို အ႐ိုင္းပင္နဲ႔ ဆက္ထားေသာပ်ိဳးအပင္ျဖစ္ပါတယ္။အပင္ တစ္ေျဖာက္ထဲတက္ၿပီး အကိုင္းနည္တယ္အပင်လုံးလွတယ် အပင်ရဲ႕ သက်တမ်းလည်း ရွည်တယ် အသီးေနာက်ကၾတယ် သူလည်းအ႐ိုင်းပင်နဲ႔ ထူးအခြာနာပါပဲ..

ဒူးရင္ေဘးလက္အကိုင္းကို အ႐ိုင္းပင္နဲ႔ ဆက္ထားေသာအကိုင္းကို ေဘးလက္အကိုင္ဟုလည္းေခၚပါတယ္အကိုင္းမ်ားမယ္ အသီးမ်ားမယ္ သီးရတာျမန္ဆန္တယ္ အပင္ရဲ႕ ခုခံအား နည္မယ္ သက္တမ္းတိုမယ္..ေပါ့

ကိုယ္ႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့ ပ်ိဳးပင္ကို ေ႐ြခ်ယ္စိုက္ပ်ိဳး ႏိုင္ပါတယ္ ဒါက ဒူးရင္းကိုင္ဆက္သူေတြ ေ႐ြးခ်ယ္ရမည္အလုပ္ပါပ်ိဳးပင္ဝယ္သူလည္း သိထားရင္ ကိုယ္က ဘယ္လို႔အကိုင္းမ်ိဳးကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သလဲဆိုတာ ေ႐ြးခ်ယ္စိုက္ပ်ိဳးလို႔ရတာ..ေပါ့

ဒူးရင္ပ်္ုးပင္ေ႐ြးခ်ယ္နည္

(၁) ဒူးရင္ပင္ဝယ္ေတာ့မယ္ ဆိုရင္ပ်ိဳးအိပ္ကို အရင္ၾကည္ပါ ပ်ိဳးအိပ္ႀကီးၿပီး အပင္ငယ္ေနမယ္ ဆိုရင္ မေ႐ြးခ်ယ္သင့္ပါဘူ..ဘာေၾကာက္လဲဆိုရင္ အျမစ္အားမေကာင္းရင္ အပင္အားလည္မေကာင္းႏိုင္ပါဘူ ထိုေၾကာင့္အပင္ႀကီးထြားမႈႏႈန္ ေႏွးေကြးေစပါတယ္အပင္ေတာ့ မေသဘူး ဒါေပးမဲ အပင္မႀကီးဘူး အခ်ိန္ကုန္ လူပင္ပန္းႏိုင္ပါတယ္

(၂) ပ်ိဳးအိပ္ငယ္ၿပီး အပင္ႀကီးထြားေနမယ္ ဆိုရင္လည္ မေ႐ြးခ်ယ္သင့္ပါဘူ အပင္ႀကီးၿပီး ပ်ိဳးအိပ္ငယ္သည္အတြက္ေၾကာင့္ ဒူးရင္းအပင္ရဲ႕အျမစ္သည္ႀကီးၿပီး ပ်ိဳးအိပ္အတြင္မွာ ေခါ​က္ေနသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ဝယ္ၿပီး စိုက္ရင္အျမစ္ထြက္ရေႏွေကြးၿပီး အဟာရျပက္သည္ ပုံစံမ်ိဳျဖစ္တတ္ပါတယ္

အၿခိဳ႕ေသာၿပိဳးပင်ဆိုင်တွေက ၿပိဳးအိပ်ေပြာင်းရင် ရေသောက်မြဈဖြတ်ေပးပါတယ်အခ်ိဳေတြကလည္ သည္အတိုင္းေျပာင္း ပ်ိဳအိပ္ေျပာင္တာလည္ရွိပါတယ္…

(၃)ဒူးရင္အ႐ြက္ႏုထြက္ေနမယ္ဆိုရင္လည္ မဝယ္သင့္ပါဘူ အ႐ြက္ႏုရင္ အျမစ္ႏုသည္အတြက္ေၾကာက္ ေျမခ်စိုက္ပ်ိဳးရင္လည္းေနေရာင္ျခည္ဒဏ္ကို မခံႏိုင္သည္ အတြက္ေၾကာင့္ အ႐ြက္ဝါၿပီး အပင္ႀကီးထြားမႈႏႈန္းေႏွေကြးတက္ပါတယ္ အပင္မေသ ေတာ့လည္းအပင္မႀကီး..အ႐ြက္ရင့္ရင့္ကို ေ႐ြးခ်ယ္စိုက္ပ်ိဳးပါ

( ၄) ဒူးရင္ပ်္ုးပင္၏ အ႐ြက္မ်ား ေအာက္အ႐ြက္ႀကီးၿပီး အေပၚအ႐ြက္မ်ား ေသငယ္ေနမယ္ဆိုရင္လည္း မဝယ္သင္ပါ ဒူးရင္ပ်ိဳးပင္သည္ အဟာဓာတ္ တခုခု ခ်ိဳ႐ြင္ေနလို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္ ..မဝယ္သင္ပါ

(၅)ဒူးရင္ပင္ခံႏွင္ ကိုင္းဆက္ထားသည္ေနရာ မညီမညာျဖစ္ၿပီး အနာမက်က္ရင္လည္ ပ်ိဳးပင္ကိုလည္ မေ႐ြးခ်ယ္သင္ပါ ဆက္ထားေသာအကိုင္း မညီးမညာဘူးဆိုရင္ ေလဒဏ္ မိုးဒဏ္ေၾကာက္ အကိုင္မ်ားက်ိဳးၿပီးေရာဂါမ်ားလည္ ဝင္ေရာက္ႏိုင္ပါတယ္

အနာကင္ၿပီးညီေနေသာ ပ်္ုးပင္ကိုေ႐ြးခ်ယ္မွ ျပဳစုရလြယ္ကူၿပီး ႀကီးထြားႏႈန္းအပင္ ၁၀၀မွာ ၈၀%ေလာက္ရွင္သန္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္ဒူးရင္ပင္စိုက္လို႔လြယ္လာဆိုရင္လြယ္ပါတယ္ ဒါေပမဲ့ ဒူးရင္ပင္အေၾကာင္းကိုေတာ့ ဂက နဏ ေတာ့သိထားရပါမယ္

ဒူးရင္ပင္က ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ထက္ ေအာက္စီဂ်င္ကိုပိုၿပီးလို႔အပ္ ပါတယ္အပင္တိုင္းကအဟာရဓာတ္(၁၆)မ်ိဳကိုလို႔အပ္ေပးမဲ ဒူးရင္ပင္က အဟာရဓာတ္ထက္ၾဟဴမစ္ကို ပိုၿပီးႀကိဳက္ႏွစ္သက္ပါတယ္

ဒူးရင္ကို စိုက္ၿပီးအခ်ိန္ကစရင္အသီး သီးတဲ့အခ်ိန္ထိ ထ႐ိုင္ဂိုဒါမားကို ၁.လတစ္ခါပုံမွန္ေလေႂကြးဖို႔လို႔ပါတယ္ ဒူးရင္သည္ ေရကိုႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ္လည္ ေရစိုစြတ္တာမ်္ုးကို မႀကိဳက္ႏွစ္သက္ပါဘူး

ေရကိုပုံမွန္မပ်က္အပင္ေျခကိုကြားၿပီးေရေပးႏိုင္ပါတယ္ ဒူးရင္ပင္သည္ေရေသာက္ျမစ္ထက္အေပၚယံအျမစ္ပြားကို ပိုၿပီးအားျပဳသည္အတြက္ေၾကာက္ မႈိးေရာဂါလည္ ပိုၿပီးမ်ားပါတယ္

အားလုံးကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္…. ႏိုင္လင္း

Credit

unicode

ဒူးရင္း (၁၀)ပင္ ဆယ္ႏွစ္ေနလို႔မွ မေသရင္ အိုဇာတာ ေကာင္းၿပီးလို႔သာမွတ္ပါ

ကမာၻမွာ အနံအရသာနဲ႔ျပည္စုံးေသာအသီးလို႔ ေျပားရင္ ဒူးရင္သီးကိုပဲ ျပရမွာျဖစ္တယ္။ေစ်းအေကာင္ဆုံး အသီးကိုေျပာပါဆိုရင္လည္းဒူးရင္သီးကိုပဲ ျပရမွာျဖစ္တယ္။ဒူးရင္ ၁၀ပင္ ဆယ္ႏွစ္ေနလို႔မွ မေသရင္ အိုဇာတာ ေကာင္းၿပီးလို႔သာမွက္ပါ..

အာဟာရဓာတ္ပါဝင္မႈျမင့္မားတဲ့ ဒူးရင္းသီး စိုက္ပ်ိဳးနည္း

၁။ မူရင္းေဒသ – အေရွ႕ေတာင္အာရွ၊ အီေကြတာမိုးသစ္ေတာ။ အဂၤလိပ္အမည္ – DURAIN၊ ႐ုကၡေဗဒအမည္ – Durio Zibethenus၊ မ်ိဳးရင္းအမည္ – BOMBACEAE ျဖစ္ပါသည္။

၂။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ေသာေဒသမ်ား

မြန္ျပည္နယ္၊ တနသာရႌတိုင္း၊ ကရင္ျပည္နယ္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ထြန္းသည္။ ရန္ကုန္တိုင္း၊ ပဲခူး အေရွ႕ျခမ္း၊ ဧရာဝတီတိုင္းတို႔တြင္လည္း စီးပြားျဖစ္စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ပါသည္။

၃။ လတၱီတြဒ္

အီေကြတာမွ ေတာင္ႏွင့္ေျမာက္ ၁၅ ဒီဂရီ အတြင္းေကာင္းစြာျဖစ္ထြန္းသည္။ ၁၈ ဒီဂရီ အထိလည္း စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ပါသည္။

၄။ ေရမ်က္ႏွာျပင္အျမင့္

ပင္လယ္ေရ မ်က္ႏွာျပင္မွ ၂၆၀၀ ေပ အထိ။ အပင္ႀကီးထြားရန္ႏွင့္ အသီးထုတ္လုပ္မႈအတြက္ ပင္လယ္ေရ မ်က္ႏွာျပင္ နိမ့္မွသာ ေကာင္းမြန္ပါသည္။ ေပ ၁၀၀၀ ေအာက္အေကာင္းဆုံးျဖစ္ပါသည္။

၅။ ရာသီဥတု

ပူအိုက္စိုစြတ္ေသာရာသီဥတုကိုႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည္။ ပ်မ္းမွ်အပူခ်ိန္ (၂၄ ဒီဂရီ ဆဲလ္စီးယပ္ – ၃၀ ဒီဂရီ ဆဲလ္စီးယပ္) စိုထိုင္းဆ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ မိုးေရခ်ိန္ ၇၅ လက္မ အထက္ရေသာ ေဒသတြင္ ေကာင္းစြာျဖစ္ထြန္းသည္။

လစဥ္ ပ်မ္းမွ် အပူခ်ိန္ ၂၂ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္ထက္ နည္းပါက အပင္ႀကီးထြားမႈ မျဖစ္ပါ။ အပူခ်ိန္ ၁၀ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္ထိ ခံႏိုင္ေသာ္လည္း အ႐ြက္ေႂကြပါမည္။ တစ္ႏွစ္ပတ္လုံး မိုးျဖန႔္႐ြာေသာ ေဒသမ်ားတြင္ စီးပြားျဖစ္ အသီးထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ ပိုေကာင္းေၾကာင္းေတြရသည္။

၆။ ေျမအမ်ိဳးအစား

ေျမဆီေကာင္းမြန္ၿပီး ေရစီးစိမ့္မႈေကာင္းေသာ ႏုန္းဆန္ေသာေျမ၊ ေျမသားအနက္ အနည္းဆုံး ၄-၅ ေပ ရွိ၍ ေရသြင္းေရထုတ္ ေကာင္းစြာျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ ေျမညီေျမျပန႔္ကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည္။PH 6.5 ဝန္းက်င္ရွိေသာ သဲႏုန္း (သို႔မဟုတ္) ႏုန္းေျမကိုႏွစ္သက္သည္။

၇။ စိုက္ပ်ိဳးခ်ိန္

မိုးဦးက် ဇြန္လတြင္ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္သည္။ ေရရရွိပါက တစ္ႏွစ္ပတ္လုံး စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ပါသည္။

၈။ ဒူးရင္းမ်ိဳးမ်ား

မ်ိဳးေ႐ြးခ်ယ္ရာတြင္ (၁) အသီးထြက္ေကာင္းျခင္း၊ (၂) အိမ္မႊာႀကီးၿပီးအသားထူ၊ အေစ့ေသး၊ အရသာေကာင္းျခင္း၊ (၃) ေစာေစာပြင့္သီးျခင္းတို႔ကို ဦးစားေပးသင့္သည္။

အရည္အေသြးေကာင္း မ်ိဳးမ်ားျဖစ္သည့္ ကန္ကေလး (၁)၊ ကန္ကေလး (၂)၊ ေ႐ႊဒဂါၤး မိေခ်ာင္းေခါင္းမ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္သည္။

၉။ စိုက္ပ်ိဳးနည္း

ပင္ၾကားတန္းၾကား တစ္ဧကဝင္ဆန႔္ပင္ေရ

၃၀’ x ၃၀’ ၄၈ ပင္

၂၅’ x ၂၅’ ၇၀ ပင္

၂၀’ x ၂၀’ ၁၀၈ ပင္

ဒူးရင္းပင္စိုက္ပ်ိဳးရန္အတြက္ ၃’ x ၃’ x ၃’ အ႐ြယ္စိုက္က်င္းတူးၿပီး ေျမခံေျမၾသဇာအျဖစ္၁၅း၁၅း၁၅ (၃)မ်ိဳးစပ္ ႏို႔ဆီဘူး (၁) ဘူး၊ ႏြားေခ်းေဆြး (သို႔) ၾကက္ေခ်းေဆြး(၂)တင္း၊ ေျမေအာင္းပိုးသတ္ေဆး (၁)ဇြန္း၊ မေဖာက္ထုံး ႏို႔ဆီဘူး (၁)ဘူးတို႔အား အေပၚယံေျမႏွင့္ သမေအာင္ေရာ၍ စိုက္က်င္းတြင္းထည့္ကာ တစ္လခန႔္ ႏွပ္ထားသင့္သည္။

က်န္းမာသန္စြမ္းေသာ(၁-၂)ႏွစ္သား ကိုင္းဆက္ပ်ိဳးပင္မ်ားကို ေျမႏွပ္ထားေသာက်င္းတြင္ ေျမလုံးမပ်က္ စိုက္ပ်ိဳးရပါမည္။ ေရလုံးဝမဝပ္ေစရန္ ပင္ေျခပတ္လည္အားဖို႔ေပးၿပီး ပလက္စတစ္အနက္စျဖင့္ အုပ္ေပးျခင္း၊ တိုင္ေထာင္၍ ပ်ိဳးပင္အား ႀကိဳးခ်ည္ထိန္းေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရသည္။

စိုက္ပ်ိဳးၿပီး (၂) ႏွစ္သားထိ က်ေနဒဏ္ခံႏိုင္ရန္အတြက္ အရိပ္လုပ္ေပးရသည္။ ဒူးရင္းပင္၏က်ေနဘက္ အျခမ္း ၄-၅ ေပအကြာတြင္ ငွက္ေပ်ာစိုက္ပ်ိဳးေပးပါက ၾကားဝင္ေငြရသည့္အျပင္ အရိပ္လည္းရမည္ျဖစ္သည္။

၁၀။ ေရေပးသြင္းျခင္း

မိုးကုန္ပါက ေရဝိုင္း၊ ေရဝပ္က်င္းမ်ားျပဳလုပ္ေပးရသည္။ အသီးခူးၿပီးခ်ိန္တြင္ အကိုင္းရွင္းျခင္း၊ ေပါင္းျမက္ရွင္းျခင္း၊ ေျမၾသဇာေကြၽးျခင္း (စက္တင္ဘာ/ ေအာက္တိုဘာ) တြင္ ျပဳလုပ္ၿပီး မိုးစကုန္သည့္ရက္မွ (၁)လခန႔္ ေရျဖတ္ၿပီးမွ ေရသြင္းရပါမည္။ သို႔မွသာ ပြင့္သီးမႈအပိုင္း ေကာင္းပါမည္။

ႏိုဝင္ဘာလမွ မိုးက်သည္အထိ ေရေပးသြင္းရပါမည္။ ေန႔စဥ္မသြင္းႏိုင္ပါက ၄-၅ ရက္တစ္ႀကိမ္လုံေလာက္စြာ ေပးရမည္။

၁၁။ အပင္ႀကီးျပဳစုျခင္း

ပန္းပြင့္ေစရန္ႏွင့္ သီးထြက္အားေကာင္းေစရန္ အကိုင္းျဖစ္ျပဳျပင္ျခင္းလည္း လုပ္ရပါမည္။ ရႈပ္ေထြးေန ေသာအကိုင္းမ်ား၊ ကိုင္းညႇပ္ကိုင္းေျခာက္မ်ားႏွင့္ ေရတက္မ်ားရွင္းရပါမည္။ ပင္စည္မွ အကိုင္းျဖတ္တိုင္း သတိထားရမည္မွာ ျဖတ္သည့္ေနရာအား မာတာရာဇီ မႈိသတ္ေဆးသုတ္လိမ္းေပးရန္ျဖစ္သည္။ ေရာဂါဝင္ႏိုင္၍ ျဖစ္သည္။

အပင္ေျခအား အျမစ္မထိခိုက္ေစဘဲ ေပါင္းရွင္းျခင္းျဖင့္ ပိုးမႊားႏွင့္ေရာဂါအႏၲာရာယ္ ကာကြယ္ႏိုင္ပါ သည္။ အပင္ေျခအထက္ (၃) ေပတြင္ မည္သည့္အကိုင္းမွမရွိေစရန္ ရွင္းထားရမည္။

၁၂။ ေျမၾသဇာေကြၽးျခင္း

မိုးဦး၊ မိုးေႏွာင္းကာလႏွင့္ ပန္းပြင့္ၿပီး၍ သီးကင္းဝင္ခ်ိန္တြင္ ေျမၾသဇာေကြၽးရမည္။ အသီးသီးပင္ျဖစ္ပါ က ၁၅း၁၅း၁၅ ေျမၾသဇာကို ၁ ကီလိုမွ ၃ ကီလို (၆၀ က်ပ္သား မွ ၁ ပိႆာခြဲ) အထိ ပင္ေရဝိုင္းအတြင္း အေပၚယံျဖဴးေကြၽးျခင္း (Top dressing) ျပဳလုပ္ၿပီးအေပၚမွ ၾကက္ေခ်း ၄-၅ တင္းအုပ္ေပးရသည္။ ေျမေပၚေကြၽးျခင္းမွ အျမစ္မထိခိုက္ေစရန္ ျဖစ္သည္။

ေျမၾသဇာကို အႀကိမ္ႀကိမ္ခြဲေကြၽးသင့္သည္။ ႐ြက္ဖ်န္းေျမၾသဇာလည္း သုံးႏိုင္ပါသည္။ သဘာဝေျမၾသဇာကို ၾကက္ေခ်းသုံးႏိုင္လွ်င္ ပို၍ ေကာင္းမြန္ပါသည္။ ႏြားေခ်းသုံးလွ်င္ ႏြားေခ်းမွာ အေဆြးပါက ေရာဂါ အားေပးမႈ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။

၁၃။ က်ေရာက္ေသာပိုးမႊားႏွင့္ ေရာဂါ

(က) ပိုးမႊား-Stem Borer(ပင္စည္ထိုးပိုး)

အလြန္ဆိုး႐ြားပါသည္။ ဘဝစက္ဝန္း (၂)ႏွစ္ခန႔္ရွိၿပီး ဖ်က္ဆီးကာလ ၇-၈ လခန႔္ရွိသည္။ အသီးသီးအ႐ြယ္ေရာက္ပင္မွ က်သည္။ အစာေရေၾကာစည္း အေခါက္ကို ေၾကာင္အိမ္ေလွကားကဲ့သို႔ စားသြားသျဖင့္ မႏွိမ္နင္းႏိုင္ပါက အပင္ေသပါသည္။

– ပိုးက်စ္စာေတြ႕ပါက သံခြၽန္ျဖင့္အေခါက္ခြာ၍ ပိုးေကာင္ေရ ဖယ္ရွားျခင္း။

– ပိုးရွိေသာ အေပါက္ထဲသို႔ ပိုးသတ္ေဆးတစ္မ်ိဳးမ်ိဳး ၅ စီစီထည့္ၿပီး ႐ႊံ႕ျဖင့္ပိတ္ျခင္း။

– ဆိုင္ကလုန္း (ပိုလိုကလိုဒီေဖာ့+ဆိုက္ဖာ) ပိုးသတ္ေဆးကို ၁ လ တစ္ႀကိမ္ဖ်န္းျခင္းတို႔ လုပ္ေပးရမည္။

အျခားပိုးမ်ားျဖစ္ေသာ Local fruit borer (သီးလုံးေဖာက္ပိုး), Beetles (က်ိဳင္းေကာင္းမ်ား), Leaf cutter အနည္းအက်ဥ္း က်ႏိုင္ေသာ္လည္း လြယ္ကူစြာ ႏွိမ္နင္းႏိုင္ပါသည္။

(ခ) ေရာဂါ – Phytophthera palmivora (ပင္စည္ပုပ္ အျမစ္ပုပ္ေရာဂါ)

ဒူးရင္းသီးႏွံအတြက္ ကပ္ဆိုးေရာဂါျဖစ္သည္။ ပိုးေလာက္ေကာင္ larva သည္ ႐ုပ္ဖုံးမျဖစ္မီ ခုႏွစ္လခန႔္ ဖ်က္ဆီးသျဖင့္ အလြန္ အႏၲရာယ္မ်ားသည္။ Metalaxy မႈိေဆးကို (၃) ပတ္တစ္ႀကိမ္ တစ္ပင္လုံးဖ်န္းျခင္း၊ Redomil ကို ဒူးရင္းပင္ေျချဖဴး၍ ေကြၽးျခင္းလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

ပိုးႏွင့္ ေရာဂါကို ေန႔စဥ္ဂ႐ုစိုက္ႏိုင္မွသာ ဒူးရင္းကိုစိုက္ပ်ိဳးသင့္ပါသည္။

ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္း

မိုးရာသီ ပင္ေျခ ေရလုံးဝမဝင္ေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ ေရစိုနာအကြက္ေတြ႕ပါက ျခစ္ထုတ္ၿပီး Metalaxy သုတ္လိမ္းျခင္း၊ အပင္ကိုယ္ခံစြမ္းအားေကာင္းရန္ 10% Phosphorus acid ကို ပင္စည္ထဲသို႔ ထိုးသြင္းျခင္းကို ေဆာင္႐ြက္သင့္သည္။ ပိုးႏွင့္ ေရာဂါကို ေန႔စဥ္ဂ႐ုစိုက္ႏိုင္မွသာ ဒူးရင္းကိုစိုက္ပ်ိဳးသင့္ပါသည္။

၁၄။ အသီးဆြတ္ခူးျခင္း

ဒူးရင္းသည္ Year Round တစ္ႏွစ္ပတ္လုံးသီးေသာ သီးပင္ျဖစ္သည္။ စပြင့္သည္မွ မွည့္သည္အထိ ၅ လခြဲမွ ၆ လ (မ်ိဳးအလိုက္) ထိ ၾကာသည္။ ပန္းပြင့္သည္ တစ္လခြဲခန႔္ၾကၿပီး သီးကင္းမွသည္ မွည့္သည္အထိ ေလးလခြဲခန႔္ၾကာပါသည္။ ႏိုဝင္ဘာ ပန္းစပြင့္ေသာအပင္မွ ဧၿပီလတြင္ အသီးဆြတ္ခူးႏိုင္သည္။

အေရာင္ေျပာင္း၊ ဆူးႀကဲလာလွ်င္ေကာင္းစြာရင့္ပါသည္။ လက္မႏွင့္ဆူးကိုးေခါက္ၾကည့္ၿပီး ဂလိုင္သံ ထြက္လာလွ်င္ အညႇာအရစ္အထက္ျဖတ္ၿပီး ခူး၍ ရၿပီျဖစ္သည္။ အသီးမ်ား ေကာင္းစြာရင့္မွည့္မွသာ ဆြတ္ခူးရမည္။ အပင္မွည့္ေႂကြသီးက အရသာပိုေကာင္းပါသည္။

ဆြတ္ခူးၿပီးအသီးမ်ားကို သာမာန္အခန္းအပူခ်ိန္တြင္ (၁၀)ရက္ခန႔္ထားႏိုင္ပါသည္။ ေႂကြသီးမွာမူ ၂-၃ ရက္သာ ခံပါသည္။

၁၅။ အထြက္ႏႈန္း

၇-၁၀ ႏွစ္သား တစ္ပင္ခ်င္း ပ်မ္းမွ်အသီးထြက္ ၂၀-၂၅ လုံးသာ ထားသင့္သည္။ စိုက္ပ်ိဳးၿပီး ၇ႏွစ္အတြင္း အရင္းေက်၍ အျမတ္ရႏိုင္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပုံမွန္(ေအာက္ပိုင္း) သီးႏွံ ထြက္ကာလမွာ ေမ၊ ဇြန္၊ ဇူလိုင္ ျဖစ္သည္။

08/12/2017 22:29 PM တြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန မွ ေရးသားသည္။

ဒူးရင္းပ်ိဳးပင္ေ႐ြးခ်ယ္နည္..

ဒူးရင္ပင္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး က်ေနာ္ ေလ့လာမိသေလာက္ႀကဳံေတြခဲ့ရသမွ်ကိုလက္လွမ္းမွီသေလာက္ ေျပားျပေပးပါမယ္…ဒူးရင္ပ်ိဳးပင္ေ႐ြးခ်ယ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ ဒူးရင္ပ်ိဳးပင္မွာ ေခါင္းၫႊတ္နဲ႔ အလက္ၫႊတ္ဆိုၿပီးရွိပါတယ္

ေခါင္ၫႊတ္ဆိုတာက ထိပ္ဆုံးအၫႊတ္ကို အ႐ိုင္းပင္နဲ႔ ဆက္ထားေသာပ်ိဳးအပင္ျဖစ္ပါတယ္။အပင္ တစ္ေျဖာက္ထဲတက္ၿပီး အကိုင္းနည္တယ္အပင်လုံးလွတယ် အပင်ရဲ႕ သက်တမ်းလည်း ရွည်တယ် အသီးေနာက်ကၾတယ် သူလည်းအ႐ိုင်းပင်နဲ႔ ထူးအခြာနာပါပဲ..

ဒူးရင္ေဘးလက္အကိုင္းကို အ႐ိုင္းပင္နဲ႔ ဆက္ထားေသာအကိုင္းကို ေဘးလက္အကိုင္ဟုလည္းေခၚပါတယ္အကိုင္းမ်ားမယ္ အသီးမ်ားမယ္ သီးရတာျမန္ဆန္တယ္ အပင္ရဲ႕ ခုခံအား နည္မယ္ သက္တမ္းတိုမယ္..ေပါ့

ကိုယ္ႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့ ပ်ိဳးပင္ကို ေ႐ြခ်ယ္စိုက္ပ်ိဳး ႏိုင္ပါတယ္ ဒါက ဒူးရင္းကိုင္ဆက္သူေတြ ေ႐ြးခ်ယ္ရမည္အလုပ္ပါပ်ိဳးပင္ဝယ္သူလည္း သိထားရင္ ကိုယ္က ဘယ္လို႔အကိုင္းမ်ိဳးကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သလဲဆိုတာ ေ႐ြးခ်ယ္စိုက္ပ်ိဳးလို႔ရတာ..ေပါ့

ဒူးရင္ပ်္ုးပင္ေ႐ြးခ်ယ္နည္

(၁) ဒူးရင္ပင္ဝယ္ေတာ့မယ္ ဆိုရင္ပ်ိဳးအိပ္ကို အရင္ၾကည္ပါ ပ်ိဳးအိပ္ႀကီးၿပီး အပင္ငယ္ေနမယ္ ဆိုရင္ မေ႐ြးခ်ယ္သင့္ပါဘူ..ဘာေၾကာက္လဲဆိုရင္ အျမစ္အားမေကာင္းရင္ အပင္အားလည္မေကာင္းႏိုင္ပါဘူ ထိုေၾကာင့္အပင္ႀကီးထြားမႈႏႈန္ ေႏွးေကြးေစပါတယ္အပင္ေတာ့ မေသဘူး ဒါေပးမဲ အပင္မႀကီးဘူး အခ်ိန္ကုန္ လူပင္ပန္းႏိုင္ပါတယ္

(၂) ပ်ိဳးအိပ္ငယ္ၿပီး အပင္ႀကီးထြားေနမယ္ ဆိုရင္လည္ မေ႐ြးခ်ယ္သင့္ပါဘူ အပင္ႀကီးၿပီး ပ်ိဳးအိပ္ငယ္သည္အတြက္ေၾကာင့္ ဒူးရင္းအပင္ရဲ႕အျမစ္သည္ႀကီးၿပီး ပ်ိဳးအိပ္အတြင္မွာ ေခါ​က္ေနသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ဝယ္ၿပီး စိုက္ရင္အျမစ္ထြက္ရေႏွေကြးၿပီး အဟာရျပက္သည္ ပုံစံမ်ိဳျဖစ္တတ္ပါတယ္

အၿခိဳ႕ေသာၿပိဳးပင်ဆိုင်တွေက ၿပိဳးအိပ်ေပြာင်းရင် ရေသောက်မြဈဖြတ်ေပးပါတယ်အခ်ိဳေတြကလည္ သည္အတိုင္းေျပာင္း ပ်ိဳအိပ္ေျပာင္တာလည္ရွိပါတယ္…

(၃)ဒူးရင္အ႐ြက္ႏုထြက္ေနမယ္ဆိုရင္လည္ မဝယ္သင့္ပါဘူ အ႐ြက္ႏုရင္ အျမစ္ႏုသည္အတြက္ေၾကာက္ ေျမခ်စိုက္ပ်ိဳးရင္လည္းေနေရာင္ျခည္ဒဏ္ကို မခံႏိုင္သည္ အတြက္ေၾကာင့္ အ႐ြက္ဝါၿပီး အပင္ႀကီးထြားမႈႏႈန္းေႏွေကြးတက္ပါတယ္ အပင္မေသ ေတာ့လည္းအပင္မႀကီး..အ႐ြက္ရင့္ရင့္ကို ေ႐ြးခ်ယ္စိုက္ပ်ိဳးပါ

( ၄) ဒူးရင္ပ်္ုးပင္၏ အ႐ြက္မ်ား ေအာက္အ႐ြက္ႀကီးၿပီး အေပၚအ႐ြက္မ်ား ေသငယ္ေနမယ္ဆိုရင္လည္း မဝယ္သင္ပါ ဒူးရင္ပ်ိဳးပင္သည္ အဟာဓာတ္ တခုခု ခ်ိဳ႐ြင္ေနလို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္ ..မဝယ္သင္ပါ

(၅)ဒူးရင္ပင္ခံႏွင္ ကိုင္းဆက္ထားသည္ေနရာ မညီမညာျဖစ္ၿပီး အနာမက်က္ရင္လည္ ပ်ိဳးပင္ကိုလည္ မေ႐ြးခ်ယ္သင္ပါ ဆက္ထားေသာအကိုင္း မညီးမညာဘူးဆိုရင္ ေလဒဏ္ မိုးဒဏ္ေၾကာက္ အကိုင္မ်ားက်ိဳးၿပီးေရာဂါမ်ားလည္ ဝင္ေရာက္ႏိုင္ပါတယ္

အနာကင္ၿပီးညီေနေသာ ပ်္ုးပင္ကိုေ႐ြးခ်ယ္မွ ျပဳစုရလြယ္ကူၿပီး ႀကီးထြားႏႈန္းအပင္ ၁၀၀မွာ ၈၀%ေလာက္ရွင္သန္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္ဒူးရင္ပင္စိုက္လို႔လြယ္လာဆိုရင္လြယ္ပါတယ္ ဒါေပမဲ့ ဒူးရင္ပင္အေၾကာင္းကိုေတာ့ ဂက နဏ ေတာ့သိထားရပါမယ္

ဒူးရင္ပင္က ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ထက္ ေအာက္စီဂ်င္ကိုပိုၿပီးလို႔အပ္ ပါတယ္အပင္တိုင္းကအဟာရဓာတ္(၁၆)မ်ိဳကိုလို႔အပ္ေပးမဲ ဒူးရင္ပင္က အဟာရဓာတ္ထက္ၾဟဴမစ္ကို ပိုၿပီးႀကိဳက္ႏွစ္သက္ပါတယ္

ဒူးရင္ကို စိုက္ၿပီးအခ်ိန္ကစရင္အသီး သီးတဲ့အခ်ိန္ထိ ထ႐ိုင္ဂိုဒါမားကို ၁.လတစ္ခါပုံမွန္ေလေႂကြးဖို႔လို႔ပါတယ္ ဒူးရင္သည္ ေရကိုႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ္လည္ ေရစိုစြတ္တာမ်္ုးကို မႀကိဳက္ႏွစ္သက္ပါဘူး

ေရကိုပုံမွန္မပ်က္အပင္ေျခကိုကြားၿပီးေရေပးႏိုင္ပါတယ္ ဒူးရင္ပင္သည္ေရေသာက္ျမစ္ထက္အေပၚယံအျမစ္ပြားကို ပိုၿပီးအားျပဳသည္အတြက္ေၾကာက္ မႈိးေရာဂါလည္ ပိုၿပီးမ်ားပါတယ္

အားလုံးကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္…. ႏိုင္လင္း

Credit