ကိုယ့္ေမြးသကၠရာဇ္ကိုၾကည့္ျခင္းျဖင့္ကိုယ့္ရဲ့နကၡတ္ကိုသိနိူင္ပါတယ္

Zawgyi

ကုိယ္ကေတာ့ ဘီလူးပါလုိ ့

ကိုယ့္ေမြးသကၠရာဇ္ကိုၾကည့္ျခင္းျဖင့္ကိုယ့္ရဲ့နကၡတ္ကိုသိနိူင္ပါတယ္

မိမိေမြးသကၠရာဇ္ကိုတည္

၃ ျဖင့္စားပါ။

၁ႂကြင္းလ်င္ နတ္

၂ ႂကြင္းလ်င္ လူ

၀ ႂကြင္းလ်င္ ဘီလူး

နကၡတ္ အေဟာမ်ား
နတ္နကၡတ္၊ လူနကၡတ္ ေကာင္းတယ္။ဘီလူးနကၡတ္ မေကာင္းပါ။အိမ္ေထာင္ျပဳလ်င္ နတ္နကၡတ္ႏွင့္ လူနကၡတ္ျပဳလိုရတယ္။ လူနကၡတ္ ႏွင့္ လူနကၡတ္ျပဳလိုရတယ္။ ဘီလူးနကၡတ္ႏွင့္ဘီလူးနကၡတ္ျပဳလိုရတယ္

မွတ္ခ်က္။လူနကၡတ္ႏွင့္ဘီလူးနကၡတ္အိမ္ ေထာင္မျပဳရပါ။ဘီလူးနကၡတ္ႏွင့္လူနကၡတ္ အိမ္ေထာင္မျပဳရပါ။ျပဳလၽွင္အဆင္မေျပပါ။

နတ္နကၡတ္

ထိုနကၡတ္ပိုင္ရွင္တို့သည္ လူေျဖာင့္စိတ္တိုမ်ားျဖစ္ၾကသည္ မိမိသာမွန္ပါေစ ၿငိမ္ခံေလ့မရွိဘဲ မွန္ရာကို အားမနာတမ္း ေျပာဆိုဝံ့သည္။ အၿပိဳင္အဆိုင္ျပဳလုပ္ရျခင္းႏွင့္ တိုက္ခိုက္ရျခင္းကိုေပ်ာ္ေမြ႕သူျဖစ္သည္။ အေျပာအဆို လိမၼာသိမ္ေမြ႕သေလာက္ စိတ္ဓာတ္ေရးရာမွာ လြန္စြာ မာေၾကာသူမ်ားျဖစ္သည္။ တဇြတ္ထိုးလည္း လုပ္ကိုင္တတ္သည္။

သစၥာႏွင့္ေမတၱာယွဥ္လာလၽွင္ေတာင္ သစၥာကိုဦးစားေပးသူမ်ားျဖစ္ၿပီး မွန္ကန္မွုကို ႏွစ္သက္သူမ်ားျဖစ္သည္။ နတ္နကၡတ္တို့၏သေဘာမွာ အေနအထိုင္တည္ၾကည္ခန္႔ျငားသည္။
သို့ေသာ္ မေကာင္းေသာအခ်က္မွာ တယူသန္စိတ္ႏွင့္ တဇြတ္ထိုးျပဳလုပ္တတ္ေသာ စိတ္ျဖစ္သည္။ ထိုစိတ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္မွသာ မိမိအလိုရွိရာကို လွမ္းကိုင္နိုင္သူမ်ားျဖစ္လိမ့္မည္။

မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမင္သူျဖစ္၍ ထိုသူတို့ႏွင့္ပတ္သက္လၽွင္ ကူညီပံ့ပိုးတတ္သည္။ ထို့ေၾကာင့္ အေပါင္းအသင္း ဆရာသမားမ်ား၏ အကူအညီမ်ားမၾကာခဏ ရတတ္သည္။

ေလာဘမႀကီးေသာသူမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း လြန္စြာခ်မ္းသာစိတ္ျပင္းျပသူမ်ားျဖစ္သည္။ မိမိရွိလၽွင္လည္း မႏွေျမာဘဲ ေပးကမ္းတတ္သူမ်ားျဖစ္သည္။

သီခ်င္းသီဆိုမွု၊ ကခုန္မွုမ်ားကိုႏွစ္သက္သည္။ စတိုင္က်က်ေနထိုင္တတ္သည္။ ကိုယ့္ေျခေထာက္ေပၚမရပ္မခ်င္း မိဘေဆြမ်ိဳးမ်ားထံမွ လိုသမၽွကို နားပူနာဆာျပဳလုပ္တတ္သည္။ အခ်စ္ေရးတြင္လည္း ေပါင္းအသင္းေလာက္မမင္။

ခ်စ္သူ အိမ္ေထာင္ဘက္ႏွင့္ အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားအတူမရွိတတ္ သူငယ္ခ်င္းအေပါင္းအသင္း ႏွင့္ အျပင္ေနရာမ်ားတြင္ အခ်ိန္ကုန္သည္က မ်ားတတ္သည္။ သို့ေသာ္ အမွန္တကယ္ခ်စ္တတ္သူမ်ားလည္းျဖစ္ၾကသည္။

မရည္ရြယ္သူမ်ားႏွင့္လည္း ဖူးစာဆုံေလ့ရွိတတ္ၾကသည္။ အေပါင္းအသင္းမင္သူျဖစ္၍ အေပါင္းအသင္းေကာင္းလၽွင္ ေကာင္းသလို ေကာင္းသည့္ဘက္သို့ေရာက္ရွိသြားတတ္ၿပီးမေကာင္းလၽွင္မေကာင္းသကဲ့သို့ မေကာင္းမွုဘက္သို့ အားသာသြားတတ္သည္။

စိတ္အေရာင္ဆိုးလြယ္သည္။ မိမိရပ္တည္ခ်က္မွ တျခားသို့ နားေယာင္လြယ္သည္။ စိတ္ဓာတ္မာေသာ္လည္း နားေယာင္လြယ္ျခင္းသည္ ယုံၾကည္လြယ္သည့္အားနည္းခ်က္ကိုျဖစ္ေစသည္။

ထိုနကၡတ္ပိုင္ရွင္မ်ား လိုက္နာရမည့္အခ်က္မ်ားမွာ —

၁။ လူ႔ေအာက္က်ိဳ့ေပါင္းေလ နက္နဲေသာ ပညာရပ္မ်ား အမ်ားမရနိုင္ေသာအမည္ေကာင္းမ်ားရရွိတတ္သျဖင့္ ေအာက္က်ိဳ့ေပါင္းပါ။

၂။ နားေယာင္လြယ္ ယုံၾကည္လြယ္သူုျဖစ္သျဖင့္ သူတစ္ပါးကို ယုံၾကည္မလြယ္ေလ တိုးတက္ေလ ျဖစ္သျဖင့္ ယုံၾကည္မလြယ္ပါႏွင့္

၃။အေပါင္းအသင္းမ်ားလၽွင္မ်ားသည့္အေလ်ာက္ အကုန္လုံးကိုေပါင္းသင္းျခင္းမျပဳဘဲ ေရွာင္သင့္သူေရွာင္ ေပါင္းသင့္သူေပါင္း မေရွာင္နိုင္လၽွင္လည္း ကိုယ္ေပါင္းစိတ္ခြာအတိုင္းေနထိုင္ရမည္

၄။ စိတ္ရွည္သည္းခံပါ။ စိတ္ရွည္သည္းခံျခင္းသည္ နတ္နကၡတ္ပိုင္ရွင္တို့အတြက္ ထိပ္ဆုံးသို့ေရာက္ရွိမည့္လမ္းပင္ျဖစ္သည္။

လူနကၡတ္

ထိုနကၡတ္ပိုင္ရွင္မ်ားသည္ စကားအေျပာအဆို မာသည္။ ျပတ္သားတတ္သည္။ ေကြ႕ဝိုက္ေျပာရသည္ထက္ တည့္တည့္မႁခြင္းမခ်န္ ေျပာလိုၾကသည္။ အေျပာမာေသာ္လည္း စိတ္ႏွလုံးသိမ္ေမြ႕သည္။ ကိုယ္ကာယအားျဖင့္လည္း မည္သူ႔အေပၚမွ ရန္ျပဳလိုစိတ္မရွိသူမ်ားျဖစ္သည္။

ဘ၀တြင္ သုခႏွင့္ဒုကၡယွဥ္လၽွင္ ဒုကၡကိုပိုမိုရင္ဆိုင္ရသူမ်ားျဖစ္သျဖင့္ ဘ၀အသိအျမင္ ဘ၀အေတြ႕အၾကဳံ မ်ားျပားသူမ်ားျဖစ္သည္။ လက္ေတြ႕ဆန္ေသာ ဘ၀ကိုျဖတ္သန္းရသူမ်ားျဖစ္သျဖင့္ စိတ္ကူးယဥ္မွုနည္းပါးသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ဘ၀ပထမအရြယ္မွစ၍ အခက္အခဲမ်ိဳးစုံကို ၾကဳံတတ္သူမ်ားျဖစ္ၿပီး အရြယ္ရလာခ်ိန္တြင္ ေတာ္႐ုံတန္႐ုံကို ခံနိုင္ရည္ရွိသူ စိတ္ထားတတ္သူမ်ားျဖစ္ေနသည္။ အရာရာကိုေလ့လာလိုက္စားလိုစိတ္ စူးစမ္းလိုစိတ္ရွိသည္။

ဘ၀တြင္လည္း ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားစြာရွိေနတတ္ၿပီး ေမြးရပ္ေျမမွေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ရျခင္း ႐ုတ္တရက္ အိမ္ေထာင္က်ျခင္း၊ မိဘမ်ားႏွင့္ခြဲခြာရျခင္း ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ ေဆြမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ခြဲခြာရျခင္းမ်ျား?ကုံေတြ႕ရသူမ်ားျဖစ္သည္။

မိမိအေပၚကို တင္စီးေသာစကား မာနေထာင္လႊားစြာ ေျပာဆိုေသာ စကားမ်ားကို မခံခ်င္သူမ်ားျဖစ္ၿပီး အမ်ားစုမွာ ခ်က္ခ်င္းလိုႏွင့္ မတဲ့တတ္။ မိသားစုနဲ႔အဆင္မေျပတတ္ေပ။

ခ်စ္သူရည္စား မ်ားျပားတတ္ျခင္း သို့မဟုတ္ အခ်စ္ေရး အိမ္ေထာင္ဘက္ အၿပိဳင္အဆိုင္ မ်ားကိုၾကဳံေတြ႕တတ္ၾကသည္။ ေနာက္ဆုံးၿပိဳင္စရာမရွိလၽွင္ ခ်စ္သူအခ်င္းခ်င္း လင္မယားအခ်င္းခ်င္းအၿပိဳင္စိတ္ဆိုးျခင္း အၿပိဳင္ စိတ္ေကာက္တတ္ၾကေပသည္။ ဘ၀လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပညာေရးလုပ္ငန္းမ်ားထက္ စီးပြားေရးမ်ားတြင္ ပိုမိုအက်ိဳးေပးသူမ်ားလည္းျဖစ္သည္။

လိုက္နာရန္အခ်က္မ်ားကေတာ့ —

၁။ စကားေျပာမာေက်ာသူျဖစ္လၽွင္ သိမ္ေမြ႕စြာေျပာဆိုပါက စကားေျပာပညာႏွင့္နဂိုရွိၿပီးသားဘ၀အသိပညာေပါင္းစပ္မိၿပီး လူအမ်ားအားကိုးအားထားသူျဖစ္လာမည္ျဖစ္ၿပီး ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္လည္း အေထာက္အပံ့မ်ားျဖစ္ေပလိမ့္မည္။။ ထို့ေၾကာင့္ စကားမာမာေျပာျခင္းအားေရွာင္ၾကဥ္ပါ။

၂။ေနာက္ အတိုက္အခံသေဘာမ်ိဳးေတြကိုေရွာင္ပါ။ ျပန္လည္တုံ႔ျပန္ခ်င္းထက္ ဥပကၡာျပဳလိုက္ျခင္းျဖင့္ မထင္မွတ္ေသာ ေက်ာ္ၾကားမွု ေကာင္းသတင္းမ်ားအား ပိုင္ဆိုင္ေပလိမ့္မည္။

၃။စိတ္ကိုၿငိမ္ေအာင္ထိန္းခ်ဳလ္ပါ။ ႐ုတ္တရက္တုံ႔ျပန္မေျပာခင္ စိတ္ကိုၿငိမ္ေအာင္ထိန္းခ်ဳပ္ၿပီးမွေျပာဆိုပါက ပိုမိုေကာင္းမြန္လိမ့္မည္။

၄။ကိုယ္ကာယအား စိတ္ႏွလုံးအားျဖင့္ ေကာင္မြန္သူျဖစူဓစူယကသက္သျဖင့္ စကားအေျပာအဆိုကို ဆင္ျခင္စြာေျပာဆိုျခင္းသည္ပင္ လူနကၡတ္ပိုင္ရွင္တို့အတြက္ ထိပ္ဆုံးေရာက္ရွိမည့္ လမ္းပင္ျဖစ္.သည္။

ဘီလူးနကၡတ္

ထိုနကၡတ္ပိုင္ရွင္တို့သည္ စိတ္ဓာတ္ျပင္းျပသူမ်ားျဖစ္ၿပီး တိုက္လၽွင္နိုင္ရမည္ ယွဥ္လၽွင္သာရမည္ဆိုသည့္ စိတ္ထားမ်ိဳးရွိတတ္ၾကသည္။။အမ်ားစုမွာ မခံခ်င္စိတ္မ်ားျပားသူမ်ားျဖစ္သည္။

အရာရာကို ေလ့လာလိုက္စားေသာသူမ်ားျဖစ္ၿပီး ဟိုစပ္စပ္ဒီစပ္စပ္လုပ္တတ္ေသာသူမ်ားျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို့ ျပဳလုပ္သျဖင့္ တစ္ခါတစ္ရံ အလုပ္ကိစၥမ်ားတြင္ တစ္၀က္တစ္ျပက္မ်ား ျဖစ္ေနတတ္ၾကသည္။

ေက်းဇူးတရားကိုသိတတ္ေသာသူမ်ားလည္းျဖစ္သည္ ။ထိုသူတို့၏ စိတ္ဓာတ္သည္ သူေကာင္းလၽွင္ ကိုယ္ေကာင္းမည္။ သူမေကာင္းလၽွင္ ကိုယ္မေကာင္းနိုင္ဟူေသာ ၾကည့္မွန္သဖြယ္ ေနထိုင္ၾကသည္။

ေပါင္းရသင္းရလြန္စြာခက္ေသာသူမ်ားျဖစ္ၿပီး ကြယ္ရာတြင္ ေဝဖန္အျပစ္ေျပာခံရျခင္းမ်ား ၾကဳံရတတ္ၿပီး ထိုသို့ေျပာသည္ကိုလည္း ဂ႐ုစိုက္ေလ့မရွိသူမ်ားလည္းျဖစ္သည္။ အေပါင္းအသင္းမ်ားကိုလည္း ကိုယ့္အေပၚတကယ္နားလည္သူကိုသာ ေရြးခ်ယ္ေပါင္းေလ့ရွိသည္။

လူအမ်ားေနာက္လိုက္ထက္ ဆရာလုပ္တတ္ျခင္း အမိန္႔ေပးတတ္ျခင္း ၾသဇာေပးလိုစိတ္မ်ားရွိသည္။ ထို့ေၾကာင့္ ကိစၥေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ သိေအာင္ႀကိဳးစားေလ့ရွိၾကသည္။

ဤနကၡတ္ပိုင္ရွင္မ်ားသည္ ေသလၽွင္ေျမႀကီးရွင္လၽွင္ေရႊထီးဟူေသာ စိတ္ထားမ်ိဳးလည္းရွိျပန္သည္။ တခါတစ္ရံ ေဝခြဲမရေသာကိစၥမ်ားတြင္ ေနာက္ဆုတ္ေလ့မရွိ ေရွ႕သို့သာ တုံးတိုက္တိုက္က်ားကိုက္ကိုက္ ျပဳမူတတ္ၾကသည္။

ထိုအခ်က္သည္ မွားမွန္ ခ်င့္ခ်ိန္မွုအားနည္းတတ္ေသာ အဓိကအားနဲခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ထိုအခ်က္ကိုေတာ့ အထူးျပဳျပင္ရေပမည္သူတို့သည္ မည္သည့္ေနရာတြင္မဆို ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားလိုၾကသည္။

ငယ္စဥ္အခါတြင္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ၾကဳံေတြ႕ရတတ္သည္။ ခ်စ္သူ အိမ္ေထာင္ဘက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ခံစားလြယ္ ေပါက္ကြဲလြယ္ တတ္သည္။ သို့ေသာ္ ႏွစ္ႏွစ္ခါခါ ခ်စ္တတ္သူမ်ားျဖစ္သည္။

စီးပြားေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စုေပါင္းလုပ္ျခင္းထက္ တစ္ဦးထဲလုပ္ကိုင္လၽွင္ပိုမိုေကာင္းမြန္ၿပီး အမ်ားအက်ိဳး ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္အက်ိဳးလြန္စြာေပးသူမ်ားျဖစ္သည္။

ထိုနကၡတ္ပိုင္ရွင္မ်ားလိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္အခ်က္မ်ားမွာ —

၁။ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားလိုေသာ ေလာဘရွိသျဖင့္ ထိုေလာဘကိုထိန္းခ်ဳပ္ပါ

၂။မေဝခြဲနိုင္ေသာကိစၥမ်ားတြင္ေတာင္ တုံးတိုက္က်ားကိုက္ စြန္႔စား တတ္သူမ်ားျဖစ္သျဖင့္ အမွားေတြျဖစ္တတ္ၿပီး ဘ၀အတက္အက်ျမန္တတ္သည္။ ထို့ေၾကာင့္ ရွည္ၾကာေသာေအာင္ျမင္မွု ျမဲၿမံေသာ ရပ္တည္မွုမ်ားကို အလိုရွိပါက ေသခ်ာစဥ္းစားဆင္ျခင္ျခင္း၊ ေရွ႕တစ္လွမ္းအတြက္ ေနာက္တစ္လွမ္းဆုတ္၍ အားယူျခင္းမ်ား ကို ခ်ိန္ဆလုပ္ေဆာင္ပါ။

၃။မခံခ်င္စိတ္မ်ားျပားသျဖင့္ မခံခ်င္စိတ္ေၾကာင့္ တစ္ခါတစ္ေလ ေလာကႀကီးကိုပင္ အရြဲ႕တိုက္တတ္ၾကသည္။ ထိုမခံခ်င္စိတ္အား စနစ္တက် ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း မွန္ကန္ေသာေနရာတြင္ အသုံခ်တတ္ျခင္းသည္ပင္ ထိုနကၡတ္ပိုင္ရွင္မ်ားအတြက္ ထိပ္ဆုံးသို့ေရာက္ရွိမည့္လမ္းပင္ျဖစ္ေပသည္။

ျပန္လည္ကူးယူမၽွဝေပါသည္။

Unicode

ကိုယ်ကတော့ ဘီလူးပါလို့

ကိုယ့်မွေးသက္ကရာဇ်ကိုကြည့်ခြင်းဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့နက္ခတ်ကိုသိနိူင်ပါတယ်

မိမိမွေးသက္ကရာဇ်ကိုတည်

၃ ဖြင့်စားပါ။

၁ကြွင်းလျင် နတ်

၂ ကြွင်းလျင် လူ

၀ ကြွင်းလျင် ဘီလူး

နက္ခတ် အဟောများ
နတ်နက္ခတ်၊ လူနက္ခတ် ကောင်းတယ်။ဘီလူးနက္ခတ် မကောင်းပါ။အိမ်ထောင်ပြုလျင် နတ်နက္ခတ်နှင့် လူနက္ခတ်ပြုလိုရတယ်။ လူနက္ခတ် နှင့် လူနက္ခတ်ပြုလိုရတယ်။ ဘီလူးနက္ခတ်နှင့်ဘီလူးနက္ခတ်ပြုလိုရတယ်

မှတ်ချက်။လူနက္ခတ်နှင့်ဘီလူးနက္ခတ်အိမ် ထောင်မပြုရပါ။ဘီလူးနက္ခတ်နှင့်လူနက္ခတ် အိမ်ထောင်မပြုရပါ။ပြုလျှင်အဆင်မပြေပါ။

နတ်နက္ခတ်

ထိုနက္ခတ်ပိုင်ရှင်တို့သည် လူဖြောင့်စိတ်တိုများဖြစ်ကြသည် မိမိသာမှန်ပါစေ ငြိမ်ခံလေ့မရှိဘဲ မှန်ရာကို အားမနာတမ်း ပြောဆိုဝံ့သည်။ အပြိုင်အဆိုင်ပြုလုပ်ရခြင်းနှင့် တိုက်ခိုက်ရခြင်းကိုပျော်မွေ့သူဖြစ်သည်။ အပြောအဆို လိမ္မာသိမ်မွေ့သလောက် စိတ်ဓာတ်ရေးရာမှာ လွန်စွာ မာကြောသူများဖြစ်သည်။ တဇွတ်ထိုးလည်း လုပ်ကိုင်တတ်သည်။

သစ္စာနှင့်မေတ္တာယှဉ်လာလျှင်တောင် သစ္စာကိုဦးစားပေးသူများဖြစ်ပြီး မှန်ကန်မှုကို နှစ်သက်သူများဖြစ်သည်။ နတ်နက္ခတ်တို့၏သဘောမှာ အနေအထိုင်တည်ကြည်ခန့်ငြားသည်။
သို့သော် မကောင်းသောအချက်မှာ တယူသန်စိတ်နှင့် တဇွတ်ထိုးပြုလုပ်တတ်သော စိတ်ဖြစ်သည်။ ထိုစိတ်ကို ထိန်းချုပ်နိုင်မှသာ မိမိအလိုရှိရာကို လှမ်းကိုင်နိုင်သူများဖြစ်လိမ့်မည်။

မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းမင်သူဖြစ်၍ ထိုသူတို့နှင့်ပတ်သက်လျှင် ကူညီပံ့ပိုးတတ်သည်။ ထို့ကြောင့် အပေါင်းအသင်း ဆရာသမားများ၏ အကူအညီများမကြာခဏ ရတတ်သည်။

လောဘမကြီးသောသူများဖြစ်သော်လည်း လွန်စွာချမ်းသာစိတ်ပြင်းပြသူများဖြစ်သည်။ မိမိရှိလျှင်လည်း မနှမြောဘဲ ပေးကမ်းတတ်သူများဖြစ်သည်။

သီချင်းသီဆိုမှု၊ ကခုန်မှုများကိုနှစ်သက်သည်။ စတိုင်ကျကျနေထိုင်တတ်သည်။ ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်မရပ်မချင်း မိဘဆွေမျိုးများထံမှ လိုသမျှကို နားပူနာဆာပြုလုပ်တတ်သည်။ အချစ်ရေးတွင်လည်း ပေါင်းအသင်းလောက်မမင်။

ချစ်သူ အိမ်ထောင်ဘက်နှင့် အချိန်တော်တော်များများအတူမရှိတတ် သူငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်း နှင့် အပြင်နေရာများတွင် အချိန်ကုန်သည်က များတတ်သည်။ သို့သော် အမှန်တကယ်ချစ်တတ်သူများလည်းဖြစ်ကြသည်။

မရည်ရွယ်သူများနှင့်လည်း ဖူးစာဆုံလေ့ရှိတတ်ကြသည်။ အပေါင်းအသင်းမင်သူဖြစ်၍ အပေါင်းအသင်းကောင်းလျှင် ကောင်းသလို ကောင်းသည့်ဘက်သို့ရောက်ရှိသွားတတ်ပြီးမကောင်းလျှင်မကောင်းသကဲ့သို့ မကောင်းမှုဘက်သို့ အားသာသွားတတ်သည်။

စိတ်အရောင်ဆိုးလွယ်သည်။ မိမိရပ်တည်ချက်မှ တခြားသို့ နားယောင်လွယ်သည်။ စိတ်ဓာတ်မာသော်လည်း နားယောင်လွယ်ခြင်းသည် ယုံကြည်လွယ်သည့်အားနည်းချက်ကိုဖြစ်စေသည်။

ထိုနက္ခတ်ပိုင်ရှင်များ လိုက်နာရမည့်အချက်များမှာ —

၁။ လူ့အောက်ကျို့ပေါင်းလေ နက်နဲသော ပညာရပ်များ အများမရနိုင်သောအမည်ကောင်းများရရှိတတ်သဖြင့် အောက်ကျို့ပေါင်းပါ။

၂။ နားယောင်လွယ် ယုံကြည်လွယ်သူုဖြစ်သဖြင့် သူတစ်ပါးကို ယုံကြည်မလွယ်လေ တိုးတက်လေ ဖြစ်သဖြင့် ယုံကြည်မလွယ်ပါနှင့်

၃။အပေါင်းအသင်းများလျှင်များသည့်အလျောက် အကုန်လုံးကိုပေါင်းသင်းခြင်းမပြုဘဲ ရှောင်သင့်သူရှောင် ပေါင်းသင့်သူပေါင်း မရှောင်နိုင်လျှင်လည်း ကိုယ်ပေါင်းစိတ်ခွာအတိုင်းနေထိုင်ရမည်

၄။ စိတ်ရှည်သည်းခံပါ။ စိတ်ရှည်သည်းခံခြင်းသည် နတ်နက္ခတ်ပိုင်ရှင်တို့အတွက် ထိပ်ဆုံးသို့ရောက်ရှိမည့်လမ်းပင်ဖြစ်သည်။

လူနက္ခတ်

ထိုနက္ခတ်ပိုင်ရှင်များသည် စကားအပြောအဆို မာသည်။ ပြတ်သားတတ်သည်။ ကွေ့ဝိုက်ပြောရသည်ထက် တည့်တည့်မခြွင်းမချန် ပြောလိုကြသည်။ အပြောမာသော်လည်း စိတ်နှလုံးသိမ်မွေ့သည်။ ကိုယ်ကာယအားဖြင့်လည်း မည်သူ့အပေါ်မှ ရန်ပြုလိုစိတ်မရှိသူများဖြစ်သည်။

ဘဝတွင် သုခနှင့်ဒုက္ခယှဉ်လျှင် ဒုက္ခကိုပိုမိုရင်ဆိုင်ရသူများဖြစ်သဖြင့် ဘဝအသိအမြင် ဘဝအတွေ့အကြုံ များပြားသူများဖြစ်သည်။ လက်တွေ့ဆန်သော ဘဝကိုဖြတ်သန်းရသူများဖြစ်သဖြင့် စိတ်ကူးယဉ်မှုနည်းပါးသူများဖြစ်ကြသည်။

ဘဝပထမအရွယ်မှစ၍ အခက်အခဲမျိုးစုံကို ကြုံတတ်သူများဖြစ်ပြီး အရွယ်ရလာချိန်တွင် တော်ရုံတန်ရုံကို ခံနိုင်ရည်ရှိသူ စိတ်ထားတတ်သူများဖြစ်နေသည်။ အရာရာကိုလေ့လာလိုက်စားလိုစိတ် စူးစမ်းလိုစိတ်ရှိသည်။

ဘဝတွင်လည်း ပြောင်းလဲခြင်းများစွာရှိနေတတ်ပြီး မွေးရပ်မြေမှပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ရခြင်း ရုတ်တရက် အိမ်ထောင်ကျခြင်း၊ မိဘများနှင့်ခွဲခွာရခြင်း ညီအစ်ကိုမောင်နှမ ဆွေမျိုးများနှင့်ခွဲခွာရခြင်းမျြား?ကုံတွေ့ရသူများဖြစ်သည်။

မိမိအပေါ်ကို တင်စီးသောစကား မာနထောင်လွှားစွာ ပြောဆိုသော စကားများကို မခံချင်သူများဖြစ်ပြီး အများစုမှာ ချက်ချင်းလိုနှင့် မတဲ့တတ်။ မိသားစုနဲ့အဆင်မပြေတတ်ပေ။

ချစ်သူရည်စား များပြားတတ်ခြင်း သို့မဟုတ် အချစ်ရေး အိမ်ထောင်ဘက် အပြိုင်အဆိုင် များကိုကြုံတွေ့တတ်ကြသည်။ နောက်ဆုံးပြိုင်စရာမရှိလျှင် ချစ်သူအချင်းချင်း လင်မယားအချင်းချင်းအပြိုင်စိတ်ဆိုးခြင်း အပြိုင် စိတ်ကောက်တတ်ကြပေသည်။ ဘဝလုပ်ငန်းများတွင် ပညာရေးလုပ်ငန်းများထက် စီးပွားရေးများတွင် ပိုမိုအကျိုးပေးသူများလည်းဖြစ်သည်။

လိုက်နာရန်အချက်များကတော့ —

၁။ စကားပြောမာကျောသူဖြစ်လျှင် သိမ်မွေ့စွာပြောဆိုပါက စကားပြောပညာနှင့်နဂိုရှိပြီးသားဘဝအသိပညာပေါင်းစပ်မိပြီး လူအများအားကိုးအားထားသူဖြစ်လာမည်ဖြစ်ပြီး အောင်မြင်ရေးအတွက်လည်း အထောက်အပံ့များဖြစ်ပေလိမ့်မည်။။ ထို့ကြောင့် စကားမာမာပြောခြင်းအားရှောင်ကြဉ်ပါ။

၂။နောက် အတိုက်အခံသဘောမျိုးတွေကိုရှောင်ပါ။ ပြန်လည်တုံ့ပြန်ချင်းထက် ဥပက္ခာပြုလိုက်ခြင်းဖြင့် မထင်မှတ်သော ကျော်ကြားမှု ကောင်းသတင်းများအား ပိုင်ဆိုင်ပေလိမ့်မည်။

၃။စိတ်ကိုငြိမ်အောင်ထိန်းချုလ်ပါ။ ရုတ်တရက်တုံ့ပြန်မပြောခင် စိတ်ကိုငြိမ်အောင်ထိန်းချုပ်ပြီးမှပြောဆိုပါက ပိုမိုကောင်းမွန်လိမ့်မည်။

၄။ကိုယ်ကာယအား စိတ်နှလုံးအားဖြင့် ကောင်မွန်သူဖြစူဓစူယကသက်သဖြင့် စကားအပြောအဆိုကို ဆင်ခြင်စွာပြောဆိုခြင်းသည်ပင် လူနက္ခတ်ပိုင်ရှင်တို့အတွက် ထိပ်ဆုံးရောက်ရှိမည့် လမ်းပင်ဖြစ်.သည်။

ဘီလူးနက္ခတ်

ထိုနက္ခတ်ပိုင်ရှင်တို့သည် စိတ်ဓာတ်ပြင်းပြသူများဖြစ်ပြီး တိုက်လျှင်နိုင်ရမည် ယှဉ်လျှင်သာရမည်ဆိုသည့် စိတ်ထားမျိုးရှိတတ်ကြသည်။။အများစုမှာ မခံချင်စိတ်များပြားသူများဖြစ်သည်။

အရာရာကို လေ့လာလိုက်စားသောသူများဖြစ်ပြီး ဟိုစပ်စပ်ဒီစပ်စပ်လုပ်တတ်သောသူများဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့ ပြုလုပ်သဖြင့် တစ်ခါတစ်ရံ အလုပ်ကိစ္စများတွင် တစ်ဝက်တစ်ပြက်များ ဖြစ်နေတတ်ကြသည်။

ကျေးဇူးတရားကိုသိတတ်သောသူများလည်းဖြစ်သည် ။ထိုသူတို့၏ စိတ်ဓာတ်သည် သူကောင်းလျှင် ကိုယ်ကောင်းမည်။ သူမကောင်းလျှင် ကိုယ်မကောင်းနိုင်ဟူသော ကြည့်မှန်သဖွယ် နေထိုင်ကြသည်။

ပေါင်းရသင်းရလွန်စွာခက်သောသူများဖြစ်ပြီး ကွယ်ရာတွင် ဝေဖန်အပြစ်ပြောခံရခြင်းများ ကြုံရတတ်ပြီး ထိုသို့ပြောသည်ကိုလည်း ဂရုစိုက်လေ့မရှိသူများလည်းဖြစ်သည်။ အပေါင်းအသင်းများကိုလည်း ကိုယ့်အပေါ်တကယ်နားလည်သူကိုသာ ရွေးချယ်ပေါင်းလေ့ရှိသည်။

လူအများနောက်လိုက်ထက် ဆရာလုပ်တတ်ခြင်း အမိန့်ပေးတတ်ခြင်း သြဇာပေးလိုစိတ်များရှိသည်။ ထို့ကြောင့် ကိစ္စတော်တော်များများတွင် သိအောင်ကြိုးစားလေ့ရှိကြသည်။

ဤနက္ခတ်ပိုင်ရှင်များသည် သေလျှင်မြေကြီးရှင်လျှင်ရွှေထီးဟူသော စိတ်ထားမျိုးလည်းရှိပြန်သည်။ တခါတစ်ရံ ဝေခွဲမရသောကိစ္စများတွင် နောက်ဆုတ်လေ့မရှိ ရှေ့သို့သာ တုံးတိုက်တိုက်ကျားကိုက်ကိုက် ပြုမူတတ်ကြသည်။

ထိုအချက်သည် မှားမှန် ချင့်ချိန်မှုအားနည်းတတ်သော အဓိကအားနဲချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိုအချက်ကိုတော့ အထူးပြုပြင်ရပေမည်သူတို့သည် မည်သည့်နေရာတွင်မဆို ထင်ပေါ်ကျော်ကြားလိုကြသည်။

ငယ်စဉ်အခါတွင် အခက်အခဲများနှင့်ကြုံတွေ့ရတတ်သည်။ ချစ်သူ အိမ်ထောင်ဘက်များနှင့်ပတ်သက်ပြီး ခံစားလွယ် ပေါက်ကွဲလွယ် တတ်သည်။ သို့သော် နှစ်နှစ်ခါခါ ချစ်တတ်သူများဖြစ်သည်။

စီးပွားရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး စုပေါင်းလုပ်ခြင်းထက် တစ်ဦးထဲလုပ်ကိုင်လျှင်ပိုမိုကောင်းမွန်ပြီး အများအကျိုး နှင့်သက်ဆိုင်သောလုပ်ငန်းများတွင်အကျိုးလွန်စွာပေးသူများဖြစ်သည်။

ထိုနက္ခတ်ပိုင်ရှင်များလိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့်အချက်များမှာ —

၁။ထင်ပေါ်ကျော်ကြားလိုသော လောဘရှိသဖြင့် ထိုလောဘကိုထိန်းချုပ်ပါ

၂။မဝေခွဲနိုင်သောကိစ္စများတွင်တောင် တုံးတိုက်ကျားကိုက် စွန့်စား တတ်သူများဖြစ်သဖြင့် အမှားတွေဖြစ်တတ်ပြီး ဘဝအတက်အကျမြန်တတ်သည်။ ထို့ကြောင့် ရှည်ကြာသောအောင်မြင်မှု မြဲမြံသော ရပ်တည်မှုများကို အလိုရှိပါက သေချာစဉ်းစားဆင်ခြင်ခြင်း၊ ရှေ့တစ်လှမ်းအတွက် နောက်တစ်လှမ်းဆုတ်၍ အားယူခြင်းများ ကို ချိန်ဆလုပ်ဆောင်ပါ။

၃။မခံချင်စိတ်များပြားသဖြင့် မခံချင်စိတ်ကြောင့် တစ်ခါတစ်လေ လောကကြီးကိုပင် အရွဲ့တိုက်တတ်ကြသည်။ ထိုမခံချင်စိတ်အား စနစ်တကျ ထိန်းချုပ်ခြင်း မှန်ကန်သောနေရာတွင် အသုံချတတ်ခြင်းသည်ပင် ထိုနက္ခတ်ပိုင်ရှင်များအတွက် ထိပ်ဆုံးသို့ရောက်ရှိမည့်လမ်းပင်ဖြစ်ပေသည်။

ပြန်လည်ကူးယူမျှဝပေါသည်။