၂၀၂၀ မွာ အဂၤါသားသမီး ေတြ အ တြက္ လူမူေရး စီးပြားေရး အခ်စ္ေရး နွင့္ ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္မ်ား

Zawgyi

၂၀၂၀ မွာ အဂၤါသားသမီး ေတြ အ တြက္ လူမူေရး စီးပြားေရး အခ်စ္ေရး နွင့္ ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္မ်ား

အဂၤၤါသားသမီးမ်ား အဂၤၤါေန႔ သားသမီးမ်ား သည္ ယခုႏွစ္ တြင္ ေပၚထြန္းလာသည့္ အႀကံမ်ား ေဆာင္႐ြက္လိုသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား ေရွ႕တိုး လုပ္ကိုင္ရင္း တက္လမ္းမ်ား ရရွိႏိုင္မည္။

ေလာကဓံ ကို ႀကံ့ႀကံ့ခံ ႏိုင္ရည္ရွိေအာင္ ႀကိဳးစားရေသာ ႏွစ္လည္ျဖစ္၍ ေငြေၾကးကိစၥ ရပ္မ်ား ေခ်းငွါးျခင္း ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ အက်ိဳ းအျမတ္ရရွိမည့္ ႏွစ္ျဖစ္သည္။ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ေငြေၾကးမ်ား ဝင္လာရျခင္း စက္ပစၥည္းဝယ္ယူ ျခင္းရွိမည္။

ဖုန္းႏွင့္ ဥစၥာဓနမ်ား က်ေပ်ာက္ျခင္းမ်ားရွိမည္။စီးပြားေရး အလုပ္အကိုင္ အေျပာင္းအလြဲွမ်ား၊ ပတ္ဝန္းက်င္ လူမႈေရးရာ ဆက္ဆံေရးမ်ား၊ မိသာစု အသိုင္းအဝိုင္း အေျပာင္းအလြဲွမ်ား၊ ယုံၾကည္ကိုးကြယ္ရာ ဓေလ့ထုံးစံ အေျပာင္းအလြဲွ မ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါသည္။

စက္သုံးဆီ ေရာင္းဝယ္ျခင္း၊ အစုရွယ္ယာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ အမ်ိဴးသ မီး မ်ား အတြက္ ဖက္ရွင္ဆိုင္ ဖြင့္ျခင္း၊ အလွကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဖန္စီ လုပ္ငန္းမ်ား အက်ိဳးခံစား ရမည္။လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ၿပိဳင္ဘက္မ်ား၏ အေႏွာက္အယွက္ ေၾကာင့္ စီးပြားေရး ထိခိုက္တတ္ သည္။

လုပ္ငန္း ကိစၥမ်ား အတြက္ တန လာၤႏွင့္ ၾကာသပေတးသား သမီးမ်ားႏွင့္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း မ်ား အထူးဂ႐ု စိုက္ေပးပါ။ မေ မ်ာ္ လင့္ေသာ အေျပာင္းအလြဲွမ်ား ႀကဳံေတြ႕ရတတ္သည္။

လက္ရွိ အလုပ္အကိုင ္ေျပာင္း ခ်င္စိတ္ ျဖစ္ေပၚေနမည္။ ေျပာင္းလွ်င္ ပိုဆိုးသြားတတ္၏။ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္မ်ား မိတ္ရင္းေဆြရင္း မ်ားႏွ င့္လမ္းခြဲ ရတတ္သည္။ မိမိထက္ နိမ့္သူ၊ ျမင့္သူ ႏွစ္ဦးလုံးက ဒုကၡေပးတတ္ေသာ ကာ လျဖစ္၏။

ပညာေရး ျပည္ပ ပညာရပ္ ေလ့လာေနသူမ်ား ဤႏွစ္တြင္ လိုရာပန္းတိုင္ သို႔ဆြတ္ခူးႏိုင္မည္။ ဘြဲ႕ထူး၊ဂုဏ္ထူးခ်ီးျမႇင့္ ေျမာက္စားမႈမ်ား ရွိရမည္။ ပညာေရး မိမိတို႔ ရပ္တည္လ်က္ရွိေနေသာ စာေပပညာ၊ ဘာသာရပ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ

အတန္းပညာရပ္ ကို ဆက္လက္ႀကိဳးစား လုပ္ကိုင္ပါ မိမိရည္မွန္းခ်က္ အတြက္ ေပ်ာ္ပါးလိုက္စားမႈမ်ား ေရွာင္က်ဥ္ ေပးပါ။အခ်စ္ေရး လူငယ္လူ႐ြယ္မ်ားသည္ မိမိဘဝခိုင္ၿမဲစြာ ရပ္တည္ႏိုင္ေရး အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း ပညာကို ေကာင္းစြာ သင္ယူတတ္ေျမာက္ေရး အတြက္ ဦးစားေပး လုပ္ကိုင္သင့္သည္။

အခ်စ္ေ ရးတြင္ စန္းပြင့္ေနလိမ့္မည္။ အေပ်ာ္ခရီးမ်ားသြား လာတတ္သည္။ သို႔ေသာ္ အခ်စ္ေရးကို ဦး စားေပးသူမ်ား ဘဝတစ္ခုလုံး နစ္မြန္ဆုံးရႈံးရတတ္သည္။အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ား ပတ္ဝန္းက်င္ ေသြးထိုးမႈေၾကာင့္ မိသားစုတြင္ ျပသာနာျဖစ္တတ္သည္။ အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ား မိသားစုႏွင့္ ခြဲခြာၿပိး ေနထိုင္ရတတ္သည္။

ကာမဂုဏ္ စည္းစိမ္ အလြန္ အကြၽံ႕ ခံစားသူမ်ား အထူးသတိျပဳပါ။ႏွွစ္ဖက္ မိဘေဆြးမ်ိဳးမ်ား ၏ က်န္းမာေရး ကိစၥရ မ်ားတြင္ ကူညီ ပံ့ပို႔ရျခင္းမ်ား ႀကဳံ ရမည္။ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမခ်င္းစကားမ်ားမည္။ က်န္းမာေရးတြင္ အသည္းေရာဂါ၊ ဆီးေရာဂါ၊ က်ီးေပါင္း၊ ေလေရာဂါမ်ား ဂ႐ုစိုက္ရမည္။

ကူးစက္ေရာဂါ ေဝဒနာ မ်ား ျပင္းထန္စြာ က်ေရာက္လာတတ္ျခင္းကို ေတြ႕ရတတ္သည္။ထီးထိုးရန္ အက်ိဴးေပးအကၡရာႏွင့္ ဂဏန္း- {မ၊လ၊ဝ၊သ} {၃၊၇၊ဝ၊၅} ၃၄အစ, ၅အဆုံး ထီးထိုးေ ပးပါ။

အထူးသျဖင့္ ဤႏွစ္ အဂၤါသားသမီး မ်ားတို႔သည္ လုပ္ငန္း ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ေတာ့ “”တနလာၤ,ၾကာသပေတး” ထိုေနနံသားသမီးမ်ားႏွင့္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ်ား၊ ခရီးသြားရာတြင္ အထူးသတိထားသင့္သည္။

မည္သည့္ အရာကိုမွ် စိတ္ေျပာင္းကိုယ္ေျပာင္း မျဖစ္ေပၚရန္ ကာ ကြယ္ထိမ္းသိမ္းပါဟု အႀကဳံျပဳပါသည္။ အဂၤါသားသမီး မ်ားတို႔သည္ ေရလမ္းခရီးသြားျ ခင္းေ ရွာင္ က်ဥ္ေပးပါ။

အက်ိဴးေပးအကၡရာ -{မ၊လ၊ဝ၊သ} အက်ိဴးေပးဂဏန္း-{၃၊၇၊ဝ၊၅} အက်ိဴး မေပးေနနံ-{“တနလာၤ,ၾကာသပေတး”} အက်ိဴးေပးအေရာင္- အနက္၊အညိဳ႕၊အနီေရာင္ အက်ိဴးမေပးအေရာင္- ေငြေရာင္၊မိုးျပာေရာင္

ေဆာင္ရန္- နီရဲေသာသႏၲာ ေက်က္မ်က္ရတနာ ယၾတာ – မိမိေမြေနနံ အပတ္တိုင္ မိမိေမြးေန႔ တြင္ ႏွင္းဆီပန္း၊ ဒန္းၫႊန႔္(၁၀)ဘုရားပူေဇာ္ေပးပါ။ ဘုရား ေစတီေဟာင္းျပဳျပင္ေပးျခင္း ေဆး သုတ္ျခင္းႏွင့္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား လႉ တန္းပါ။

အဂၤါသားသမီး မ်ားတို႔ သည္ ေရလမ္းခရီးသြားျ ခင္းေ ရွာင္ က်ဥ္ေပးပါ။ အက်ိဴးေပးအကၡရာ -{မ၊လ၊ဝ၊သ} အက်ိဴးေပးဂ ဏန္း-{၃၊၇၊ဝ၊၅} အက်ိဴး မေပးေနနံ-{“တနလာၤ,ၾကာသပေတး”} အက်ိဴးေပးအေရာင္- အန က္ ၊အညိဳ႕၊အနီေရာင္ အက်ိဴးမေပးအေရာင္- ေငြေရာင္၊မိုးျပာေရာင္

Unicode

၂၀၂၀ မှာ အင်္ဂါသားသမီး တွေ အ တွက် လူမူရေး စီးပွားရေး အချစ်ရေး နှင့် ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်များ

အင်္ဂၤါသားသမီးများ အင်္ဂၤါနေ့ သားသမီးများ သည် ယခုနှစ် တွင် ပေါ်ထွန်းလာသည့် အကြံများ ဆောင်ရွက်လိုသည့် ကိစ္စရပ်များ ရှေ့တိုး လုပ်ကိုင်ရင်း တက်လမ်းများ ရရှိနိုင်မည်။

လောကဓံ ကို ကြံ့ကြံ့ခံ နိုင်ရည်ရှိအောင် ကြိုးစားရသော နှစ်လည်ဖြစ်၍ ငွေကြေးကိစ္စ ရပ်များ ချေးငှါးခြင်း ဆောင်ရွက်ရာတွင် အကျို းအမြတ်ရရှိမည့် နှစ်ဖြစ်သည်။ မမျှော်လင့်ဘဲ ငွေကြေးများ ဝင်လာရခြင်း စက်ပစ္စည်းဝယ်ယူ ခြင်းရှိမည်။

ဖုန်းနှင့် ဥစ္စာဓနများ ကျပျောက်ခြင်းများရှိမည်။စီးပွားရေး အလုပ်အကိုင် အပြောင်းအလွဲှများ၊ ပတ်ဝန်းကျင် လူမှုရေးရာ ဆက်ဆံရေးများ၊ မိသာစု အသိုင်းအဝိုင်း အပြောင်းအလွဲှများ၊ ယုံကြည်ကိုးကွယ်ရာ ဓလေ့ထုံးစံ အပြောင်းအလွဲှ များ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်။

စက်သုံးဆီ ရောင်းဝယ်ခြင်း၊ အစုရှယ်ယာ လုပ်ငန်းများ၊ အမျိူးသ မီး များ အတွက် ဖက်ရှင်ဆိုင် ဖွင့်ခြင်း၊ အလှကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ဖန်စီ လုပ်ငန်းများ အကျိုးခံစား ရမည်။လုပ်ငန်းခွင်တွင် ပြိုင်ဘက်များ၏ အနှောက်အယှက် ကြောင့် စီးပွားရေး ထိခိုက်တတ် သည်။

လုပ်ငန်း ကိစ္စများ အတွက် တန လာၤနှင့် ကြာသပတေးသား သမီးများနှင့် ဆောင်ရွက်ခြင်း များ အထူးဂရု စိုက်ပေးပါ။ မေ မျာ် လင့်သော အပြောင်းအလွဲှများ ကြုံတွေ့ရတတ်သည်။

လက်ရှိ အလုပ်အကိုင ်ပြောင်း ချင်စိတ် ဖြစ်ပေါ်နေမည်။ ပြောင်းလျှင် ပိုဆိုးသွားတတ်၏။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များ မိတ်ရင်းဆွေရင်း များနှ င့်လမ်းခွဲ ရတတ်သည်။ မိမိထက် နိမ့်သူ၊ မြင့်သူ နှစ်ဦးလုံးက ဒုက္ခပေးတတ်သော ကာ လဖြစ်၏။

ပညာရေး ပြည်ပ ပညာရပ် လေ့လာနေသူများ ဤနှစ်တွင် လိုရာပန်းတိုင် သို့ဆွတ်ခူးနိုင်မည်။ ဘွဲ့ထူး၊ဂုဏ်ထူးချီးမြှင့် မြောက်စားမှုများ ရှိရမည်။ ပညာရေး မိမိတို့ ရပ်တည်လျက်ရှိနေသော စာပေပညာ၊ ဘာသာရပ်နှင့် သက်ဆိုင်ရာ

အတန်းပညာရပ် ကို ဆက်လက်ကြိုးစား လုပ်ကိုင်ပါ မိမိရည်မှန်းချက် အတွက် ပျော်ပါးလိုက်စားမှုများ ရှောင်ကျဉ် ပေးပါ။အချစ်ရေး လူငယ်လူရွယ်များသည် မိမိဘဝခိုင်မြဲစွာ ရပ်တည်နိုင်ရေး အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပညာကို ကောင်းစွာ သင်ယူတတ်မြောက်ရေး အတွက် ဦးစားပေး လုပ်ကိုင်သင့်သည်။

အချစ်ေ ရးတွင် စန်းပွင့်နေလိမ့်မည်။ အပျော်ခရီးများသွား လာတတ်သည်။ သို့သော် အချစ်ရေးကို ဦး စားပေးသူများ ဘဝတစ်ခုလုံး နစ်မွန်ဆုံးရှုံးရတတ်သည်။အိမ်ထောင်ရှင်များ ပတ်ဝန်းကျင် သွေးထိုးမှုကြောင့် မိသားစုတွင် ပြသာနာဖြစ်တတ်သည်။ အိမ်ထောင်ရှင်များ မိသားစုနှင့် ခွဲခွာပြိး နေထိုင်ရတတ်သည်။

ကာမဂုဏ် စည်းစိမ် အလွန် အကျွံ့ ခံစားသူများ အထူးသတိပြုပါ။နှစ်ဖက် မိဘဆွေးမျိုးများ ၏ ကျန်းမာရေး ကိစ္စရ များတွင် ကူညီ ပံ့ပို့ရခြင်းများ ကြုံ ရမည်။ ညီအစ်ကိုမောင်နှမချင်းစကားများမည်။ ကျန်းမာရေးတွင် အသည်းရောဂါ၊ ဆီးရောဂါ၊ ကျီးပေါင်း၊ လေရောဂါများ ဂရုစိုက်ရမည်။

ကူးစက်ရောဂါ ဝေဒနာ များ ပြင်းထန်စွာ ကျရောက်လာတတ်ခြင်းကို တွေ့ရတတ်သည်။ထီးထိုးရန် အကျိူးပေးအက္ခရာနှင့် ဂဏန်း- {မ၊လ၊ဝ၊သ} {၃၊၇၊ဝ၊၅} ၃၄အစ, ၅အဆုံး ထီးထိုးေ ပးပါ။

အထူးသဖြင့် ဤနှစ် အင်္ဂါသားသမီး များတို့သည် လုပ်ငန်း ကိစ္စရပ်များအတွက်တော့ “”တနလာၤ,ကြာသပတေး” ထိုနေနံသားသမီးများနှင့် ဆောင်ရွက်ခြင်းများ၊ ခရီးသွားရာတွင် အထူးသတိထားသင့်သည်။

မည်သည့် အရာကိုမျှ စိတ်ပြောင်းကိုယ်ပြောင်း မဖြစ်ပေါ်ရန် ကာ ကွယ်ထိမ်းသိမ်းပါဟု အကြုံပြုပါသည်။ အင်္ဂါသားသမီး များတို့သည် ရေလမ်းခရီးသွားြ ခင်းေ ရှာင် ကျဉ်ပေးပါ။

အကျိူးပေးအက္ခရာ -{မ၊လ၊ဝ၊သ} အကျိူးပေးဂဏန်း-{၃၊၇၊ဝ၊၅} အကျိူး မပေးနေနံ-{“တနလာၤ,ကြာသပတေး”} အကျိူးပေးအရောင်- အနက်၊အညို့၊အနီရောင် အကျိူးမပေးအရောင်- ငွေရောင်၊မိုးပြာရောင်

ဆောင်ရန်- နီရဲသောသန္တာ ကျေက်မျက်ရတနာ ယတြာ – မိမိမွေနေနံ အပတ်တိုင် မိမိမွေးနေ့ တွင် နှင်းဆီပန်း၊ ဒန်းညွှန့်(၁၀)ဘုရားပူဇော်ပေးပါ။ ဘုရား စေတီဟောင်းပြုပြင်ပေးခြင်း ဆေး သုတ်ခြင်းနှင့် ဘုန်းကြီးကျောင်း လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ လှူ တန်းပါ။

အင်္ဂါသားသမီး များတို့ သည် ရေလမ်းခရီးသွားြ ခင်းေ ရှာင် ကျဉ်ပေးပါ။ အကျိူးပေးအက္ခရာ -{မ၊လ၊ဝ၊သ} အကျိူးပေးဂ ဏန်း-{၃၊၇၊ဝ၊၅} အကျိူး မပေးနေနံ-{“တနလာၤ,ကြာသပတေး”} အကျိူးပေးအရောင်- အန က် ၊အညို့၊အနီရောင် အကျိူးမပေးအရောင်- ငွေရောင်၊မိုးပြာရောင်