နားလေးသူတို့အတွက်ဆေးနည်း

Zawgyi

ငယ္စဥ္က (၇)တန္းတြင္အတန္းတူ သူငယ္ခ်င္း စိုးဦးဆိုသူရွိပါသည္။ စိုးဦးကို အတန္းေဖ ၚသူ ငယ္ ခ်င္းမ်ားကနားထိုင္း၍ အဘိုးေလး ဟုေခၚပါသည္။ အခ်ိဳ႕ အဘိုးေလးစိုးဦး၊ စိုးဦးနံမည္ေ ပ်ာက္ ငယ္ငယ္႐ြယ္႐ြယ္ႏွင့္ အဘိုးေလးအမည္ရေတာ့သည္။

ေနာက္ပိုင္း စိုးဦးႏွင္ျပန္ေတြ႕ခ်ိန္တြင္ စိုးဦး႒ာနတစ္ခုတြင္ ဦးစီးအရာရွိတစ္ေယာက္ျဖစ္ေနၿပီး နားမေလးေတာ့ပါ ဟုဆိုပါသည္။

ေဆးနည္း

ေၾကာင္လ်ာ၏အသီး၊အပြင့္ႏွင့္ အ႐ြက္ႏုကို မၾကာမဏေၾကာ္စားျခင္း ၊သုပ္စားျခင္း၊ အတို႔အျ မႇဳ ပ္ လုပ္စားျခင္းႏွင့္ ႐ြက္က်ပင္ေပါက္ကို မီးကင္ၿပီး နားႏွစ္ဖက္အတြင္းသို႔ ႏွစ္ရက္တစ္ႀကိမ္ေ လာက္ အရည္ညႇစ္ထည့္ေပးျခင္းျဖစ္သည္ဟုဆိုပါသည္။

အဂၤလိပ္ေဆး သုံးစြဲျခင္းမရွိပါဟုဆိုပါသည္။(၆)လေလာက္လုပ္ရသည္ဟု ဆိုပါသည္။ အသက္ (၈၉)ႏွစ္ နားမထိုင္းေသာအဘိုးအိုကံစမ္းလိုေသာစိတ္ျဖင့္ ထီးထိုးရန္ ထီးဆိုင္သို႔အ၀င္ ထီလက္ မွတ္ေရာင္းေနေသာ အဖိုးအိုကိုေတြ႕ေလသည္။

အဘိုးအို ထံမွ ထီလက္မွတ္(၅)ေစာင္၀ယ္ယူရာ မိမိေျပာေသာစကားသံကိုတိုးတိုးေျပာ႐ုံျဖင့္ ၾကားေလသည္။အဘိုး အသက္ဘယ္ေလာက္ရွိၿပီးလဲ(၈၉)ႏွစ္ကြဲ႕

အဘိုးနားေတြ ေကာင္းေနတုန္းပဲေနာ္…။

ဟုတ္တယ္ကြဲ႕..။

အဘိုးနားအတြက္ ဘာေဆးစားလဲေမးမိရာ

ေၾကာင္ရွာသီးသည္ နားကို အလြန္ျပဳေၾကာင္း၊ငယ္စဥ္ကပင္ နားျပည္ယို၊နားကိုက္လွ်င္ ေၾကာင္ ရွာသီး၊ေၾကာင္ရွာ႐ြက္ကို သုပ္စား၊ေၾကာ္စားနဲ႔ အၿမဲလိုေပ်ာက္ကင္းေၾကာင္းႏွင့္ မၾကာခဏ႐ြက္ က်ပင္ေပါက္ သတၱဳရည္ေလးကို နားတြင္ မီးေလးကင္ၿပီးနားထဲသို႔ထည့္၍ နားေကာင္းသည္ ဟုထင္သည္ဟုဆိုပါသည္။

ထိုျပင္ အဘိုးအို၏ အိမ္အတြင္းတြင္ ပန္းအိုးႏွင့္စိုက္ပ်ိဳးထားေသာ ႐ြက္က်ပင္ေပါက္ပင္အား လက္ညႇိဳးထိုးကာ ျပလိုပါေတာ့သည္။ထိုေၾကာင့္ နားေလး၊နားအူ၊နားထိုင္သူမ်ား ေၾကာင္ရွာ သီး၊႐ြက္၊အပြင့္ႏွင့္ ႐ြက္က်ပင္ေပါက္အား အသုံးျပဳႏိုင္ပါေၾကာင္း သိမီမွတ္သားဖူးေသာ ေဆး သု တတစ္ခုအား မွ်ေဝလိုက္ရပါသည္။ခရက္ဒစ္

Unicode

ငယ္စဥ္က (၇)တန္းတြင္အတန္းတူ သူငယ္ခ်င္း စိုးဦးဆိုသူရွိပါသည္။ စိုးဦးကို အတန္းေဖ ၚသူ ငယ္ ခ်င္းမ်ားကနားထိုင္း၍ အဘိုးေလး ဟုေခၚပါသည္။ အခ်ိဳ႕ အဘိုးေလးစိုးဦး၊ စိုးဦးနံမည္ေ ပ်ာက္ ငယ္ငယ္႐ြယ္႐ြယ္ႏွင့္ အဘိုးေလးအမည္ရေတာ့သည္။

ေနာက္ပိုင္း စိုးဦးႏွင္ျပန္ေတြ႕ခ်ိန္တြင္ စိုးဦး႒ာနတစ္ခုတြင္ ဦးစီးအရာရွိတစ္ေယာက္ျဖစ္ေနၿပီး နားမေလးေတာ့ပါ ဟုဆိုပါသည္။

ေဆးနည္း

ေၾကာင္လ်ာ၏အသီး၊အပြင့္ႏွင့္ အ႐ြက္ႏုကို မၾကာမဏေၾကာ္စားျခင္း ၊သုပ္စားျခင္း၊ အတို႔အျ မႇဳ ပ္ လုပ္စားျခင္းႏွင့္ ႐ြက္က်ပင္ေပါက္ကို မီးကင္ၿပီး နားႏွစ္ဖက္အတြင္းသို႔ ႏွစ္ရက္တစ္ႀကိမ္ေ လာက္ အရည္ညႇစ္ထည့္ေပးျခင္းျဖစ္သည္ဟုဆိုပါသည္။

အဂၤလိပ္ေဆး သုံးစြဲျခင္းမရွိပါဟုဆိုပါသည္။(၆)လေလာက္လုပ္ရသည္ဟု ဆိုပါသည္။ အသက္ (၈၉)ႏွစ္ နားမထိုင္းေသာအဘိုးအိုကံစမ္းလိုေသာစိတ္ျဖင့္ ထီးထိုးရန္ ထီးဆိုင္သို႔အ၀င္ ထီလက္ မွတ္ေရာင္းေနေသာ အဖိုးအိုကိုေတြ႕ေလသည္။

အဘိုးအို ထံမွ ထီလက္မွတ္(၅)ေစာင္၀ယ္ယူရာ မိမိေျပာေသာစကားသံကိုတိုးတိုးေျပာ႐ုံျဖင့္ ၾကားေလသည္။အဘိုး အသက္ဘယ္ေလာက္ရွိၿပီးလဲ(၈၉)ႏွစ္ကြဲ႕

အဘိုးနားေတြ ေကာင္းေနတုန္းပဲေနာ္…။

ဟုတ္တယ္ကြဲ႕..။

အဘိုးနားအတြက္ ဘာေဆးစားလဲေမးမိရာ

ေၾကာင္ရွာသီးသည္ နားကို အလြန္ျပဳေၾကာင္း၊ငယ္စဥ္ကပင္ နားျပည္ယို၊နားကိုက္လွ်င္ ေၾကာင္ ရွာသီး၊ေၾကာင္ရွာ႐ြက္ကို သုပ္စား၊ေၾကာ္စားနဲ႔ အၿမဲလိုေပ်ာက္ကင္းေၾကာင္းႏွင့္ မၾကာခဏ႐ြက္ က်ပင္ေပါက္ သတၱဳရည္ေလးကို နားတြင္ မီးေလးကင္ၿပီးနားထဲသို႔ထည့္၍ နားေကာင္းသည္ ဟုထင္သည္ဟုဆိုပါသည္။

ထိုျပင္ အဘိုးအို၏ အိမ္အတြင္းတြင္ ပန္းအိုးႏွင့္စိုက္ပ်ိဳးထားေသာ ႐ြက္က်ပင္ေပါက္ပင္အား လက္ညႇိဳးထိုးကာ ျပလိုပါေတာ့သည္။ထိုေၾကာင့္ နားေလး၊နားအူ၊နားထိုင္သူမ်ား ေၾကာင္ရွာ သီး၊႐ြက္၊အပြင့္ႏွင့္ ႐ြက္က်ပင္ေပါက္အား အသုံးျပဳႏိုင္ပါေၾကာင္း သိမီမွတ္သားဖူးေသာ ေဆး သု တတစ္ခုအား မွ်ေဝလိုက္ရပါသည္။ခရက္ဒစ္