တစ္ေန႔ကို ေငြတစ္သိန္းဝင္တယ္ဆိုတဲ့ ေလွ်ာ္ျဖဴပင္အေၾကာင္း ေလ့လာလိုသူမ်ားအတြက္ …

Zawgyi

တစ္ေန႔ကို ေငြတစ္သိန္းဝင္တယ္ဆိုတဲ့ ေလွ်ာ္ျဖဴပင္အေၾကာင္း ေလ့လာလိုသူမ်ားအတြက္ …

တစ္ေန႔ကို ေငြတစ္သိန္းဝင္တယ္ဆိုတဲ့ေလွ်ာ္ျဖဴပင္အေၾကာင္းေလ့လာလိုသူမ်ားအတြက္မင့္ ဟုတ္မွလည္းလုပ္ပါကြာ၊တစ္ေန႔ေငြတစ္သိန္းဆိုတာျဖစ္ႏိုင္ပါ့မလားကြ မိမိေျပာစကားအေပၚစိုက္ပ်ိဳးေရး မိတ္ေဆြ အစ္ကိုႀကီး တစ္ဦး၏ စူးစမ္းသံျဖစ္၏သူ႔အသံတြင္

မယုံတစ္ဝက္၊ယုံတစ္ဝက္ျဖစ္ေနသည္ကိုမွန္းဆႏိုင္သကဲ့သို႔ သူ႔မ်က္ႏွာေပၚတြင္ လည္းအားတက္သည့္အမူအယာအပိုင္းအစကိုေတြ႕ျမင္ေနရ၏မိမိအေနျဖင့္ထိုစကားမွာ ဟုတ္မွန္ေၾကာင္း၊ လက္ေတြ႕လုပ္ကိုင္ေန ၾကသည့္အသိုင္းအဝိုင္းမသယ္ေဆာင္လာသည္ျဖစ္၍

သံသယျဖစ္ရန္ မလိုေၾကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပ လိုက္၏ ထိုအခါမွငါ့အဖို႔ကေတာ့ကြာတစ္ေန႔တစ္သိန္း မဟုတ္ ပါဘူး၊တစ္ေန႔တစ္ေသာင္း ရတယ္ ဆိုလည္းေက်နပ္ တယ္ေမာင္”ဟုသူ၏ အနိမ့္ဆုံ တစ္ေန႔တာလ်ာထားဝင္ေငြကို ဖြင့္ဟေလ ေတာ့၏

ဒါဆို ဒီလိုလုပ္ကြာ၊ မင္း ေျပာတဲ့ေနရာ ကိုသြား၊ ပ်ိဳးပင္ဘယ္မွာရမယ္၊ဘယ္လိုစိုက္ပ်ိဳး ျပဳစုရတယ္၊ဘယ္လိုထုတ္လုပ္ရတယ္ ဆိုတာေတြကို ကိုယ္တိုင္ သြားေလ့လာၿပီး ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ခဲ့၊ၿပီးရင္

မင္းေျပာတဲ့အက်ိဳးအျမတ္ဆိုတာနဲ႔ ေဈးကြက္ အေျခအေနေတြကို ပါစုံစမ္းေပး”ဟုပင္ အားတက္သေရာတိုက္တြန္းေနေလ ၏မိမိအေနျဖင့္လည္းကိုယ္တင္ျပသည့္ကိစၥကိုစိတ္ဝင္စားမႈေတြ႕ရသည္ ကတစ္ေၾကာင္းကိုယ္တိုင္သြားေရာက္ေလ့လာလိုသည္

က တစ္ေၾကာင္းထိုႏွစ္ေၾကာင္းမွ်ျဖင့္ ဤေလ့လာေရးခရီးကိုစတင္ျဖစ္ခဲ့ပါ၏ ဤေလ့လာေရး ခရီးကို ေလွ်ာ္ျဖဴ(ေခၚ)ေဆးကုလားမစိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္ေလ့လာေရးခရီးဟုဆိုၾကပါစို႔

ေနျပည္ေတာ္မွ မႏၲေလး ထိုမွပုဂံျပည့္ရွင္ အေနာ္ရထာမင္း၏ မိဖုရားေစာမြန္လွ၏ ေကာင္းမႈေတာ္ ေ႐ႊစာရံဘုရားတည္ ရွိရာအုန္းေခ်ာ႐ြာ၊ ထိုမွတဆင့္ ဆည္ေတာ္ေလး႐ြာကို ေက်ာ္လိုက္သည္ႏွင့္ ေလ့လာရန္ ခ်ိန္းဆိုထား ၿပီးျဖစ္သည့္ၿခံသို႔ ဆိုက္ၿမိဳက္စြာေရာက္ ခဲ့ေလ၏ ဆည္ေတာ္ေလး႐ြာ ေက်ာ္သည္ႏွင့္ သရက္ၿခံ၊ ဆီးၿခံဟူသည့္

ဥယ်ာဥ္ၿခံႀကီးမ်ားကိုအားက်ဖြယ္ေတြရ၏ ထိုၿခံတို႔ကိုၾကည့္ရင္းစိုက္ပ်ိဳးေရး ဝါသနာပါသည္ဆိုသူတို႔သည္ကိုယ္အားသန္သည့္အပင္တို႔ကိုသာေ႐ြးခ်ယ္ စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ ၾကသည္ဟူသည့္အသိကိုရလိုက္၏မည္သည့္အပင္မ်ိဳးကိစိုက္ပ်ိဳးခဲ့ၾက သည္ျဖစ္ေစကာလတစ္ခုကိုသည္းခံျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး ခ်ိန္တြင္

သီးခ်ိန္ပြင့္ခ်ိန္ဆိုသည္ကိုမ်က္ေမွာက္ျပဳၾကရသည္ဆိုသည့္ အေတြးစကိုလည္းဆုပ္ကိုင္မိသလိုျဖစ္၍မိမိလုပ္ကိုင္ထားသည္မ်ား အေပၚအားတက္မိျပန္၏ ႀကိဳတင္ခ်ိန္းဆို ထားသည္ျဖစ္၍ ၿခံရွင္မွာဝတ္ေကာင္းစားလွတို႔ဝတ္ဆင္လ်ကအဖန္ရည္ႏွင့္ ျမည္းဖြယ္ရာတို႔ႏွင့္ ႀကိဳလင့္၏။

သို႔ရာတြင္ထိုၿခံရွင္ႏွင့္မိမိတို႔မွာယခင္ကရင္းႏွီးကြၽမ္းဝင္သူမ်ားမဟုတ္ၾကဤလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ေန သည့္ ညီငယ္တစ္ဦး၏ ႀကိဳတင္ညႇိႏႈိင္း မိတ္ဆက္ေပးမႈေၾကာင့္သာ ေရာက္လာရျခင္း ျဖစ္၏။သို႔အတြက္ေတြ႕စတြင္ ၿခံရွင္၏ မ်က္ႏွာမွာ အိုးတိုး အမ္းတမ္းျဖစ္ေန ေလ၏

စကားေျပာၾကရင္းျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးသမား အခ်င္းခ်င္းရင္းႏွီး သြားၾက၏။ထိုအခါ မွေလွ်ာ္ျဖဴ စိုက္ခင္းအတြင္း ဝင္ေရာက္ေလ့လာ လိုေၾကာင္း၊ သိလိုသည္မ်ားကိုေမးျမန္း လိုေၾကာင္း၊ ေလ့လာမႈမွတ္တမ္းဓာတ္ပုံ႐ိုက္ခြင့္ျပဳေစ လိုေၾကာင္း

စကားလမ္းခင္းရင္း ႏွစ္ေယာက္သား ၿခံအတြင္းလွည့္လည္ေလ့လာျဖစ္ ခဲ့ေလ၏ပင္ျခားစိပ္ၿပီး တန္းျခားက်ဲထားတဲ့ ရည္႐ြယ္ခ်က္ ကေလးသိ ပါရေစ ေလွ်ာ္ျဖဴပင္တို႔၏ အစိပ္အက်ဲကိုၾကည့္၍မိမိမွ ဤသို႔ စကားဦးသန္းလိုက္၏။မည္သည့္ရည္႐ြယ္ခ်က္မွ်မရွိေၾကာင္း ယခင္က ဘရာဇီးငွက္ေပ်ာကို

ပင္ျခား ၉ ေပ၊ တန္းျခား ၂၀ ေပစိုက္ခဲ့ရာကငွက္ေပ်ာပင္ မ်ားၾကားတြင္ ေလွ်ာ္ျဖဴပင္မ်ားကို တစ္ပင္ျခားစိုက္ ခဲ့သျဖင့္ယခုကဲ့သို႔ပင္ျခား စိပ္ ၿပီးတန္းျခားက်ဲေနတာျဖစ္ေၾကာင္းရွင္းျပ၏။

ငွက္ေပ်ာပင္တို႔ကား မရွိေတာ့၊ ၂ႏွစ္အၾကာ တြင္ေလွ်ာျဖဴပင္တို႔ကဖုံးလႊမ္းသြားသျဖင့္ရွင္းပစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၾကာင္းသိရ၏ဤသို႔ ပင္ျခားစိပ္သျဖင့္ အပင္တို႔၏ သဘာဝအတိုင္းအလင္းလုခဲ့ၾကရာက ေဘးကိုင္းျဖာမႈနည္း၍ပင္ေျဖာင့္မ်ား အျဖစ္ေတြ႕ရ ၏။ ၿခံအတြင္းရွိ ၇ ႏွစ္သားအ႐ြယ္ ေဒသမ်ိဳးအပင္ ၄၅၀ မွာပင္စည္လုံးပတ္ ပ်မ္းမွ် ၃ ေပခန႔္ရွိေနၿပီျဖစ္၏။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၆ ႏွစ္သားအ႐ြယ္တြင္

အေစးစတင္ ထုတ္လုပ္ ခဲ့ရာ မတ္လမွ ႏိုဝင္ဘာလအထိအေစးထုတ္ရာသီ ၉ လအတြင္း တစ္ရက္ျခားအေစး ထုတ္ခဲ့ရာ ေရာင္းရေငြက်ပ္ သိန္း ၃၀၀ ေက်ာ္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ၿခံရွင္က သြားရင္း လာရင္းေျပာျပ ေလ၏။

ယခင္ထိုစကားကိုတဆင့္ၾကားျဖင့္ သိခဲ့ ရျခင္းသာျဖစ္ၿပီးယခုမူကားၿခံရွင္ကိုယ္တိုင္ေျပာၾကားသည့္စကားကို နားႏွင့္ ဆတ္ဆတ္ၾကားေန ရျခင္းျဖစ္၏သို႔ရာတြင္ မိမိအေနျဖင့္ထိုေငြေၾကးပမာဏကိုအေျပာႏွင့္ မယုံႏိုင္ေသး၍ ဆက္လက္ေဆြေႏြးျခင္း မျပဳေသးဘဲ ေတး၍ ထားလိုက္၏။

စိုက္ခင္းအတြင္း အျခားစပ္စုရန္ကိစၥမ်ားကားဒုႏွင့္ေဒးရွိေသးသည္မဟုတ္ပါေလာ။အပင္တိုင္း လိုလိုတြင္ ေျမျပင္၏ အထက္ ၃ေပခြဲ ခန႔္မွအေပၚသို႔ ဆာလာအိတ္ ျဖင့္ပင္စည္ကိုပတ္၍ ႀကိဳးခ်ည္ ထားသည္ ကိုေတြ႕ရ၏။ အေၾကာင္းမွာ ပင္စည္မွ အေစးယူရန္

အေပါက္ေဖာက္ ထားသည့္ ေနရာမ်ားကိမိုးေရထိ မွန္ျခင္းမရွိေစရန္ႏွင့္ ထြက္ရွိ လာသည့္အေစးသန႔္ရွင္းေစရန္ အကာအကြယ္ လုပ္ေပး ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရ၏။ၿခံအတြင္း အမ်ိဳးသမီး ၃ဦးက ပင္စည္ကို ပတ္ထားသည့္ ဆာလာအိတ္ မ်ားကို ဖယ္၍

အေပါက္မ်ားအတြင္းမွအေစးမ်ားကို လက္ျဖင့္ ေကာ္ထုတ္ကာ စတီးလင္ ဗန္းမ်ား အတြင္းသို႔ျဖန႔္၍ ထည့္ေနၾကသည္ကိုေတြ႕ရ၏ဤသို႔ျဖန႔္ထည့္ရင္း တစ္ဗန္းျပည့္လ်င္ ေနာက္တစ္ဗန္း သို႔ေျပာင္းထည့္ ၏။ၿပီးလ်င္ ထိုဗန္းလိုက္ပင္ အမိုးအကာေအာက္၌ အေစးအိပ္ ရန္ေလသလပ္ခံရန္ သယ္ေဆာင္ သြားၾက၏

မိန္းကေလး ၃ ဦးကေရွ႕မွ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ သြားခ်ိန္တြင္ အမ်ိဳးသား ၂ ဦးက ေနာက္မွေဆာက္ခုံးတစ္လက္စီကိုင္၍အေစးမ်ားထုတ္ယူသြားသည့္ အေပါက္မ်ားကို မ်က္ႏွာ သစ္ေပးၾကေလ၏။ဤသည္ကိုေလွ်ာ္ျဖဴသမား တို႔က မန္းျပင္ေပးသည္ဟု ဆိုၾက၏အလြယ္ေျပာရလ်င္

အေခါက္အတြင္းမွ အေစးမ်ား တစ္စိမ့္စိမ့္ထြက္ေနေစ ရန္ အေပါက္အတြင္းရွိ အေခါက္၏မ်က္ႏွာျပင္ကို ဖြင့္ေပးသည့္ သေဘာျဖစ္ေလ၏။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ရင္း ထြက္ေပၚလာသည့္ အညစ္အေၾကးအမိုက္သ႐ိုက္တို႔ကိုအဝတ္ျဖင့္ သန႔္ရွင္းေရးျပဳလုပ္ျၿပီး ပင္စည္ကို ဆာလာ အိတ္ျဖင့္ျပန္ပတ္ေပးၾက ၏။

ဤသို႔ အပင္အားလုံးကိုေဆာင္႐ြက္ေပးၿပီး ခ်ိန္တြင္ထိုေန႔အတြက္ အေစးထုတ္ျခင္း အလုပ္ ၿပီးစီးသည္ဟူသတည္း။ဤေနရာတြင္ေလွ်ာ္ျဖဴပင္မွ အေစးထုတ္နည္း ၂ နည္းရွိေၾကာင္းကိုထည့္သြင္း ေဖာ္ျပလိုေသး၏အထက္တြင္ တင္ျပ ခဲ့သည္မွာ ပင္စည္ကို အေပါက္ေဖာက္၍ ထုတ္ယူ နည္းျဖစ္၏

ေနာက္တစ္နည္းမွာ ပင္စည္ႏွင့္ အကိုင္းကို ဓားျဖင့္ထစ္၍ အေစးယူနည္းျဖစ္၏။စတင္စိုက္ပ်ိဳးသည့္အခ်ိန္တြင္ ပင္ျခားတန္းျခားကို၁၅ေပႏွင့္ အထက္ျခား ထားေပးပါကကိုင္းျဖာမႈ အားေကာင္းသျဖင့္ပင္စည္က သာမက ကိုင္းမ်ားကပါ အေစးထုတ္လုပ္ ႏိုင္ေၾကာင္းသိရ၏။

ဓားထစ္ အေစးထုတ္ ရနေနရာ က်ယ္ဝန္းစြာ ရႏိုင္သည့္အေျခအေနကို ေမွ်ာ္မွန္း၍ ဤသို႔စိုက္ပ်ိဳးၾကေၾကာင္း သိရ ၏။မိမိေလ့လာခဲ့သည့္ၿခံမွာ အပင္စိပ္သျဖင့္ ကိုင္းျဖာမႈ အားနည္းကာ ပင္စည္မွသာ အေစးထုတ္ႏိုင္သည့္

အေနအထားျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႕ရ၏။မည္သည့္ နည္းျဖင့္ ထုတ္သည္ျဖစ္ေစ အေစးထြက္ အားနည္းသြားပါအေစးယူ မည့္ေနရာကို လႊဲေပးရ၏။ ေနရာေဟာင္းတြင္မန္းတက္၍ ပိတ္သြား ေသာ္လည္း ထိုေနရာေဟာင္းကို

၂ႏွစ္ၾကာမွသာ ဓားထစ္ျခင္း၊အေပါက္ေဖာက္ျခင္း ျပဳရသည္ ဆို၏။သို႔မဟုတ္လ်င္ ထြက္ရွိ လာသည့္ အေစးမွာ အေရာင္ေနာက္တတ္သည္ဟု သိရ၏။အေပါက္ေဖာက္ရာတြင္ တစ္ပင္လွ်င္ ငါးမူးေစ့အ႐ြယ္ အေပါက္ ၃ ေပါက္ကို တစ္ေပျခားျဖင့္

အတြင္းသားထိ႐ုံေဖာက္ရအေပါက္လႊဲ

သည့္ အခါ ယခင္ေဖာက္ ထားသည့္ တစ္ေပျခား၏အလယ္တည့္တည့္မွေဖာက္ရ သည္ ဆို၏။ေနရာလြဲ သြားေသာ္လည္း အကြာအေဝး တစ္ေပျခားမွာေျပာင္း လည္းမႈမရွိေပဤသို႔ျဖင့္ ၿခံအတြင္း လွည့္လည္၍ ၿခံရွင္းအား သိလိုသည္မ်ား ကိုေမးခဲ့ ၏။

ၿခံရွင္ ကလည္း တကယ္လုပ္ေတာ့မည့္သူဟု သုံးသပ္ မိဟန္တူ၏။ေမးသမွ်ကို စိတ္ရွည္လက္ရွည္ ျပန္လည္ေျဖၾကားေနေလေတာ့သတည္း။သြားေရာက္ေလ့လာ ခိုင္းသူအား အေထာက္အထားႏွင့္ တင္ျပႏိုင္ရန္ ဓာတ္ပုံမ်ားလည္း႐ိုက္ျဖစ္၏ဤေနရာတြင္ တင္ျပရန္က်န္ေနေသးသည္မွာ မ်ိဳးကိစၥႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးျပဳစု ပုံျဖစ္၏။

ၿခံအတြင္းစိုက္ပ်ိဳးထားသည္မွာ ေဒသမ်ိဳး မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပ ခဲ့ ၿပီးျဖစ္၏၊သို႔ျဖစ္၍ စိုက္ပ်ိဳးလိုသူမ်ားအဖို႔ ႏိုင္ငံျခားမ်ိဳး ဆိုသည္ကို ရွာပုံေတာ္ဖြင့္ေနရန္ မလိုအပ္ေတာ့ေပေလွ်ာ္ျဖဴေလာက တြင္ လူေျပာမ်ားလ်က္ရွိသည့္ ႐ိုးစိမ္း၊ ႐ိုးနီကိစၥ ကိုလည္း ေမးျဖစ္ခဲ့ေသး၏။

႐ိုးစိမ္းကပိုထြက္သည့္ အပင္လည္း ရွိ၏။႐ိုးနီက အထြက္ပိုသည္ လည္းရွိ၏ဟု အေျဖရ ခဲ့၏။႐ိုးစိမ္း၊ ႐ိုးနီ ဒြိဟျဖစ္ၾက သူမ်ားလည္း ဤအေျဖကိုၾကည့္၍ သင့္ျမတ္သင့္ ၾကေနၿပီပ်ိဳးပင္အတြက္မ်ိဳးေစ့ကို ၿခံရွင္ ကိုယ္တိုင္ တစ္ျပည္လ်င္ က်ပ္တစ္ေသာင္းခြဲႏွင့္ ေရာင္းေပးေနသည္ ကိုေတြခဲ့ ရ၏။

ဒီဇင္ဘာတြင္ အပြင့္လိုက္၍ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ မ်ိဳးေစ့ရသည္ဆို၏ ထိုအခ်ိန္တြင္အေစးထုတ္လုပ္မႈရပ္နားေပးထား ၏။ မ်ိဳးခံပုံမွာအသီး ရင့္မည့္ ခ်ိန္တြင္ အပင္ေအာက္၌ တာလ ပတ္စခင္းထား၍အသီးမွကြဲက် လာသည့္ အေစ့ကို ခံယူထား သည္ျဖစ္၍ အပင္မေပါက္မွာ မပူရဟူ၍ ဝယ္သူကိုၫႊန္းေနလိုက္ေသး၏။စိုက္ပ်ိဳးျပဳစုပုံ အတြက္ေျဖၾကား ပုံမွာ စိုက္ပ်ိဳးေရးသမား ပီသလွေပ၏

အပင္တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္ အတြက္ အျခားေသာ အပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးျပဳစု သကဲ့သို႔သာေဆာင္႐ြက္ပါဟူသတည္း။ၿခံအတြင္းေလ့လာရန္ ရွိသည္မ်ား စုံသေလာက္ျဖစ္သည့္အခ်ိန္တြင္ ၿခံရွင္က အေစးမ်ားအေျခာက္ခံထားသည့္အေဆာက္အအုံအတြင္း သို႔ေခၚေဆာင္ ျပသေလ၏မိမိသြားေရာက္ေလ့လာ ခ်ိန္တြင္ ယခင္တစ္ေန႔စာ

အေျခာက္ခံ ၿပီးျဖစ္ သည့္ ေလွ်ာ္ျဖဴ ေစးေျခာက္ ၄ ပိႆာခန႔္ႏွင့္ ေလ့လာေနစဥ္ထုတ္ယူထားသည့္ အေစးစို မ်ားခြဲျခားထား သည္ကိုေတြ႕ ရ၏တစ္ေန႔စာ အေစးေျခာက္ မည္မွ် ထုတ္လုပ္ ႏိုင္သည္ ကိုေမးျမန္းရာ အနည္းဆုံး ၃ပိႆာႏွင့္ အမ်ားဆုံး ၉ပိႆာ ရရွိေၾကာင္းေျဖၾကားေလ၏။

တစ္ရက္ျခားပ်မ္းမွ် ၆ ပိႆာရ သည္ ဟုဆို၏ ထိုအခ်ိန္တြင္ ဤကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ဆက္ေဆြးေႏြးျခင္း မျပဳဘဲ ေတးထား ခဲ့သည္ကို ျပန္ဆက္ၾကည့္မိေတာ့၏ တယ္လီဖုန္းရွိဂဏန္းေပါင္းစက္ျဖင့္

ကိန္းဂဏန္း တို႔ကို ေဖာ္ျပထား သည့္အတိုင္း တြက္ခ်က္ၾကည့္ေလ၏အေစးထုတ္လုပ္သည့္ကာလမတ္လမွ ႏိုဝင္ဘာလအထိ လေပါင္း ၉ လ၊ရက္ေပါင္း ၉×၃၀=၂၇၀ ရက္၊

တစ္ရက္ျခား အေစးထုတ္သည္ဆိုသည့္အတြက္ အေစးထုတ္ရက္ေပါင္း ၂၇၀÷၂=၁၃၅ရက္၊တစ္ရာသီ စာထြက္ ရွိသည့္ အေစးေျခာက္ အေလးခ်ိန္ ၁၃၅×၆ပိႆတစ္ရက္ပ်မ္းမ်=၈၁၀ ပိႆာ၊ယခင္ႏွစ္ၿခံသို႔လာေရာက္ ဝယ္ယူသည့္ေဈးႏႈန္းတစ္ပိႆာ၃၅ဝဝဝက်ပ္၊

တစ္ရာသီစာေရာင္းရေငြ၈၁၀ ပိႆာ×၃၅ဝဝဝက်ပ္=၂၈၃၅ဝဝဝဝက်ပ္ ဟူသည့္ အေျဖ ရေလ၏ထိုကိန္းဂဏန္းအရလည္းေကာင္း၊ကိုယ္တိုင္ျမင္ေတြ႕ခဲ့ ရသည့္ တစ္ေန႔တာအေစးထုတ္လုပ္ ႏိုင္မႈအရလည္းေကာင္း၊ယခင္ ၾကားထားခဲ့သည့္ ဝင္ေငြပမာဏမွာခိုင္မာမႈ ရွိေၾကာင္း တထစ္ခ်ယုံၾကည္လိုက္ေတာ့သတည္း

ဤေလ့လာေရး ခရီးစဥ္ ကား ေပ်ာ္႐ႊင္ဖြယ္ အတိႏွင့္ၿပီးေျမာက္ ခဲ့ေလ၏၊ေလ့လာေရးခရီးဆိုသည္ထက္ အပန္းေျဖခရီးဟု ပင္ဆို လိုက္ခ်င္ေသး၏၊ၿခံက်ယ္က်ယ္ ဥယ်ာဥ္ႀကီး တစ္ခုအတြင္းရွိ မိမိထက္ အသက္ႀကီးသည့္ ေ႐ႊဟသၤာ သရက္ပင္ႀကီးေအာက္တြင္ထိုအပင္က ရရွိသည့္ အရက္သီးမွည့္ မ်ားျဖင့္ ဧည့္ခံရင္း ပညာရပ္ တစ္ခုကိုလက္ဆင့္ကမ္းမွ်ေဝေပး ခဲ့သည့္

ထိုၿခံရွင္ ၏ ေက်းဇူးကားႀကီးမား လွေပစြ။အျပန္ ခရီးတြင္ ဤခရီးကို သြားျဖစ္ရန္ ေစ့ေဆာ္ေပး ခဲ့သည့္ ဝါသနာတူ စိုက္ပ်ိဳးေရး မိတ္ေဆြ အစ္ကိုႀကီးကိုခ်က္က်လက္က်ျပန္လည္မွ်ေဝႏိုင္ရန္ေတြးေတာ ေနမိ၏ထို႔အတူ ကိုယ္တိုင္ တြက္ခ်က္ၾကည့္ ခဲ့သည့္ကိန္းဂဏန္းမ်ား ကလည္း

မိမိအားေလွ်ာ္ျဖဴစိုက္ပ်ိဳးေရးကို လက္ေတြ႕ေဆာင္႐ြက္ျဖစ္ရန္ တြန္းအားေပးေန သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနေလေတာ့ သတည္း။

Credit

unicode

တစ်နေ့ကို ငွေတစ်သိန်းဝင်တယ်ဆိုတဲ့ လျှော်ဖြူပင်အကြောင်း လေ့လာလိုသူများအတွက် …

တစ်နေ့ကို ငွေတစ်သိန်းဝင်တယ်ဆိုတဲ့လျှော်ဖြူပင်အကြောင်းလေ့လာလိုသူများအတွက်မင့် ဟုတ်မှလည်းလုပ်ပါကွာ၊တစ်နေ့ငွေတစ်သိန်းဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါ့မလားကွ မိမိပြောစကားအပေါ်စိုက်ပျိုးရေး မိတ်ဆွေ အစ်ကိုကြီး တစ်ဦး၏ စူးစမ်းသံဖြစ်၏သူ့အသံတွင်

မယုံတစ်ဝက်၊ယုံတစ်ဝက်ဖြစ်နေသည်ကိုမှန်းဆနိုင်သကဲ့သို့ သူ့မျက်နှာပေါ်တွင် လည်းအားတက်သည့်အမူအယာအပိုင်းအစကိုတွေ့မြင်နေရ၏မိမိအနေဖြင့်ထိုစကားမှာ ဟုတ်မှန်ကြောင်း၊ လက်တွေ့လုပ်ကိုင်နေ ကြသည့်အသိုင်းအဝိုင်းမသယ်ဆောင်လာသည်ဖြစ်၍

သံသယဖြစ်ရန် မလိုကြောင်း ရှင်းလင်းတင်ပြ လိုက်၏ ထိုအခါမှငါ့အဖို့ကတော့ကွာတစ်နေ့တစ်သိန်း မဟုတ် ပါဘူး၊တစ်နေ့တစ်သောင်း ရတယ် ဆိုလည်းကျေနပ် တယ်မောင်”ဟုသူ၏ အနိမ့်ဆုံ တစ်နေ့တာလျာထားဝင်ငွေကို ဖွင့်ဟလေ တော့၏

ဒါဆို ဒီလိုလုပ်ကွာ၊ မင်း ပြောတဲ့နေရာ ကိုသွား၊ ပျိုးပင်ဘယ်မှာရမယ်၊ဘယ်လိုစိုက်ပျိုး ပြုစုရတယ်၊ဘယ်လိုထုတ်လုပ်ရတယ် ဆိုတာတွေကို ကိုယ်တိုင် သွားလေ့လာပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့၊ပြီးရင်

မင်းပြောတဲ့အကျိုးအမြတ်ဆိုတာနဲ့ ဈေးကွက် အခြေအနေတွေကို ပါစုံစမ်းပေး”ဟုပင် အားတက်သရောတိုက်တွန်းနေလေ ၏မိမိအနေဖြင့်လည်းကိုယ်တင်ပြသည့်ကိစ္စကိုစိတ်ဝင်စားမှုတွေ့ရသည် ကတစ်ကြောင်းကိုယ်တိုင်သွားရောက်လေ့လာလိုသည်

က တစ်ကြောင်းထိုနှစ်ကြောင်းမျှဖြင့် ဤလေ့လာရေးခရီးကိုစတင်ဖြစ်ခဲ့ပါ၏ ဤလေ့လာရေး ခရီးကို လျှော်ဖြူ(ခေါ်)ဆေးကုလားမစိုက်ပျိုး ထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းခွင်လေ့လာရေးခရီးဟုဆိုကြပါစို့

နေပြည်တော်မှ မန္တလေး ထိုမှပုဂံပြည့်ရှင် အနော်ရထာမင်း၏ မိဖုရားစောမွန်လှ၏ ကောင်းမှုတော် ရွှေစာရံဘုရားတည် ရှိရာအုန်းချောရွာ၊ ထိုမှတဆင့် ဆည်တော်လေးရွာကို ကျော်လိုက်သည်နှင့် လေ့လာရန် ချိန်းဆိုထား ပြီးဖြစ်သည့်ခြံသို့ ဆိုက်မြိုက်စွာရောက် ခဲ့လေ၏ ဆည်တော်လေးရွာ ကျော်သည်နှင့် သရက်ခြံ၊ ဆီးခြံဟူသည့်

ဥယျာဉ်ခြံကြီးများကိုအားကျဖွယ်တွေရ၏ ထိုခြံတို့ကိုကြည့်ရင်းစိုက်ပျိုးရေး ဝါသနာပါသည်ဆိုသူတို့သည်ကိုယ်အားသန်သည့်အပင်တို့ကိုသာရွေးချယ် စိုက်ပျိုးခဲ့ ကြသည်ဟူသည့်အသိကိုရလိုက်၏မည်သည့်အပင်မျိုးကိစိုက်ပျိုးခဲ့ကြ သည်ဖြစ်စေကာလတစ်ခုကိုသည်းခံဖြတ်ကျော်ပြီး ချိန်တွင်

သီးချိန်ပွင့်ချိန်ဆိုသည်ကိုမျက်မှောက်ပြုကြရသည်ဆိုသည့် အတွေးစကိုလည်းဆုပ်ကိုင်မိသလိုဖြစ်၍မိမိလုပ်ကိုင်ထားသည်များ အပေါ်အားတက်မိပြန်၏ ကြိုတင်ချိန်းဆို ထားသည်ဖြစ်၍ ခြံရှင်မှာဝတ်ကောင်းစားလှတို့ဝတ်ဆင်လျကအဖန်ရည်နှင့် မြည်းဖွယ်ရာတို့နှင့် ကြိုလင့်၏။

သို့ရာတွင်ထိုခြံရှင်နှင့်မိမိတို့မှာယခင်ကရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သူများမဟုတ်ကြဤလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေ သည့် ညီငယ်တစ်ဦး၏ ကြိုတင်ညှိနှိုင်း မိတ်ဆက်ပေးမှုကြောင့်သာ ရောက်လာရခြင်း ဖြစ်၏။သို့အတွက်တွေ့စတွင် ခြံရှင်၏ မျက်နှာမှာ အိုးတိုး အမ်းတမ်းဖြစ်နေ လေ၏

စကားပြောကြရင်းဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးသမား အချင်းချင်းရင်းနှီး သွားကြ၏။ထိုအခါ မှလျှော်ဖြူ စိုက်ခင်းအတွင်း ဝင်ရောက်လေ့လာ လိုကြောင်း၊ သိလိုသည်များကိုမေးမြန်း လိုကြောင်း၊ လေ့လာမှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံရိုက်ခွင့်ပြုစေ လိုကြောင်း

စကားလမ်းခင်းရင်း နှစ်ယောက်သား ခြံအတွင်းလှည့်လည်လေ့လာဖြစ် ခဲ့လေ၏ပင်ခြားစိပ်ပြီး တန်းခြားကျဲထားတဲ့ ရည်ရွယ်ချက် ကလေးသိ ပါရစေ လျှော်ဖြူပင်တို့၏ အစိပ်အကျဲကိုကြည့်၍မိမိမှ ဤသို့ စကားဦးသန်းလိုက်၏။မည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်မျှမရှိကြောင်း ယခင်က ဘရာဇီးငှက်ပျောကို

ပင်ခြား ၉ ပေ၊ တန်းခြား ၂၀ ပေစိုက်ခဲ့ရာကငှက်ပျောပင် များကြားတွင် လျှော်ဖြူပင်များကို တစ်ပင်ခြားစိုက် ခဲ့သဖြင့်ယခုကဲ့သို့ပင်ခြား စိပ် ပြီးတန်းခြားကျဲနေတာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြ၏။

ငှက်ပျောပင်တို့ကား မရှိတော့၊ ၂နှစ်အကြာ တွင်လျှောဖြူပင်တို့ကဖုံးလွှမ်းသွားသဖြင့်ရှင်းပစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြာင်းသိရ၏ဤသို့ ပင်ခြားစိပ်သဖြင့် အပင်တို့၏ သဘာဝအတိုင်းအလင်းလုခဲ့ကြရာက ဘေးကိုင်းဖြာမှုနည်း၍ပင်ဖြောင့်များ အဖြစ်တွေ့ရ ၏။ ခြံအတွင်းရှိ ၇ နှစ်သားအရွယ် ဒေသမျိုးအပင် ၄၅၀ မှာပင်စည်လုံးပတ် ပျမ်းမျှ ၃ ပေခန့်ရှိနေပြီဖြစ်၏။

၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ၆ နှစ်သားအရွယ်တွင်

အစေးစတင် ထုတ်လုပ် ခဲ့ရာ မတ်လမှ နိုဝင်ဘာလအထိအစေးထုတ်ရာသီ ၉ လအတွင်း တစ်ရက်ခြားအစေး ထုတ်ခဲ့ရာ ရောင်းရငွေကျပ် သိန်း ၃၀၀ ကျော်ရရှိခဲ့ကြောင်း ခြံရှင်က သွားရင်း လာရင်းပြောပြ လေ၏။

ယခင်ထိုစကားကိုတဆင့်ကြားဖြင့် သိခဲ့ ရခြင်းသာဖြစ်ပြီးယခုမူကားခြံရှင်ကိုယ်တိုင်ပြောကြားသည့်စကားကို နားနှင့် ဆတ်ဆတ်ကြားနေ ရခြင်းဖြစ်၏သို့ရာတွင် မိမိအနေဖြင့်ထိုငွေကြေးပမာဏကိုအပြောနှင့် မယုံနိုင်သေး၍ ဆက်လက်ဆွေနွေးခြင်း မပြုသေးဘဲ တေး၍ ထားလိုက်၏။

စိုက်ခင်းအတွင်း အခြားစပ်စုရန်ကိစ္စများကားဒုနှင့်ဒေးရှိသေးသည်မဟုတ်ပါလော။အပင်တိုင်း လိုလိုတွင် မြေပြင်၏ အထက် ၃ပေခွဲ ခန့်မှအပေါ်သို့ ဆာလာအိတ် ဖြင့်ပင်စည်ကိုပတ်၍ ကြိုးချည် ထားသည် ကိုတွေ့ရ၏။ အကြောင်းမှာ ပင်စည်မှ အစေးယူရန်

အပေါက်ဖောက် ထားသည့် နေရာများကိမိုးရေထိ မှန်ခြင်းမရှိစေရန်နှင့် ထွက်ရှိ လာသည့်အစေးသန့်ရှင်းစေရန် အကာအကွယ် လုပ်ပေး ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရ၏။ခြံအတွင်း အမျိုးသမီး ၃ဦးက ပင်စည်ကို ပတ်ထားသည့် ဆာလာအိတ် များကို ဖယ်၍

အပေါက်များအတွင်းမှအစေးများကို လက်ဖြင့် ကော်ထုတ်ကာ စတီးလင် ဗန်းများ အတွင်းသို့ဖြန့်၍ ထည့်နေကြသည်ကိုတွေ့ရ၏ဤသို့ဖြန့်ထည့်ရင်း တစ်ဗန်းပြည့်လျင် နောက်တစ်ဗန်း သို့ပြောင်းထည့် ၏။ပြီးလျင် ထိုဗန်းလိုက်ပင် အမိုးအကာအောက်၌ အစေးအိပ် ရန်လေသလပ်ခံရန် သယ်ဆောင် သွားကြ၏

မိန်းကလေး ၃ ဦးကရှေ့မှ ထိုသို့ပြုလုပ် သွားချိန်တွင် အမျိုးသား ၂ ဦးက နောက်မှဆောက်ခုံးတစ်လက်စီကိုင်၍အစေးများထုတ်ယူသွားသည့် အပေါက်များကို မျက်နှာ သစ်ပေးကြလေ၏။ဤသည်ကိုလျှော်ဖြူသမား တို့က မန်းပြင်ပေးသည်ဟု ဆိုကြ၏အလွယ်ပြောရလျင်

အခေါက်အတွင်းမှ အစေးများ တစ်စိမ့်စိမ့်ထွက်နေစေ ရန် အပေါက်အတွင်းရှိ အခေါက်၏မျက်နှာပြင်ကို ဖွင့်ပေးသည့် သဘောဖြစ်လေ၏။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရင်း ထွက်ပေါ်လာသည့် အညစ်အကြေးအမိုက်သရိုက်တို့ကိုအဝတ်ဖြင့် သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ြပြီး ပင်စည်ကို ဆာလာ အိတ်ဖြင့်ပြန်ပတ်ပေးကြ ၏။

ဤသို့ အပင်အားလုံးကိုဆောင်ရွက်ပေးပြီး ချိန်တွင်ထိုနေ့အတွက် အစေးထုတ်ခြင်း အလုပ် ပြီးစီးသည်ဟူသတည်း။ဤနေရာတွင်လျှော်ဖြူပင်မှ အစေးထုတ်နည်း ၂ နည်းရှိကြောင်းကိုထည့်သွင်း ဖော်ပြလိုသေး၏အထက်တွင် တင်ပြ ခဲ့သည်မှာ ပင်စည်ကို အပေါက်ဖောက်၍ ထုတ်ယူ နည်းဖြစ်၏

နောက်တစ်နည်းမှာ ပင်စည်နှင့် အကိုင်းကို ဓားဖြင့်ထစ်၍ အစေးယူနည်းဖြစ်၏။စတင်စိုက်ပျိုးသည့်အချိန်တွင် ပင်ခြားတန်းခြားကို၁၅ပေနှင့် အထက်ခြား ထားပေးပါကကိုင်းဖြာမှု အားကောင်းသဖြင့်ပင်စည်က သာမက ကိုင်းများကပါ အစေးထုတ်လုပ် နိုင်ကြောင်းသိရ၏။

ဓားထစ် အစေးထုတ် ရနနေရာ ကျယ်ဝန်းစွာ ရနိုင်သည့်အခြေအနေကို မျှော်မှန်း၍ ဤသို့စိုက်ပျိုးကြကြောင်း သိရ ၏။မိမိလေ့လာခဲ့သည့်ခြံမှာ အပင်စိပ်သဖြင့် ကိုင်းဖြာမှု အားနည်းကာ ပင်စည်မှသာ အစေးထုတ်နိုင်သည့်

အနေအထားဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရ၏။မည်သည့် နည်းဖြင့် ထုတ်သည်ဖြစ်စေ အစေးထွက် အားနည်းသွားပါအစေးယူ မည့်နေရာကို လွှဲပေးရ၏။ နေရာဟောင်းတွင်မန်းတက်၍ ပိတ်သွား သော်လည်း ထိုနေရာဟောင်းကို

၂နှစ်ကြာမှသာ ဓားထစ်ခြင်း၊အပေါက်ဖောက်ခြင်း ပြုရသည် ဆို၏။သို့မဟုတ်လျင် ထွက်ရှိ လာသည့် အစေးမှာ အရောင်နောက်တတ်သည်ဟု သိရ၏။အပေါက်ဖောက်ရာတွင် တစ်ပင်လျှင် ငါးမူးစေ့အရွယ် အပေါက် ၃ ပေါက်ကို တစ်ပေခြားဖြင့်

အတွင်းသားထိရုံဖောက်ရအပေါက်လွှဲ

သည့် အခါ ယခင်ဖောက် ထားသည့် တစ်ပေခြား၏အလယ်တည့်တည့်မှဖောက်ရ သည် ဆို၏။နေရာလွဲ သွားသော်လည်း အကွာအဝေး တစ်ပေခြားမှာပြောင်း လည်းမှုမရှိပေဤသို့ဖြင့် ခြံအတွင်း လှည့်လည်၍ ခြံရှင်းအား သိလိုသည်များ ကိုမေးခဲ့ ၏။

ခြံရှင် ကလည်း တကယ်လုပ်တော့မည့်သူဟု သုံးသပ် မိဟန်တူ၏။မေးသမျှကို စိတ်ရှည်လက်ရှည် ပြန်လည်ဖြေကြားနေလေတော့သတည်း။သွားရောက်လေ့လာ ခိုင်းသူအား အထောက်အထားနှင့် တင်ပြနိုင်ရန် ဓာတ်ပုံများလည်းရိုက်ဖြစ်၏ဤနေရာတွင် တင်ပြရန်ကျန်နေသေးသည်မှာ မျိုးကိစ္စနှင့် စိုက်ပျိုးပြုစု ပုံဖြစ်၏။

ခြံအတွင်းစိုက်ပျိုးထားသည်မှာ ဒေသမျိုး များဖြစ်ကြောင်း တင်ပြ ခဲ့ ပြီးဖြစ်၏၊သို့ဖြစ်၍ စိုက်ပျိုးလိုသူများအဖို့ နိုင်ငံခြားမျိုး ဆိုသည်ကို ရှာပုံတော်ဖွင့်နေရန် မလိုအပ်တော့ပေလျှော်ဖြူလောက တွင် လူပြောများလျက်ရှိသည့် ရိုးစိမ်း၊ ရိုးနီကိစ္စ ကိုလည်း မေးဖြစ်ခဲ့သေး၏။

ရိုးစိမ်းကပိုထွက်သည့် အပင်လည်း ရှိ၏။ရိုးနီက အထွက်ပိုသည် လည်းရှိ၏ဟု အဖြေရ ခဲ့၏။ရိုးစိမ်း၊ ရိုးနီ ဒွိဟဖြစ်ကြ သူများလည်း ဤအဖြေကိုကြည့်၍ သင့်မြတ်သင့် ကြနေပြီပျိုးပင်အတွက်မျိုးစေ့ကို ခြံရှင် ကိုယ်တိုင် တစ်ပြည်လျင် ကျပ်တစ်သောင်းခွဲနှင့် ရောင်းပေးနေသည် ကိုတွေခဲ့ ရ၏။

ဒီဇင်ဘာတွင် အပွင့်လိုက်၍ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် မျိုးစေ့ရသည်ဆို၏ ထိုအချိန်တွင်အစေးထုတ်လုပ်မှုရပ်နားပေးထား ၏။ မျိုးခံပုံမှာအသီး ရင့်မည့် ချိန်တွင် အပင်အောက်၌ တာလ ပတ်စခင်းထား၍အသီးမှကွဲကျ လာသည့် အစေ့ကို ခံယူထား သည်ဖြစ်၍ အပင်မပေါက်မှာ မပူရဟူ၍ ဝယ်သူကိုညွှန်းနေလိုက်သေး၏။စိုက်ပျိုးပြုစုပုံ အတွက်ဖြေကြား ပုံမှာ စိုက်ပျိုးရေးသမား ပီသလှပေ၏

အပင်တစ်မျိုးဖြစ်သည့် အတွက် အခြားသော အပင်များ စိုက်ပျိုးပြုစု သကဲ့သို့သာဆောင်ရွက်ပါဟူသတည်း။ခြံအတွင်းလေ့လာရန် ရှိသည်များ စုံသလောက်ဖြစ်သည့်အချိန်တွင် ခြံရှင်က အစေးများအခြောက်ခံထားသည့်အဆောက်အအုံအတွင်း သို့ခေါ်ဆောင် ပြသလေ၏မိမိသွားရောက်လေ့လာ ချိန်တွင် ယခင်တစ်နေ့စာ

အခြောက်ခံ ပြီးဖြစ် သည့် လျှော်ဖြူ စေးခြောက် ၄ ပိဿာခန့်နှင့် လေ့လာနေစဉ်ထုတ်ယူထားသည့် အစေးစို များခွဲခြားထား သည်ကိုတွေ့ ရ၏တစ်နေ့စာ အစေးခြောက် မည်မျှ ထုတ်လုပ် နိုင်သည် ကိုမေးမြန်းရာ အနည်းဆုံး ၃ပိဿာနှင့် အများဆုံး ၉ပိဿာ ရရှိကြောင်းဖြေကြားလေ၏။

တစ်ရက်ခြားပျမ်းမျှ ၆ ပိဿာရ သည် ဟုဆို၏ ထိုအချိန်တွင် ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ဆက်ဆွေးနွေးခြင်း မပြုဘဲ တေးထား ခဲ့သည်ကို ပြန်ဆက်ကြည့်မိတော့၏ တယ်လီဖုန်းရှိဂဏန်းပေါင်းစက်ဖြင့်

ကိန်းဂဏန်း တို့ကို ဖော်ပြထား သည့်အတိုင်း တွက်ချက်ကြည့်လေ၏အစေးထုတ်လုပ်သည့်ကာလမတ်လမှ နိုဝင်ဘာလအထိ လပေါင်း ၉ လ၊ရက်ပေါင်း ၉×၃၀=၂၇၀ ရက်၊

တစ်ရက်ခြား အစေးထုတ်သည်ဆိုသည့်အတွက် အစေးထုတ်ရက်ပေါင်း ၂၇၀÷၂=၁၃၅ရက်၊တစ်ရာသီ စာထွက် ရှိသည့် အစေးခြောက် အလေးချိန် ၁၃၅×၆ပိဿတစ်ရက်ပျမ်းမျ=၈၁၀ ပိဿာ၊ယခင်နှစ်ခြံသို့လာရောက် ဝယ်ယူသည့်ဈေးနှုန်းတစ်ပိဿာ၃၅ဝဝဝကျပ်၊

တစ်ရာသီစာရောင်းရငွေ၈၁၀ ပိဿာ×၃၅ဝဝဝကျပ်=၂၈၃၅ဝဝဝဝကျပ် ဟူသည့် အဖြေ ရလေ၏ထိုကိန်းဂဏန်းအရလည်းကောင်း၊ကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ခဲ့ ရသည့် တစ်နေ့တာအစေးထုတ်လုပ် နိုင်မှုအရလည်းကောင်း၊ယခင် ကြားထားခဲ့သည့် ဝင်ငွေပမာဏမှာခိုင်မာမှု ရှိကြောင်း တထစ်ချယုံကြည်လိုက်တော့သတည်း

ဤလေ့လာရေး ခရီးစဉ် ကား ပျော်ရွှင်ဖွယ် အတိနှင့်ပြီးမြောက် ခဲ့လေ၏၊လေ့လာရေးခရီးဆိုသည်ထက် အပန်းဖြေခရီးဟု ပင်ဆို လိုက်ချင်သေး၏၊ခြံကျယ်ကျယ် ဥယျာဉ်ကြီး တစ်ခုအတွင်းရှိ မိမိထက် အသက်ကြီးသည့် ရွှေဟင်္သာ သရက်ပင်ကြီးအောက်တွင်ထိုအပင်က ရရှိသည့် အရက်သီးမှည့် များဖြင့် ဧည့်ခံရင်း ပညာရပ် တစ်ခုကိုလက်ဆင့်ကမ်းမျှဝေပေး ခဲ့သည့်

ထိုခြံရှင် ၏ ကျေးဇူးကားကြီးမား လှပေစွ။အပြန် ခရီးတွင် ဤခရီးကို သွားဖြစ်ရန် စေ့ဆော်ပေး ခဲ့သည့် ဝါသနာတူ စိုက်ပျိုးရေး မိတ်ဆွေ အစ်ကိုကြီးကိုချက်ကျလက်ကျပြန်လည်မျှဝေနိုင်ရန်တွေးတော နေမိ၏ထို့အတူ ကိုယ်တိုင် တွက်ချက်ကြည့် ခဲ့သည့်ကိန်းဂဏန်းများ ကလည်း

မိမိအားလျှော်ဖြူစိုက်ပျိုးရေးကို လက်တွေ့ဆောင်ရွက်ဖြစ်ရန် တွန်းအားပေးနေ သကဲ့သို့ ဖြစ်နေလေတော့ သတည်း။

Credit