ကိုဗစ္မကူးေအာင္ ဘာေတြေရွာင္ရမလဲ

Zawgyi

အေမရိကန္ျပည္ ေထာင္စု၊ ေရာဂါကူးစက္မႈကာကြယ္ေရးႏွင့္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဗဟိုဌာန (CDC)မွထုတ္ျပန္ထား သည္ဆိုေသာအခ်က္ အလက္မ်ားကိုဘာသာ ျပန္မွ်ေဝေပးျခင္းသာျဖစ္ပါသည္

က႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သိပၸံနည္းက်ေတြ႕ရွိ ထားေသာအေထာက္ အထားမ်ား။မ်က္ႏွာျပင္မ်ားမွကူးစက္မႈအႏၲရာယ္ အလြန္နည္းသည္။

ျပင္ပပါတ္ဝန္းက်င္တြင္သြားလာလႈပ္ရွားမႈမ်ားမွ ကူးစက္ႏိုင္မႈအႏၲရာယ္အလြန္နည္းသည္ (ေအာက္တြင္ရွင္းျပထားပါသည္)။

႐ုံးခန္း၊ဘာသာေရးဝတ္ျပဳရာေနရာ၊႐ုပ္ရွင္႐ုံ၊အားကစား ခန္းမ (Gym) သို႔မဟုတ္ကပြဲ ႐ုံကဲ့သို႔ေသာအလုံပိတ္ ပါတ္ဝန္းက်င္တြင္စုေဝးမႈမ်ိဳးမွ ကူးစက္ႏိုင္မႈ အႏၲရာယ္ အလြန္မ်ားသည္။

ဤအေထာက္အထားမ်ားကိုအခ်ိန္ကာလအေတာ္ၾကာၾကာကပင္ေတြ႕ရွိထားၿပီးျဖစ္သည့္အတြက္၊လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနသည့္ ေရာဂါကူစက္မႈ အေျခအေနကိုအေကာင္းဆုံးစီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ ဤအခ်က္မ်ား ကိုထည့္သြင္းစဥ္းစားက်င့္သုံးရန္လိုသည္။

မ်က္ႏွာျပင္မွကူးစက္ႏိုင္သည္ဟူေသာစိုးရိမ္လြန္ကဲမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး၊ ႐ုံးျပန္တက္ရန္ဆႏၵမေစာၾကသင့္ေပ။မည္သို႔ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ိဳး က႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ ခံရဖြယ္ရွိသနည္း။ မည္သို႔ေသာအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ကူးစက္ခံရမည္ နည္း။

လူတေယာက္ထံေရာဂါ ပိုးအမွန္တကယ္ ကူးစက္ႏိုင္ရန္ – ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအရည္အတြက္ 1000 ViralParticles (vp) လိုအပ္ပါသည္။ပုံမွန္ သဘာဝပါတ္ဝန္းက်င္တြင္ေအာက္ ပါအျပဳအမူမ်ား၌ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးပါဝင္မႈအရည္အတြက္မွာ

အသက္ရႉျခင္း – 20 vp/minute ၊ စကားေျပာျခင္း – 200 vp/minute ၊ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း – 200 million vp/minute ၊
(ေလဝင္ေလထြက္မေကာင္းသည့္ပါတ္ဝန္းက်င္တြင္ ဗိုင္းရပ္စ္ ပိုးမ်ားေလထဲတြင္နာရီေပါင္းမ်ားစြာအသက္ ရွင္က်န္ရစ္ ေနႏိုင္သည္)
ႏွာေခ်ျခင္း – 200 million vp/minute.

အမွန္တကယ္ေရာဂါကူးစက္ခံႏိုင္ရန္ = ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးႏွင့္ ထိေတြ႕မႈ x အခ်ိန္ကာလအေျခအေနပါတ္ဝန္းက်င္ (Scenarios)

၃။ လူတေယာက္ႏွင့္တေယာက္လမ္းေလွ်ာက္ရင္းေျပးရင္း၊ စက္ဘီးစီးရင္းျဖတ္သြားျဖတ္ လာေတြ႕မႈမွေရာဂါ ကူးစက္ မႈအႏၲရာယ္အလြန္နည္းသည္။

၄။ ေလဝင္ေလထြက္ေကာင္းသည့္ေနရာမ်ိဳးတြင္လိုအပ္သည့္ အကြာအေဝးအတိုင္း၊အခ်ိန္ကာလအတိုင္းအတာတခုအတြင္း ေတြ႕ထိေနထိုင္လွ်င္ေရာဂါကူးစက္မႈအႏၲရာယ္အလြန္နည္းသည္။

၅။ ေစ်းဝယ္ထြက္ျခင္းသည္ေရာဂါကူးစ က္ႏိုင္မႈအႏၲရာယ္ အလယ္ အလတ္ရွိေသာ္လည္းေစ်းဝယ္ခ်ိန္ကို ကန္႔သတ္ၿပီး၊က်န္းမာေရးနဲ႔ညီၫြတ္ေအာင္ေနပါက၊ အႏၲရာယ္ကိုေလ်ာ့က် ေစႏိုင္သည္။

၆။ အလုံပိတ္အခန္းသည္ေရာဂါကူးစက္ႏိုင္မႈအႏၲရာယ္အလြန္မ်ားသည့္ေနရာျဖစ္သည္။

၇။ အမ်ားသုံးအိမ္သာ/ဘုံစုေဝးရာေနရာမ်ားသည္၊ အဝတ္အစား၊အိုးခြက္ပုဂံ၊ပရိေဘာဂစသည့္မ်က္ႏွာျပင္မ်ားမွ ေရာဂါကူးစက္ႏိုင္သည့္အႏၲရာယ္အလြန္မ်ားသည့္ေနရာမ်ားျဖစ္သည္။

၈။ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား သည္လည္းေရာဂါကူးစက္ႏိုင္မႈ အႏၲရာယ္အလြန္မ်ားသည္ေနရာမ်ားျဖစ္သည္။မ်က္ႏွာ ျပင္မ်ားႏွင့္ထိေတြ႕မႈေလွ်ာ့ခ်ရန္သတိရွိပါကကူးစက္မႈအႏၲရာယ္လည္းေလ်ာ့က်သြားႏိုင္ သည္။

၉။ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္စာ သင္ခန္းမ်ားသည္၊သတ္ မွတ္ထား သည့္အကြာအေဝးအတိုင္းေနထိုင္သည့္တိုင္ေရာဂါကူးစက္ႏိုင္မႈအႏၲရာယ္အလြန္မ်ားသည့္ေနရာမ်ားျဖစ္သည္၊အထူးသျဖင့္ ေတြ႕ထိသည့္မ်က္ႏွာျပင္ မွကူးစက္ႏိုင္သည့္အႏၲရာယ္ အလြန္မ်ားသည္။

၁၀။ ပါတီပြဲ၊မဂၤလာ ေဆာင္စသည္အခမ္း အနားမ်ားသည္၊ေရာဂါ ကူးစက္ႏိုင္မႈအႏၲရာယ္ အလြန္မ်ားသည့္ေနရာမ်ား ျဖစ္သည္။

၁၁။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကြန္ယက္မ်ား၊ညီလာခံမ်ားသည္ လည္းေရာဂါ ကူးစက္ႏိုင္မႈအႏၲရာယ္ အလြန္မ်ားသည့္ ေနရာမ်ားျဖစ္သည္။

၁၂။ အားကစားကြင္းကဲ့သို႔လူစုေဝးသည့္ေနရာ၊ ကဇါတ္႐ုံ၊႐ုပ္ရွင္႐ုံစသည္တို႔သည္လည္း၊ေရာဂါကူးစက္ႏိုင္မႈအႏၲရာယ္ အလြန္မ်ားသည့္ေနရာမ်ားျဖစ္သည္။

ေရာဂါကူးစက္ႏိုင္သည့္အႏၲရာယ္အနည္းအမ်ား ကိုခ်ိန္ဆတြက္ခ်က္သည့္အခါေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကိုႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ရန္လိုသည္။

– အခန္းတြင္း ႏွင့္ ျပင္ပ၊ က်ဥ္းေျမာင္းသည့္ေနရာ ႏွင့္ ေလဝင္ေလထြက္ေကာင္းသည့္ေနရာ၊ လူသူထူထပ္မႈ ႏွင့္ လူဦးေရနည္းပါးမႈ၊ အခ်ိန္ၾကာၾကာေနျခင္း ႏွင့္ ေခတၱခဏသာေနျခင္း၊ပထမအေျခအေနမ်ားသည့္ ေရာဂါကူးစက္မႈအႏၲရာယ္ကိုပိုမ်ားေစသည္။

Unicode

အမေရိကန်ပြည် ထောင်စု၊ ရောဂါကူးစက်မှုကာကွယ်ရေးနှင့်ထိန်းချုပ်ရေးဗဟိုဌာန (CDC)မှထုတ်ပြန်ထား သည်ဆိုသောအချက် အလက်များကိုဘာသာ ပြန်မျှဝေပေးခြင်းသာဖြစ်ပါသည်

ကရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သိပ္ပံနည်းကျတွေ့ရှိ ထားသောအထောက် အထားများ။မျက်နှာပြင်များမှကူးစက်မှုအန္တရာယ် အလွန်နည်းသည်။

ပြင်ပပါတ်ဝန်းကျင်တွင်သွားလာလှုပ်ရှားမှုများမှ ကူးစက်နိုင်မှုအန္တရာယ်အလွန်နည်းသည် (အောက်တွင်ရှင်းပြထားပါသည်)။

ရုံးခန်း၊ဘာသာရေးဝတ်ပြုရာနေရာ၊ရုပ်ရှင်ရုံ၊အားကစား ခန်းမ (Gym) သို့မဟုတ်ကပွဲ ရုံကဲ့သို့သောအလုံပိတ် ပါတ်ဝန်းကျင်တွင်စုဝေးမှုမျိုးမှ ကူးစက်နိုင်မှု အန္တရာယ် အလွန်များသည်။

ဤအထောက်အထားများကိုအချိန်ကာလအတော်ကြာကြာကပင်တွေ့ရှိထားပြီးဖြစ်သည့်အတွက်၊လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသည့် ရောဂါကူစက်မှု အခြေအနေကိုအကောင်းဆုံးစီမံခန့်ခွဲနိုင်ရန် ဤအချက်များ ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားကျင့်သုံးရန်လိုသည်။

မျက်နှာပြင်မှကူးစက်နိုင်သည်ဟူသောစိုးရိမ်လွန်ကဲမှုများကို လျှော့ချပြီး၊ ရုံးပြန်တက်ရန်ဆန္ဒမစောကြသင့်ပေ။မည်သို့သောပုဂ္ဂိုလ်မျိုး ကရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက် ခံရဖွယ်ရှိသနည်း။ မည်သို့သောအခြေအနေမျိုးတွင်ကူးစက်ခံရမည် နည်း။

လူတယောက်ထံရောဂါ ပိုးအမှန်တကယ် ကူးစက်နိုင်ရန် – ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးအရည်အတွက် 1000 ViralParticles (vp) လိုအပ်ပါသည်။ပုံမှန် သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်တွင်အောက် ပါအပြုအမူများ၌ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးပါဝင်မှုအရည်အတွက်မှာ

အသက်ရှူခြင်း – 20 vp/minute ၊ စကားပြောခြင်း – 200 vp/minute ၊ ချောင်းဆိုးခြင်း – 200 million vp/minute ၊
(လေဝင်လေထွက်မကောင်းသည့်ပါတ်ဝန်းကျင်တွင် ဗိုင်းရပ်စ် ပိုးများလေထဲတွင်နာရီပေါင်းများစွာအသက် ရှင်ကျန်ရစ် နေနိုင်သည်)နှာချေခြင်း – 200 million vp/minute.

အမှန်တကယ်ရောဂါကူးစက်ခံနိုင်ရန် = ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးနှင့် ထိတွေ့မှု x အချိန်ကာလအခြေအနေပါတ်ဝန်းကျင် (Scenarios)

၁။ လူတယောက်နှင့် ၆ ပေအကွာအဝေးအတွင်းအတူနေပြီး ၄၅ မိနစ်ထက်မကြာပါကရောဂါ ကူးစက်ခံရမှု အန္တရာယ် အလွန်နည်းသည်။

၂။ လူတယောက်နှင့်တယောက် (မျက်နှာဖုံးစွပ်လျက်) မျက်နှာခြင်းဆိုင်စကားပြောမှု ၄ မိနစ်ထက်မပိုခဲ့လျင် ရောဂါ ကူးစက်မှုအန္တရာယ်အလွန်နည်းသည်။

၃။ လူတယောက်နှင့်တယောက်လမ်းလျှောက်ရင်းပြေးရင်း၊ စက်ဘီးစီးရင်းဖြတ်သွားဖြတ် လာတွေ့မှုမှရောဂါ ကူးစက် မှုအန္တရာယ်အလွန်နည်းသည်။

၄။ လေဝင်လေထွက်ကောင်းသည့်နေရာမျိုးတွင်လိုအပ်သည့် အကွာအဝေးအတိုင်း၊အချိန်ကာလအတိုင်းအတာတခုအတွင်း တွေ့ထိနေထိုင်လျှင်ရောဂါကူးစက်မှုအန္တရာယ်အလွန်နည်းသည်။

၅။ ဈေးဝယ်ထွက်ခြင်းသည်ရောဂါကူးစ က်နိုင်မှုအန္တရာယ် အလယ် အလတ်ရှိသော်လည်းဈေးဝယ်ချိန်ကို ကန့်သတ်ပြီး၊ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်အောင်နေပါက၊ အန္တရာယ်ကိုလျော့ကျ စေနိုင်သည်။

၆။ အလုံပိတ်အခန်းသည်ရောဂါကူးစက်နိုင်မှုအန္တရာယ်အလွန်များသည့်နေရာဖြစ်သည်။

၇။ အများသုံးအိမ်သာ/ဘုံစုဝေးရာနေရာများသည်၊ အဝတ်အစား၊အိုးခွက်ပုဂံ၊ပရိဘောဂစသည့်မျက်နှာပြင်များမှ ရောဂါကူးစက်နိုင်သည့်အန္တရာယ်အလွန်များသည့်နေရာများဖြစ်သည်။

၈။ စားသောက်ဆိုင်များ သည်လည်းရောဂါကူးစက်နိုင်မှု အန္တရာယ်အလွန်များသည်နေရာများဖြစ်သည်။မျက်နှာ ပြင်များနှင့်ထိတွေ့မှုလျှော့ချရန်သတိရှိပါကကူးစက်မှုအန္တရာယ်လည်းလျော့ကျသွားနိုင် သည်။

၉။ လုပ်ငန်းခွင်နှင့်စာ သင်ခန်းများသည်၊သတ် မှတ်ထား သည့်အကွာအဝေးအတိုင်းနေထိုင်သည့်တိုင်ရောဂါကူးစက်နိုင်မှုအန္တရာယ်အလွန်များသည့်နေရာများဖြစ်သည်၊အထူးသဖြင့် တွေ့ထိသည့်မျက်နှာပြင် မှကူးစက်နိုင်သည့်အန္တရာယ် အလွန်များသည်။

၁၀။ ပါတီပွဲ၊မင်္ဂလာ ဆောင်စသည်အခမ်း အနားများသည်၊ရောဂါ ကူးစက်နိုင်မှုအန္တရာယ် အလွန်များသည့်နေရာများ ဖြစ်သည်။

၁၁။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကွန်ယက်များ၊ညီလာခံများသည် လည်းရောဂါ ကူးစက်နိုင်မှုအန္တရာယ် အလွန်များသည့် နေရာများဖြစ်သည်။

၁၂။ အားကစားကွင်းကဲ့သို့လူစုဝေးသည့်နေရာ၊ ကဇါတ်ရုံ၊ရုပ်ရှင်ရုံစသည်တို့သည်လည်း၊ရောဂါကူးစက်နိုင်မှုအန္တရာယ် အလွန်များသည့်နေရာများဖြစ်သည်။

ရောဂါကူးစက်နိုင်သည့်အန္တရာယ်အနည်းအများ ကိုချိန်ဆတွက်ချက်သည့်အခါအောက်ပါအချက်များကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရန်လိုသည်။

– အခန်းတွင်း နှင့် ပြင်ပ၊ ကျဉ်းမြောင်းသည့်နေရာ နှင့် လေဝင်လေထွက်ကောင်းသည့်နေရာ၊ လူသူထူထပ်မှု နှင့် လူဦးရေနည်းပါးမှု၊ အချိန်ကြာကြာနေခြင်း နှင့် ခေတ္တခဏသာနေခြင်း၊ပထမအခြေအနေများသည့် ရောဂါကူးစက်မှုအန္တရာယ်ကိုပိုများစေသည်။