က်ိဳက္ထီး႐ိုး ေစတီေတာ္ပုံေပၚေနတဲ့ သစ္တုံး (လိုရာဆုေတာင္းၿပီး မွ်ေဝလိုက္ပါအုံးေနာ္)

Zawgyi

က်ိဳက္ထီး႐ိုး ေစတီေတာ္ပုံေပၚေနတဲ့ သစ္တုံး (လိုရာဆုေတာင္းၿပီး မွ်ေဝလိုက္ပါအုံးေနာ္)

သစ္သားမွာထူးထူးဆန္းနဲ႔ က်ိဳက္ထီး႐ိုး ဘုရားပုံ ေပၚေနတာပါ ဆုေတာင္းျပည့္လို႔ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္ လိုရာဆုကိုေတာင္းပါ ရွဲၿပီးကုသိုလ္ယူလိုက္ပါ။

က်ိဳက္ထိုၿမိဳ႕နယ္ရွိ က်ိဳက္ထီး႐ိုးေစတီေတာ္သည္ အေရွ႕႐ိုးမေတာင္တန္း အပါအဝင္ျဖစ္ေသာ ေပါင္းေလာင္းေတာင္ေပၚတြင္ တည္ရွိ၍ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တန္ခိုးႀကီးေသာ ေစတီတစ္ဆူျဖစ္သည္။

က်ိဳက္ထီး႐ိုးေစတီကို အစြဲျပဳ၍ ေစတီေတာ္တည္ရွိရာေတာင္ကို က်ိဳက္ထီး႐ိုးေတာင္ဟုေခၚၾကသည္။ က်ိဳက္ထီး႐ိုးေစတီ တည္ရွိရာေတာင္ထြက္မွ ပင္လယ္ျပင္ေရအျမင့္ေပ ၃၆၀၀ ခန႔္ျမင့္သည္။

က်ိဳက္ထီး႐ိုးေစတီေတာ္ တည္ေနပုံမွာ အံ့အားသင့္ဖြယ္ေကာင္းလွသည္။ ႀကီးမား၍ မတ္ေစာက္ေသာ ေက်ာက္ေဆာင္ တစ္ခု၏ အစြန္းတြင္

လုံးပတ္ေပ ၅၀ ခန႔္ရွိေသာ ဦးေခါင္းပုံသဏၭာန္ ေက်ာက္လုံးႀကီးတစ္ခုက ျပဳတ္လုတည္းကားတင္၍ ေနသည္။ထိုေက်ာက္တုံးႀကီးေပၚတြင္မွ ဉာဏ္ေတာ္ ဆယ္ ေပခန႔္ ျမင့္ေသာ ေစတီေတာ္ တည္ထားသည္။

ေစတီေတာ္ တည္ရွိရာ ေက်ာက္ေဆာင္ႏွင့္ ရင္ျပင္ေတာ္ကို ေခ်ာက္တစ္ခုျခားေနေသာေၾကာင့္ သံတံတားငယ္ျဖင့္ ဆက္သြယ္ထားရသည္။ေစတီေတာ္တည္ထားရာ ေက်ာက္တုံးႀကီးသည္ လူတစ္ေယာက္ တြန္း႐ုံမွ်ျဖင့္ လႈပ္ရွား၏။

ထိုေက်ာက္တုံးကို တြန္း၍ေအာက္ခံေက်ာက္အၾကားသို႔ အပ္ခ်ည္ႀကိဳးကို သြင္းၿပီးလွ်င္ ဆြဲယူႏိုင္သည္။ က်ိဳက္ထီး႐ိုးဘုရားသမိုင္းမွာ မူအမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲလ်က္ရွိသည္။

စစ္ကဲႀကီး ဦးေ႐ႊေနာ္ ေရးသားေသာ မြန္ရာဇဝင္ႏွင့္ ေစတီေတာ္ သမိုင္းေပါင္းခ်ဳပ္အရ ေဖာ္ျပေပးပါမည္

Credit

Unicode

က်ိဳက္ထီး႐ိုး ေစတီေတာ္ပုံေပၚေနတဲ့ သစ္တုံး (လိုရာဆုေတာင္းၿပီး မွ်ေဝလိုက္ပါအုံးေနာ္)

သစ္သားမွာထူးထူးဆန္းနဲ႔ က်ိဳက္ထီး႐ိုး ဘုရားပုံ ေပၚေနတာပါ ဆုေတာင္းျပည့္လို႔ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္ လိုရာဆုကိုေတာင္းပါ ရွဲၿပီးကုသိုလ္ယူလိုက္ပါ။

က်ိဳက္ထိုၿမိဳ႕နယ္ရွိ က်ိဳက္ထီး႐ိုးေစတီေတာ္သည္ အေရွ႕႐ိုးမေတာင္တန္း အပါအဝင္ျဖစ္ေသာ ေပါင္းေလာင္းေတာင္ေပၚတြင္ တည္ရွိ၍ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တန္ခိုးႀကီးေသာ ေစတီတစ္ဆူျဖစ္သည္။

က်ိဳက္ထီး႐ိုးေစတီကို အစြဲျပဳ၍ ေစတီေတာ္တည္ရွိရာေတာင္ကို က်ိဳက္ထီး႐ိုးေတာင္ဟုေခၚၾကသည္။ က်ိဳက္ထီး႐ိုးေစတီ တည္ရွိရာေတာင္ထြက္မွ ပင္လယ္ျပင္ေရအျမင့္ေပ ၃၆၀၀ ခန႔္ျမင့္သည္။

က်ိဳက္ထီး႐ိုးေစတီေတာ္ တည္ေနပုံမွာ အံ့အားသင့္ဖြယ္ေကာင္းလွသည္။ ႀကီးမား၍ မတ္ေစာက္ေသာ ေက်ာက္ေဆာင္ တစ္ခု၏ အစြန္းတြင္

လုံးပတ္ေပ ၅၀ ခန႔္ရွိေသာ ဦးေခါင္းပုံသဏၭာန္ ေက်ာက္လုံးႀကီးတစ္ခုက ျပဳတ္လုတည္းကားတင္၍ ေနသည္။ထိုေက်ာက္တုံးႀကီးေပၚတြင္မွ ဉာဏ္ေတာ္ ဆယ္ ေပခန႔္ ျမင့္ေသာ ေစတီေတာ္ တည္ထားသည္။

ေစတီေတာ္ တည္ရွိရာ ေက်ာက္ေဆာင္ႏွင့္ ရင္ျပင္ေတာ္ကို ေခ်ာက္တစ္ခုျခားေနေသာေၾကာင့္ သံတံတားငယ္ျဖင့္ ဆက္သြယ္ထားရသည္။ေစတီေတာ္တည္ထားရာ ေက်ာက္တုံးႀကီးသည္ လူတစ္ေယာက္ တြန္း႐ုံမွ်ျဖင့္ လႈပ္ရွား၏။

ထိုေက်ာက္တုံးကို တြန္း၍ေအာက္ခံေက်ာက္အၾကားသို႔ အပ္ခ်ည္ႀကိဳးကို သြင္းၿပီးလွ်င္ ဆြဲယူႏိုင္သည္။ က်ိဳက္ထီး႐ိုးဘုရားသမိုင္းမွာ မူအမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲလ်က္ရွိသည္။

စစ္ကဲႀကီး ဦးေ႐ႊေနာ္ ေရးသားေသာ မြန္ရာဇဝင္ႏွင့္ ေစတီေတာ္ သမိုင္းေပါင္းခ်ဳပ္အရ ေဖာ္ျပေပးပါမည္

Credit