ေနာင္ကေလးေတြ ကြၽန္မသမီးေလးလို အျဖစ္ဆိုးမ်ိဳး မျဖစ္ေစခ်င္လို႔ ရင္ဖြင့္ပါရေစ…

Zawgyi

ကြၽန္မအရမ္းခ်စ္တ႕ဲသမီးေလး ဆုံးသြားပါၿပီ….မိခင္တေယာက္အေနနဲ႕ရင္ဖြင့္ပါရေစ….ကြၽန္မသမီးေလးလို ေနာင္ကေလးေတြ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေတြ အသက္ႀကီ႐ြယ္အိုေတြ ကြၽန္မကေလးလိုအျဖစ္မ်ိဳး မျဖစ္ဖို႕ ရင္ဖြင္ပါရေစ….။

ကြၽန္မသမီးေလးက က်မ္းမာတယ္ သန္စြမ္းပါတယ္….က်မ္းမားပါတယ္..ေမြးတဲ့ကပါ …ဒါေၾကာင့္လည္း ကြၽန္မေဆး႐ုံေဆးခန္း အေတြအႀကဳံ မရွိခဲ့ဒါပါ….13’8’2020 တေန႔လုံးက်မ္းမာပါတယ္….14’8’2020’မနက္ေလးနာရီေလာက္မွာ ကိုယ့္ပူတယ္….။

အပူမ်ားေတာ့ ႏို႔စို႔လိုက ္အန္လိုက္ျဖစ္ေနလို႔ ဧရာဝတီတိုင္း ဟသၤာံတခ႐ိုင္ ေလးမ်က္ႏွာၿမိဳနယ္ အိုင္သျပဳ ဆရာမတေယာက္ဆီမွာ ေဆးခန္းျပခဲပါတယ္…ဆရာမက ေဆးထိုးေပးလိုက္ပါတယ္….အိမ္ျပန္ေရာက္ေတာ့ ကေလးက ကိုယ့္ပူၾကၿပီး သိမ့္မလန္းဘူး….။

ေရငတ္တယ္ …ဓာတ္စားေရတိုက္တယ္ …ႏို႔စို႔တယ္အန္တယ္…အာေၾကာင့္ ညေန၄နာရီေလာက္ၾက အိပ္ေနၿပီ….ေဆးခန္းသို႔ေရာက္ေတာ့ ညေန၅နာရီရွိၿပီ….ဆရာမက ေဆး႐ုံကဆရာဝန္ဆီသြားပါတဲ….ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ၿပီးေဆး႐ုံကိုသြားပါတယ္…..။

ေဆး႐ုံေရာက္ေတာ့ ဆရာမေတြက ဆရာဝန္ကေဆးမွာမို႔လို႔ေဆးခန္းကို လိုက္သြားပါတဲ့….ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ၿပီး ဆရာဝန္ေဆးခန္းသြားရပါတယ္….ဆရာဝန္ဆီေရာက္ေတာ ့ကေလးက ေရဓာတ္ခန္းေနလို႔ ေဆး႐ုံကို ျပန္သြားေဆး႐ုံတက္ပါတဲ….။

ေဆးစာေရးေပးလိုက္တယ္….မိုးေတြက အဲေန႔မွာ မိုးအ႐ြာဆုံးေပါ့….ေဆး႐ုံေရာက္ေတာ့ ည၇ခြဲပါ…ဆရာမေတြက.ဆရာဝန္ေဆးစာအတိုင္း.ေဆးထိုးတယ္….ဓာတ္ဆားေရတိုက္ ေဆးလုံးေတြဝင္ေအာင္တိုက္ပါတယ္….ည8နာရီေလာက္မွာ ကေလးက အနီစက့္ေတြထြက္လာတယ္….။

ဆရာမေတြဆီသြားေျပာေတာ့ ေကာင္းတယ္….အဖုဆုံေအာင္ထြက္ပေစ ေကာင္းတယ္တဲ့….ည9နာရီေလာက္ၾကေတာ့ ကေလးဟာ ေရငတ္ၿပီ….ဓာတ္ဆားေရ ေရသန႔္ဘူး၂ဘူး ေလာက္ကုန္ေအာင္ေသာက္ေတာ့ ဗိုက္ေဖာင္းၿပီး ေျပာင္းဆန္တယ္….။

ဆရာမေတြဆီသြားျပတယ္…ဆရာမက ဗိုက္မတင္းေသးရတယ္လို႕ စိတ္မရွည္စြာ ေဒါ့သထြက္တယ္….အဲဒါနဲ႕ ကိုယ့္ကေလးကိုယ္ၾကည္ၿပီး ငိုေန႐ုံပါ….ည11နာရီေလာက္ၾကေတာ့ ကေလးက ေျပာင္းဆန႔္ၿပီး ေအာ္ဟစ္ေနၿပီ …..။

အလူးအလည္းနဲ႔ ဝမ္းရည္ေတြသြားလို႔ ဆရာမေတြဆီေတြသြားေျပာေဒါ့ ဝမ္းသြားဒါေကာင္းတယ္….သူေသာက္တ႕ဲဓာတ္ဆားရည္ေတြသြားဒါ ေကာင္တယ္တဲ့….ည12နာရီေလာက္ေရာက္ေဒါ့ ကေလးက မၾကည္ခ်င္ေလာက္ေအာင္းဆီုး႐ႊားစြာျဖစ္ေနလို႕ ေျပာင္းဆန႔္ေနလို႔ ဆရာမေတြ မနည္းႏိုးရတယ္….။

အဲေတာ့မွ ဆရာဝန္ဆီ ဖုန္းလွမ္းဆက္တယ္….ဆရာဝန္ေျပာတဲ့အတိုင္း ေအာက္ဆီခ်င္လိုက္ရွာပါတဲ့….သူကေလးကိုေဆးထိုးေပးတယ္…..12ခြဲေလာက္ေရာက္ ေအာက္ဆီခ်င္ရလာတယ္ေလမရွိဘူး….ဒါ့ကို ဆရာမသိသင့္တယ္….ကြၽန္မကရွိတယ္မွတ္လို႔ ဒါကိုဟသၤာံတေဆး႐ုံေရာက္မွ သိရဒါ….။

ဟိုေဆး႐ုံက ေအာက္ဆီခ်င္က ေရေပၚမွာ ပူေပါင္းေလးေတြနဲ႕ပါ ကေလးမသက္သာပါ….မနက္၂နာရီေလာက္ေရာက္ေတာ့ ဆရာမေတြသြားေျပာတယ္…ဆရာဝန္ေခၚေပးပါ ဆရာဝန္အိမ္ကို႔သြားႏိုးမယ္လုပ္ေတာ့ ေအာ္တယ္….ဆရာဝန႔္လို႔ေျပာဒဲ့အတိုင္း လုပ္ထားေပးတယ္….။

ဘာလိုအပ္ေသးလိုလည္းတဲ့….တစ္ညလုံး ကိုယ့္ကေလးကို႔ ေသေအာင္ထိုင္ၾကည္ေနရတယ္….မနက္ေရာက္ရင္ ဟသၤာံတေဆးရုံသြားဖို႔ လြဲစာထိုင္ေစာင့္ေနရတယ္…မနက္ 8နာရီေလာက္ၾကမွ ဆရာဝန္လာတယ္…..ဟသၤာတေဆး႐ုံကို သြားပါတဲ့….။

ကားလိုက္ငွား လြဲစာေစာင္နဲ႕ 8နာရီခြဲေလာက္မွ စထြက္ရတယ္…..ဟသၤာတ ေဆး႐ုံးေရာက္ေတာ့ ၁၀နာရီရွိပါၿပီ…ဟသၤာတက ဆရာဝန္ေတ ြဆရာမေတြ နမ့္ေတြ ေႏြးေႏြးေထြးေထြးကုသေပမဲ့ အခ်ိန္မမွီေတာ့ပါဘူး….။

ဒါ့ေၾကာင့္ အိုင္သျပဳေဆးခန္းက ဆရာမေတြလည္း ကေလးတေယာက္ေဆးခန္းျပပါက ငါကုသႏိုင္လား ကေလးေသြးေပါင္ခ်ိန္နဲ ေဆးထိုးသင့့္ပါမလားေတြးေတာပါ….ဂ႐ုစိုက္ပါရွင့္…အိုင္သျပဳေဆး႐ုံက ဆရာဝန္လည္း ကေလးမိခင္က ငါကိုမကန႔္ေတာ့လို႔ အလိုက္မသိဘူး….။

ငါမၾကည့္ဘူးလို႔မဆိုင္သလို မေနပါနဲ….။ကိုယ္မကုခ်င ္ငါတိုေဆး႐ုံမွာ ေအာက္ဆီခ်င္မရွိဘူး ၊ ေသြးမရွိဘူး ၊ တစ္ခ်ားေဆး႐ုံကိုသြားပါ…ကေလးကအေရးႀကီေနလည္း အခ်ိန္မွီလြဲပါလိုေတာင္းပန႔္ပါတယ္ရွင္…..။ကိုယ့္လူနာ ကိုယ့္ေဆး႐ုံကိုေရာက္လာတ့ဲ ကေလးကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေတြကို ဆင္းရဲ ခ်မ္းသာမခြဲခ်ားပါနဲ…လွစ္႐ူျပစ္မထားပါနဲ….ကိုယ့္မကုခ်င္လည္း တစ္ခ်ားေဆး႐ုံကို အခ်ိန္မွီလြဲေပးပါ…..။

မိခင္တေယာက္ဟာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္နဲ့ ကေလး၁ႏွစ္၉လေရာက္ေအာင္ မနည္းျပဳစုေဆာင္ေရွာက္ၾကရတာ…ကြၽန္မကေလး အိမ့္မွာဂ႐ုစိုက္ၿပီး ေခ်လွမ္းတိုင္းမွာ ကြၽန္မလက္ဖဝါးခံေအာင္ ဂ႐ုစိုက္ထားသေလာက္ အိုင္သျပဳေဆးရံုေရာက္မွ ကိုယ့္ကေလးေသအာင္ ထိုင္ၾကည္ေနရဒါေလာက္ ရင္နာဖြယ္မရွိပါဘူး….။

ကြၽန္ကေလးဟာ ေဆးမွားဒါျဖစ္ျဖစ္ အဖ်ားေရာဂါနဲျဖစ္ျဖစ္ အခ်ိန္မွိေဆးကုႏိုင္ခဲရင္ တစ္ညထဲမေသသင့္ဘူး လိုထင္တယ္….ကြၽန္မ အရမ္းပူးေဆြးေသာကေရာက္ေနလ႔ို စာသားမွား စကားမွားခဲ့ရင္ ေတာင္းပန္ပါတယ္ရွင္…..။ခရက္ဒစ္

Unicode

ကျွန်မအရမ်းချစ်တဲ့သမီးလေး ဆုံးသွားပါပြီ….မိခင်တယောက်အနေနဲ့ရင်ဖွင့်ပါရစေ….ကျွန်မသမီးလေးလို နောင်ကလေးတွေ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေ အသက်ကြီရွယ်အိုတွေ ကျွန်မကလေးလိုအဖြစ်မျိုး မဖြစ်ဖို့ ရင်ဖွင်ပါရစေ….။

ကျွန်မသမီးလေးက ကျမ်းမာတယ် သန်စွမ်းပါတယ်….ကျမ်းမားပါတယ်..မွေးတဲ့ကပါ …ဒါကြောင့်လည်း ကျွန်မဆေးရုံဆေးခန်း အတွေအကြုံ မရှိခဲ့ဒါပါ….13’8’2020 တနေ့လုံးကျမ်းမာပါတယ်….14’8’2020’မနက်လေးနာရီလောက်မှာ ကိုယ့်ပူတယ်….။

အပူများတော့ နို့စို့လိုက ်အန်လိုက်ဖြစ်နေလို့ ဧရာဝတီတိုင်း ဟင်္သာံတခရိုင် လေးမျက်နှာမြိုနယ် အိုင်သပြု ဆရာမတယောက်ဆီမှာ ဆေးခန်းပြခဲပါတယ်…ဆရာမက ဆေးထိုးပေးလိုက်ပါတယ်….အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ကလေးက ကိုယ့်ပူကြပြီး သိမ့်မလန်းဘူး….။

ရေငတ်တယ် …ဓာတ်စားရေတိုက်တယ် …နို့စို့တယ်အန်တယ်…အာကြောင့် ညနေ၄နာရီလောက်ကြ အိပ်နေပြီ….ဆေးခန်းသို့ရောက်တော့ ညနေ၅နာရီရှိပြီ….ဆရာမက ဆေးရုံကဆရာဝန်ဆီသွားပါတဲ….နောက်ကြောင်းပြန်ပြီးဆေးရုံကိုသွားပါတယ်…..။

ဆေးရုံရောက်တော့ ဆရာမတွေက ဆရာဝန်ကဆေးမှာမို့လို့ဆေးခန်းကို လိုက်သွားပါတဲ့….နောက်ကြောင်းပြန်ပြီး ဆရာဝန်ဆေးခန်းသွားရပါတယ်….ဆရာဝန်ဆီရောက်တော့ကလေးက ရေဓာတ်ခန်းနေလို့ ဆေးရုံကို ပြန်သွားဆေးရုံတက်ပါတဲ….။

ဆေးစာရေးပေးလိုက်တယ်….မိုးတွေက အဲနေ့မှာ မိုးအရွာဆုံးပေါ့….ဆေးရုံရောက်တော့ ည၇ခွဲပါ…ဆရာမတွေက.ဆရာဝန်ဆေးစာအတိုင်း.ဆေးထိုးတယ်….ဓာတ်ဆားရေတိုက် ဆေးလုံးတွေဝင်အောင်တိုက်ပါတယ်….ည8နာရီလောက်မှာ ကလေးက အနီစက့်တွေထွက်လာတယ်….။

ဆရာမတွေဆီသွားပြောတော့ ကောင်းတယ်….အဖုဆုံအောင်ထွက်ပစေ ကောင်းတယ်တဲ့….ည9နာရီလောက်ကြတော့ ကလေးဟာ ရေငတ်ပြီ….ဓာတ်ဆားရေ ရေသန့်ဘူး၂ဘူး လောက်ကုန်အောင်သောက်တော့ ဗိုက်ဖောင်းပြီး ပြောင်းဆန်တယ်….။

ဆရာမတွေဆီသွားပြတယ်…ဆရာမက ဗိုက်မတင်းသေးရတယ်လို့ စိတ်မရှည်စွာ ဒေါ့သထွက်တယ်….အဲဒါနဲ့ ကိုယ့်ကလေးကိုယ်ကြည်ပြီး ငိုနေရုံပါ….ည11နာရီလောက်ကြတော့ ကလေးက ပြောင်းဆန့်ပြီး အော်ဟစ်နေပြီ …..

အလူးအလည်းနဲ့ ဝမ်းရည်တွေသွားလို့ ဆရာမတွေဆီတွေသွားပြောဒေါ့ ဝမ်းသွားဒါကောင်းတယ်….သူသောက်တဲ့ဓာတ်ဆားရည်တွေသွားဒါ ကောင်တယ်တဲ့….ည12နာရီလောက်ရောက်ဒေါ့ ကလေးက မကြည်ချင်လောက်အောင်းဆီုးရွှားစွာဖြစ်နေလို့ ပြောင်းဆန့်နေလို့ ဆရာမတွေ မနည်းနိုးရတယ်….။

အဲတော့မှ ဆရာဝန်ဆီ ဖုန်းလှမ်းဆက်တယ်….ဆရာဝန်ပြောတဲ့အတိုင်း အောက်ဆီချင်လိုက်ရှာပါတဲ့….သူကလေးကိုဆေးထိုးပေးတယ်…..12ခွဲလောက်ရောက် အောက်ဆီချင်ရလာတယ်လေမရှိဘူး….ဒါ့ကို ဆရာမသိသင့်တယ်….ကျွန်မကရှိတယ်မှတ်လို့ ဒါကိုဟင်္သာံတဆေးရုံရောက်မှ သိရဒါ….။

ဟိုဆေးရုံက အောက်ဆီချင်က ရေပေါ်မှာ ပူပေါင်းလေးတွေနဲ့ပါ ကလေးမသက်သာပါ….မနက်၂နာရီလောက်ရောက်တော့ ဆရာမတွေသွားပြောတယ်…ဆရာဝန်ခေါ်ပေးပါ ဆရာဝန်အိမ်ကို့သွားနိုးမယ်လုပ်တော့ အော်တယ်….ဆရာဝန့်လို့ပြောဒဲ့အတိုင်း လုပ်ထားပေးတယ်….

ဘာလိုအပ်သေးလိုလည်းတဲ့….တစ်ညလုံး ကိုယ့်ကလေးကို့ သေအောင်ထိုင်ကြည်နေရတယ်….မနက်ရောက်ရင် ဟင်္သာံတဆေးရုံသွားဖို့ လွဲစာထိုင်စောင့်နေရတယ်…မနက် 8နာရီလောက်ကြမှ ဆရာဝန်လာတယ်…..ဟင်္သာတဆေးရုံကို သွားပါတဲ့….။

ကားလိုက်ငှား လွဲစာစောင်နဲ့ 8နာရီခွဲလောက်မှ စထွက်ရတယ်…..ဟင်္သာတ ဆေးရုံးရောက်တော့ ၁၀နာရီရှိပါပြီ…ဟင်္သာတက ဆရာဝန်တေ ွဆရာမတွေ နမ့်တွေ နွေးနွေးထွေးထွေးကုသပေမဲ့ အချိန်မမှီတော့ပါဘူး….။

ဒါ့ကြောင့် အိုင်သပြုဆေးခန်းက ဆရာမတွေလည်း ကလေးတယောက်ဆေးခန်းပြပါက ငါကုသနိုင်လား ကလေးသွေးပေါင်ချိန်နဲ ဆေးထိုးသင့်ပါမလားတွေးတောပါ….ဂရုစိုက်ပါရှင့်…အိုင်သပြုဆေးရုံက ဆရာဝန်လည်း ကလေးမိခင်က ငါကိုမကန့်တော့လို့ အလိုက်မသိဘူး….။

ငါမကြည့်ဘူးလို့မဆိုင်သလို မနေပါနဲ….။ကိုယ်မကုချင ်ငါတိုဆေးရုံမှာ အောက်ဆီချင်မရှိဘူး ၊ သွေးမရှိဘူး ၊ တစ်ချားဆေးရုံကိုသွားပါ…ကလေးကအရေးကြီနေလည်း အချိန်မှီလွဲပါလိုတောင်းပန့်ပါတယ်ရှင်…..။ကိုယ့်လူနာ ကိုယ့်ဆေးရုံကိုရောက်လာတဲ့ ကလေးကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေကို ဆင်းရဲ ချမ်းသာမခွဲချားပါနဲ…လှစ်ရူပြစ်မထားပါနဲ….ကိုယ့်မကုချင်လည်း တစ်ချားဆေးရုံကို အချိန်မှီလွဲပေးပါ…..။

မိခင်တယောက်ဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်နဲ့ ကလေး၁နှစ်၉လရောက်အောင် မနည်းပြုစုဆောင်ရှောက်ကြရတာ…ကျွန်မကလေး အိမ့်မှာဂရုစိုက်ပြီး ချေလှမ်းတိုင်းမှာ ကျွန်မလက်ဖဝါးခံအောင် ဂရုစိုက်ထားသလောက် အိုင်သပြုဆေးရုံရောက်မှ ကိုယ့်ကလေးသေအာင် ထိုင်ကြည်နေရဒါလောက် ရင်နာဖွယ်မရှိပါဘူး….။

ကျွန်ကလေးဟာ ဆေးမှားဒါဖြစ်ဖြစ် အဖျားရောဂါနဲဖြစ်ဖြစ် အချိန်မှိဆေးကုနိုင်ခဲရင် တစ်ညထဲမသေသင့်ဘူး လိုထင်တယ်….ကျွန်မ အရမ်းပူးဆွေးသောကရောက်နေလ့ို စာသားမှား စကားမှားခဲ့ရင် တောင်းပန်ပါတယ်ရှင်…..။ခရက်ဒစ်