ေနစရာအိိမ္ေဆာက္မယ္ဆိုရင္ လုပ္ဖို႕မေျပာနဲ႕သိိသူေတာင္နည္းသြားျပီျဖစ္္တဲ႔ အိမ္္ေဆာက္နည္းမ်ား

(တန္ဖိုးရွိလြန္းလို႕သိမ္းထားခဲ႕တာပါ။အခုေခတ္မွာ လုပ္ဖို႕မေျပာနဲ႕သိသူေတာင္နည္းသြားျပီ။)

ဆရာႀကီးဒဂုန္ ရဲ႕စာေတြဖတ္ရင္း ေတြ႕မိလို႕သိမ္းထားခဲ႕တဲ႕ထဲက အိိမ္ေဆာက္ရင္ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို သိႏိုင္ဖို႕ ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။ျမင္လဲျမင္ဆရာ ပါ။သူေရးခဲ႕တဲ႕ စာစုကို ျပန္ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

ေနစရာအိိမ္ေဆာက္မယ္ဆိုရင္္ ေ၀ဒဂၤတိုိ႕ ေန႕စဥ္ႏွင့္အမွ် ႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားေနရတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းကေတာ့ စား-၀တ္-ေန-ေရး ေၾကာင့္ပဲမဟုတ္လား။

အဲဲဒီ စား-၀တ္-ေန-ေရး ဆိုတဲ့ စကားေလး သံုးခြန္းဟာ ႏႈတ္ကေျပာရာမွာ ဘာမွမဟုတ္ေပမယ့္ ေသေသခ်ာခ်ာ ေတြးၾကည့္ေလ ေလးနက္္ က်ယ္ျပန္႕ေလပါပဲ။

စဥ္းစားၾကည့္ေလ၊ ေန႕စဥ္ႏွင့္အမွ်မစားလို႕ မ၀တ္လို႕၊ မေနလို႕ ရလို႕လား၊ မစားဘဲ၊ မ၀တ္ဘဲ၊ မေနဘဲ ရႏိုင္႐ိုးလား။ ရွာရ၊ ေဖြရ၊ ႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားေန၇တာ၊ မေျပာခ်င္၊ မဆိုခ်င္ မဆက္ဆံခ်င္တဲ့ သူေတြနဲ႕ ေျပာဆိုဆက္ဆံရတာ ေတြဟာ အဲဒီစား၀တ္ေန ဆိုတဲ့ ဟာႀကီးေၾကာင့္ပါ။

ဗုုဒၶ၀ါဒီပီပီေျပာရရင္ ခႏၶာအိမ္ ရွိသေရြ႕ စားေနရ၊ ၀တ္ေနရ၊ေနေနရဦးမွာပါ။စားစရာရွိိေပမယ့္၊ ၀တ္စရာရွိေပမယ့္။ ေနစရာမရွိရင္ သိပ္ဒုကၡေရာက္ပါတယ္။ေ၀ဒဂၤတိုိ႕အတြက္ နားခိုစ ရာ အမိုး၊ အကာ၊ အခင္းဟာလဲဲ စားစရာ၊ ၀တ္စရာ ေတြလိုိ

အေရးပါသမွ သိိပ္ကိုအေရးပါလွပါတယ္။ ဒီေနစရာ အေရးပါလြန္းလို႕လား မသိဘူး၊ ေ၀ဒဂၤ တို႕ရဲ႕ဘိုးဘြားေတြဟာ အိမ္တစ္လံုးေဆာက္ရင္ ေရြးစရာ၊ ေရွာင္စရာ၊ ေဆာင္စရာ၊ ျပဳလုပ္စရာေတြကို လကၤာနဲ႕စာသားနဲ႕ မွတ္သားၿပီး လမ္းညႊန္ခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီလမ္းညႊန္စရာေတြကို ဗိသုကာက်မ္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီက်မ္းကို ထိန္းသိမ္းရာ လဲ ေရာက္၊ အသံုးခ်ခ်င္ရင္ အသံုးလဲခ်လို႕ရေအာင္ ရွာေဖြစုေဆာင္းေလ့လာမိသမွ် ျပန္ၿပီးေျပာျပရရင္ …

အသက္တြြက္ၿပီးမွအိိမ္ေဆာက္ပါ အိိမ္ေဆာက္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ အသက္တြက္ၿပီးမွ အိမ္ေဆာက္သင့္တယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။ ဒီအခ်က္ကို လကၤာေလးနဲ႕ညႊန္းထားပံုက………

အိိမ္သစ္ေဆာက္လိုမ်ားလူဗိုိလ္၊သက္ကိုရွစ္ခုစား။ တစ္ခုၾကြင္းမူသူေဌးယူ၊ ႏွစ္မူသူၾကြယ္သား။ ေလးခုၾကြင္းျငားေရႊေလွခါး၊ ငါးကားေရႊျပႆဒ္။ သံုး၊ေျခာက္၊ခုႏွစ္၊သံုးဘံုလစ္၊အိမ္သစ္မေဆာက္အပ္တဲ့။လကၤာရဲ႕သေဘာကဒီီလိုပါ။ကိုယ့္ရဲ႕ အသက္ကို (၈)နဲ႕ စားလိုက္ပါ။

၁=ၾကြင္းရင္ ဒီႏွစ္မွာ အိမ္ေဆာက္တဲ့အတြက္ သူေဌးျဖစ္ႏိုင္သလို၊

၂=ၾကြင္းရင္လည္း သူၾကြယ္ျဖစ္တတ္ပါသတဲ့။

၄-ၾကြင္းရင္ ဘ၀ရဲ႕ အဆင့္ျမင့္မႈကို ရရွိၿပီး၊

၅=ၾကြင္းရင္ လည္း တို႕ထက္ေကာင္းပါတယ္။

၃၊ ၆၊၇နဲ႕ ၀ၾကြင္းရင္ေတာ့ ဒီအသက္၊ ဒီႏွစ္ထဲမွာ အိမ္သစ္ မေဆာက္သင့္ပါဘူး။ ေဆာက္ရင္ေဆာက္သူအဖို႕ ေဘးရန္မ်ားတာ၊ စီးပြားက်တာ၊ ေရာဂါဘယ ပြားမ်ား တာေတြျဖစ္ႏိုင္တယ္နဲ႕တူပါတယ္။

အိိမ္သစ္ေဆာက္မယ့္ေျမေရြးရဦးမယ္အိမ္သစ္ေဆာက္သင့္တဲ့ အသက္ေရာက္လိုကအိိမ္ သစ္ေဆာက္ဖိုိ႕စီစဥ္ၿပီဆိုရင္၊ ေဆာက္မယ့္ေျမလည္းေရြးခ်ယ္ရပါဦးမယ္။

စနစ္တက်ေရြးခ်ယ္မွအိမ္ရွင္အတြက္ ေကာင္းမြန္ၿပီး ေဘးရန္အသြယ္ သြယ္က ကင္းေ၀းႏိုင္ပါမယ္၊ ေျမေရြးနည္း လကၤာကေတာ့ ဒီလိုပါ။အဆင္္းျဖဴျငားေျမပုဏၰား၊စီးပြားျဖစ္တတ္စြာ။ အဆင္းနီီလြင္ေျမဘုရင္၊မင္းလွ်င္ျဖစ္တတ္ပါ။ အဆင္းနက္ကေျမဒါသ၊ဒုကၡေဘးေတြ႕ရာ။

အဆင္း၀ါဘိိေျမပကတိ၊သုခိအေ၀ရာ။ အဆင္းျပာလွ်ံ၊ေကသပံ၊ႏိုင္ငံတည္ေထာင္ရာ။ေ ျမမင္းပုဏၰားေက်ာင္းအိမ္မ်ား၊ေဆာက္ထား ဇရပ္သာ။

ေျမဒါသမွာဥယ်ာဥ္သာ၊လယ္မွာလုပ္ေလပါ၊ေျမပကတိိကိုရဟန္းဆို၊ေနလို႕ေကာင္းေလစြ။လကၤၤာရဲ႕သေဘာကေျမရဲ႕အဆင္းအေရာင္ကိုၾကည့္ၿပီး အိိမ္၊ ေက်ာင္း၊ ဇရပ္၊ ဥယ်ာဥ္တို႕တည္ထား သင့္တယ္ဆိုတဲ့သေဘာပါ။ ေသေသခ်ာခ်ာေျပာရရင္္ အဆင္းျဖဴတဲ့ ေျမကို ေျမပုဏၰားလို႕ ေခၚတယ္။

ဒီေျမမွာအိိမ္ေဆာက္ရင္ အိမ္ရွင္ဟာစီးပြားတက္မယ္။

ခ်မ္းသာမယ္။ေျမအဆင္းနီရင္္ ဒီေျမကိုေျမဘုရင္လို႕ သတ္မွတ္ တယ္။ ဒီေျမမွာ အိမ္ေဆာက္ရင္ အိိမ္ရွင္ဟာအႀကီး အကဲျဖစ္မယ္။ အမ်ားရဲ႕ ၾကည္ညိဳေလးစားမႈကို ခံရမယ္။

အဆင္းနက္တဲ့ (ေျမၾသဇာ၊ ေျမဆီေျမႏွစ္မ်ားတဲ့) ေျမကိုိ ေျမဒါသလို႕ ေခၚတယ္။ ဒီေျမမွာ အိိမ္မေဆာက္သင့္ဘူး။ ေဘးရန္မ်ားတတ္တယ္။ဒီေျမဟာ (ေျမဆီ ေျမႏွစ္ မ်ားတဲ့အတြက္ ) ဥယ်ာဥ္ စိုက္ပ်ိဳးတာ၊ လယ္လုပ္ကိုင္တာသာ လုပ္သင့္ပါ သတဲ့။

အဆင္းအေရာင္ ခပ္ျပာျပာရွိတဲ့ေျမကိုေတာ့ ေကသပ လို႕ေခၚၿပီး ႏိုင္ငံအႀကီးအကဲေတြရဲ႕ အေရးပါတဲ့ အေဆာက္အအံုေတြ ေဆာက္သင့္တယ္လို႕ယူဆရပါ တယ္။ေျမအဆင္းဟာ ၀ါရင္ပကတိိ ေျမသားအျဖစ္ သတ္မွတ္ပါတယ္။

ဒီေျမဟာ အိမ္တို႕၊ ဇရပ္တို႕ ထက္ရဟန္း သံဃာေတာ္မ်ား သီတင္းသံုးရာ ေက်ာင္းေဆာက္သင့္ပါတယ္။ ရဟန္းသံဃာေတာ္ မ်ားၾကည္လင္ ေအးခ်မ္းစြာ သီတင္းသံုးေပ်ာ္ေမြ႕ေစ ႏိုင္တဲ့ေျမမ်ိဳးပါ။

ဒီလမွာအိမ္သစ္ေဆာက္ပါအိမ္သစ္ေဆာက္ဖို႕ အသက္လဲေရာက္ၿပီ၊ ေဆာက္သင့္တဲ့ ေျမလဲရၿပီ၊ ကဲ အိမ္သစ္ေဆာက္ၾကစို႕။ အဲတစ္ခု က်န္ေသးတယ္။ ဘယ္လမွာ ေဆာက္မလဲ။ လကၤာေလးကို ဖက္ၾကည့္ပါဦး။

လတန္ခူးမွာအိိမ္ေဆာက္ခါ၊ ခ်မ္းသာျပည့္ၾကြယ္၀။လကဆုုန္ကားဆန္စပါး၊ ေပါမ်ားၾကြယ္တက္လွ။ ၀ါေခါင္လမွာအိိမ္ေဆာက္ခါ၊ ဥစၥာတိုးပြားရ။ နတ္ေတာ္လတြင္အိမ္ေဆာက္လွ်င္၊ ေပၚထင္ေက်ာ္ ေစာစြ။

ျပာသိုိလမွာလူတကာ၊မ်ားစြာခ်ီးမြမ္းရ။တေပါင္းလ၀ယ္၊ခ်မ္းသာၾကြယ္၊ေဆာင္းဖြယ္္ ဤေျခာက္လ။ လကၤာက ေျပာထားတာကေလးက ရွင္းရွင္းကေလး ပါေနာ္၊ အက်ဥ္း႐ံုးေျပာရရင္ တန္ခူးလ၊ ကဆုန္လ၊ ၀ါေခါင္လ၊ နတ္ေတာ္လ၊ ျပာသိုလ၊ တေပါင္းလ စတဲ့ ျမန္မာလေတြမွာ အိမ္သစ္ေဆာက္သင့္တယ္။

ေဆာက္ရင္ ေကာင္းတယ္။ သူ႕လနဲ႕သူစီးပြားတက္ တာ၊ စပါးထြတ္တာ၊ ခ်မ္းသာတာ၊ ထင္ေပၚေက်ာ္ ၾကားတာေတြ ျဖစ္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဲဒီေျခာက္လမွာ အိမ္သစ္ေဆာက္သင့္ၿပီး စပါးစိုက္တဲ့လ၊

အလုပ္မ်ား တဲ့လေတြမွာျဖစ္တဲ့ နယုန္လ၊ ၀ါဆိုလ၊ ၀ါဆိုလ၊ ေတာ္သလင္း၊ သီတင္းကၽြတ္၊ တန္ေဆာင္မုန္း။ တပိုတြဲစတဲ့ လေတြမွာ အိမ္သစ္မေဆာက္သင့္ပါဘူး။ လေရြးၿပီးရင္၊ေန႕လဲေရြးေပးဦး။

အဲဒီလိုအိမ္သစ္ေဆာက္ဖို႕ လေရြးၿပီးတာနဲ႕ ႀကိဳက္တဲ့ေန႕မွာ စတင္ၿပီးေဆာက္လို႕မျဖစ္ေသးပါဘူး သင့္ေလွ်ာ္တဲ့ေန႕ ေရြးဖို႕ကိုလဲ လကၤာနဲ႕ပဲ လမ္းညြန္ထားပါတယ္။လကၤာကေလးကဒီလိုပါ။

တနဂၤေႏြြတြင္အိမ္ေဆာက္လွ်င္၊ မရႊင္စိတ္ေသာက။ ေန႕တနလၤာလြန္ခ်မ္းသာ၊ အဂၤါ လာဘ္ႀကီးရ။ ဗုဒၶေဆာက္ခါဆင္းရဲစြာ၊ ရံံခါ ခ်မ္းသာရ။ ၾကာသပေတးမွာအိမ္ေဆာက္ခါ၊ ေရာဂါကင္းစင္ပ။ ေန႕ကားေသာၾကာေအးၾကည္စြာ၊ ရံဖန္ပူပင္ရ။ စေနေန႕မူအိမ္ေဆာက္သူ၊ ဗိုလ္လူညွင္းပမ္းၾက။

ဒီီလကၤာသေဘာအရ တနဂၤေႏြ၊ ဗုဒၶဟူး၊ ေသာၾကာ၊ စေနတို႕မွာ အိမ္သစ္စမေဆာက္သင့္ဘူး၊ ဗုဒၶဟူးနဲ႕ ေသာၾကာေန႕မွာအသင့္အသင့္ေကာင္းေပမယ့္ စေန၊ တနဂၤေႏြမွာေတာ့ လံုး၀ မေကာင္းႏိုင္ဘူး။

စၿပီး ေဆာက္သင့္တဲ့ ရက္ေတြကေတာ့ တနလၤာေန႕၊ အဂၤါေန႕၊ ၾကာသပေတးေန႕ တို႕ပါပဲ။ ဘာေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္သင့္သလဲဆိုတာကေတာ့ လကၤာမွာပါၿပီးသားပါ။

ေျမက်စ္အားကေဟာတဲ့ေဗဒင္ကိုယ္အိမ္ေဆာက္ဖို႕ေရြးထားတဲ့ေျမရဲ႕ေျမက်စ္အား(ေျမရဲ႕သိပ္သည္းျခင္း) က ကိုယ့္ကိုေဗဒင္ေဟာ တတ္ပါသတဲ့ ။

ေဟာပံုက

အိိမ္ေက်ာင္းေဆာက္ရာ၊ ေျမကိုိသာ၊ ေသခ်ာမွတ္ ၿပီးမွ။ေပါက္ေပါက္ဆန္ပန္း ဓိိဌာန္မွန္း၊ ခ်ိန္ေနာ္ ၾကည့္အပ္လွ။ တစ္က်ပ္ျပည့္လတန္၊ ဆင္းရဲတက္ ႏွစ္က်ပ္ ဒုကၡရ။

သံံုးက်ပ္ေလးက်ပ္၊ မေတာင္းတက္၊ ငါးက်ပ္ ေမတၱာမွ်။ ေျခာက္က်ပ္မွာ လာဘ္၊ ခုႏွစ္က်ပ္ အရပ္ေျပာင္းေရြ႕ရ။ ရွွစ္က်ပ္ဥစၥာ ၊ ေပါမ်ားပါ၊ ကိုးမွာ သိဒၶိကပ္၊

တစ္ဆယ္ေဘးမွတ္၊ ဆယ့္တစ္က်ပ္၊တိုးတက္သက္ဇီ၀။ ဆယ့္ႏွစ္ဆယ့္သံုး၊ ခ်ိန္က်ပ္ႏွဳန္း ရႊင္ၿပံဳးခ်မ္းသုခ။ ဆယ့္ေလးခ်စ္ခင္၊ ဆယ့္ငါးကြင္းလူရွင္မွန္တတ္စြ။

ဆယ့္ေျခာက္ေကာင္းစြန္၊တစ္ဆယ့္ခြန္၊အလြန္မ်က္ထြက္စြ။ ခ်ိန္က်ပ္ေကာင္းစြာ၊ အိမ္ေက်ာင္းရာ၊ ေဆာက္ခါ ေနထိုင္ၾက။ ႀကံတိုိင္းလည္းေအာင္၊ သိဒၶိေဆာင္၊လူ႕ေဘာင္ေက်ာ္ ေစာလွတဲ့။

ဒီလကၤာကို ( Burmese to Burmese )ဘာသာျပန္ ရရင္-

အိိမ္တို႕၊ ေက်ာင္းတို႕ေဆာက္ဖို႕ေျမေနရာ တိိတိ က်က် ရၿပီဆုိရင္ ေျမေပၚမွာ ဆန္၊ ပန္း၊ ေပါက္ေပါက္ နဲ႕ျဖန္႕ႀကဲပူေဇာ္ရမယ္၊ အဓိ႒ာန္ျပဳ သစၥာဆိုၿပီးတိက်မွန္ကန္တဲ့အတိတ္နမိတ္ေပၚေအာင္ဆုေတာင္းရမယ္။ ၿပီးရင္တူရြင္းနဲ႕ေျမကိုတစ္ေကာ္ေကာ္လိုက္ လိုက္ရမယ္။

ရတဲ့ ေျမ တစ္ေကာ္စာကို က်ပ္သားနဲ႕ ခ်ိန္ၾကည့္ရမယ္။ ေျမတစ္ေကာ္စာခ်င္း တူေပမယ့္ အေလးခ်ိန္မတူႏိုင္ဘူး။ ဒါက ေျမက်ပ္အား (၀ါ) ေျမရဲ႕ သိပ္သည္းမႈခ်င္း မတူလို႕ပါ။ ဒီေျမက်စ္အား ဟာ အိမ္ေဆာက္မယ့္သူအတြက္ အတိတ္နိမိတ္ ပါပဲ။ ဘယ္လိုအတိတ္နမိတ္လဲဆိုေတာ့-

တူရင္းေျမတစ္ေကာ္စာဟာ-တစ္က်ပ္သားရွိရင္ဆင္းရဲမယ္။ ႏွွစ္က်ပ္သားရွိရင္ေဘးဒုကၡေတြ႕မယ္။ သံုးက်ပ္သားရွိရင္ေလးက်ပ္သားရွိရင္သိပ္မေကာင္းဘူး။ ငါးက်ပ္သားရွိရင္လူတကာရဲ႕ခ်စ္ခင္မႈကိုခံရမယ္။

ေျခာက္က်ပ္သားရွိိရင္လာဘ္ရမယ္။ ခုႏွစ္က်ပ္သားရွိရင္ အရပ္တစ္ပါးကို ေျပာင္းေရြ႕ ရတတ္တယ္။ ရွစ္က်ပ္သားရွိရင္ဥစၥာဓနေပါမ်ားမယ္။ ကိုးက်ပ္သားရွိရင္သိဒၶိအေပါင္းနဲ႕ျပည့္စံုႏိုင္တယ္။

ဆယ္က်ပ္သားရွိရင္ေတာ့ ေဘးဥပါဒ္အႏၱရာယ္ေတြ႕ ႀကံဳရတက္တယ္။ ဆယ့္တစ္က်ပ္သားရွိရင္အသက္ရွင္မယ္။ ဆယ့္ႏွစ္က်ပ္၊ ဆယ့္သံုးက်ပ္သားရွိရင္ ေပ်ာ္ရႊင္ ခ်မ္းသာစြာေနရမယ္။

ဆယ့္ေလးက်ပ္သားရွိရင္ ခ်စ္သူခင္သူေပါမ်ားမယ္။ ဆယ့္ငါးက်ပ္သားရွိရင္ေတာ္မွန္တဲ့သူျဖစ္မယ္။ ဆယ့္ေျခာက္က်ပ္သားရွိရင္ေကာင္းတယ္။ ဆယ့္ခုႏွစ္က်ပ္သားရွိရင္ေတာ့ေဒါသထြက္စရာ။ အမ်က္ထြက္တာေတြ ျဖစ္မယ္။

႐ိုးရာဓေလ့ပႏၷက္႐ိုက္ပံုဒီလိုေျမကို စနစ္တက်ေရြး၊ အိမ္ေဆာက္မယ့္၊ ႏွစ္၊ လ၊ ရက္ေတြ ေသေသခ်ာခ်ာေရြးၿပီးလို႕ အိမ္ေဆာက္ ၿပီဆိုရင္ စစခ်င္းေဆာင္ရြက္ရမွာက ပႏၷက္႐ိုက္ျခင္း ပါပဲ။

ပႏၷက္႐ိုက္ရာမွာထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ေျမေစာင့္နတ္ကို ပူေဇာ္ရပါတယ္။ ပူေဇာ္ရာမွာ တင္လွဴရတဲ့၊ အရာေတြကေတာ့ အသားသက္လြတ္ ထမင္းႏွင့္ယိုစံုပါ။

ဒါေတြကို ဖက္သန္႕သန္႕နဲ႕ထည့္ ၿပီး ပူေဇာ္ရပါတယ္။ ပူေဇာ္ရာမွာရတဲ့ ဆုေတာင္း ကေတာ့ ဒီလိုပါ။ (႐ိုးရာ အစဥ္အလာ ထိန္းသိမ္း မွတ္တမ္းတင္တဲ့အေနနဲ႕ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပပါရေစ)။

ဥံဳ …… ဘုမၼိရာဇာ၊ ေျမသခၤ်ာကို၊ အစိုးရသည့္ နဂါး သနင္း၊ေျမနတ္မင္း၊ ေကာင္းျခင္းတိုင္ၿမဲ၊ ပႏၷက္သဲက၊ စသည္႐ံုေပါင္း၊ ျခပုန္းေတာင္ပို႕၊ဤသို႕တစ္ေၾကာင္း၊ ေရွးသူေဟာင္းတို႕၊

မေကာင္းခၽြတ္လြဲ၊ေျမထဲလားျမဳပ္၊ အ႐ုပ္ဆင္းခ်၊ ဆိုေရးစသား၊ ေဒါသကင္းေရး၊ ေကာင္းရာေဆးေလာ့၊ သူ႕ေသြးသြန္ရာ၊ ဆရာျပဳ ေဟာင္း၊ မေကာင္းတေစၦ၊ ေန႕တြင္သည္ကား၊ ေ၀းေ၀းရွား၊ ဘုရား႐ုပ္တု၊

ဆင္းတုမလြတ္၊ ဓာတ္ ေတာ္ ေမြေတာ္၊ ရွိျငားေသာ္လည္း၊ ေကာ္ေရာ္႐ိုညြတ္ နတ္တကာတို႕၊ မပါေစေၾကာင္း။ ေရေၾကာင္းေဆး မည္။ အလွ်ံတည္၊ အေရာင္ညီးညီး၊ လင္ပန္းႀကီး ႏွင့္၊ ပြဲႀကိဳနတ္ယကာ၊

ကိုင္စြဲကာျဖင့္၊အင္းကားလက္်ာ၊ ေဆးကားလက္၀ဲ၊ ကိုင္စြဲအေန ေျမတြင္ခ် ၊ ပသမလြတ္၊ယြင္းခၽြတ္ေသာ္လည္း၊ နတ္ရွင့္ပြဲေတာ္၊ စားေတာ္ေခၚေလာ့၊ ဇဟိ ံတတၱိ ံ ဘံုဥၨာဟိ ဘုဥၨာဟိဒီလို ပူေဇာ္ဆုေတာင္းၿပီးရင္ ဆန္ေပါက္ေပါက္ေတြနဲ႕ ေျမကြက္အႏွံ႕ ႀကဲျဖန္႕ရပါတယ္။ ၿပီးေတာ့မွ ပႏၷက္ခ်ၾကေလ႕ရွိၾကပါတယ္။

တိုင္ထူရင္ေရွာင္ရမယ့္အသားအိမ္ေဆာက္ရာမွာ မသံုးသင့္တဲ့အသားေတြကိုလဲညြန္ျပထား တာရွိပါေသးတယ္။ အဲဒီအသားေတြကေတာ့ မိေခ်ာင္း၊ မအူ၊ သခြပ္၊ သွ်ိသွ်ား၊ သီးသား၊သေျပသား၊ သစ္ဆိိမ့္သား၊ ေရသာသား၊ ကေလာသား၊ လက္္ပံသား၊လဲ၀ါတို႕ျဖစ္ပါတယ္။

မိဘတိုင္ေျခာက္လံုးရဲ႕အမည္သညာျမန္မာ့႐ိုးရာ အိမ္ပံုစံအရ အဓိကက်တဲ့ တိုင္ေျခာက္ လံုးရွိပါတယ္။ ဒီတိုင္ေျခာက္လံုးတည္ပံုနဲ႕ အမည္ေတြကေတာ့ေဟာဒီပံုစံအတိုင္းပါပဲဗ်ာ။

အေရွ႕ေျမာက္ (စံုပင္လယ္)

အေရွ႕ေတာင္ ( ဦးယူ )

အလယ္ေျမာက္ ( က်ငန္းမ )

အလယ္ေတာင္ ( က်ငန္းဖို )

အေနာက္ေျမာက္ ( သေျပ )

အေနာက္ေတာင္ ( ကုမၻီ )

အဲဒီ တိုင္ေျခာက္လံုးမထူခင္မွာ တိုင္စိုက္မယ့္က်င္း ထဲကိုိ ေဟာဒီအတိုင္းဆိုိင္ရာရာ သြန္းေလာင္းျမဳပ္ႏွံရ ပါတယ္။ က်ငန္းဖိုက်င္းထဲ ပတၱျမားစိိမ္းေရေလာင္းရမယ္။

က်ငန္းမက်င္းထဲကိုိ ခဲေရ ေလာင္းရမယ္။ ဦးယူတိုိင္စိုက္မယ့္က်င္းထဲကို ေၾကးနီျမဳပ္ရမယ္။ စံုပင္လယ္တိုင္စိုက္မယ့္က်င္းထဲကို ဆန္ ျမဳပ္ရမယ္။

ကုမၻီတိုင္စိုိက္မယ့္ က်င္းထဲကို ေၾကးျဖဴျမဳပ္ရမယ္။ သေျပတိုင္စိုက္မယ့္က်င္းထဲကို ခဲမျဖဴျမွပ္ရမယ္။

ဒီတိုင္ေတြကို မစိုက္မီက တစ္ခါတည္းမွန္ကန္ေအာင္ စနစ္တက်စိုက္ထူရမယ္။ ပႏၷတ္ေသေသခ်ာခ်ာ ခ်ၿပီး မွထူရမယ္။ ထူၿပီးေတာ့မွမႀကိဳက္လို႕သေဘာမက်လို႕ဆိုၿပီး ျပန္ႏွဳတ္၊ ျပန္စိုက္တာမ်ိဳးမျဖစ္ေစရဘူး။

ဒါေတြလဲေရွာင္ရဦးမယ္ ။

အိမ္ေဆာက္ရာမွာ ေရွာင္သင့္တာေတြလဲ ရွိပါေသး တယ္။ အဲဒါေတြကေတာ့ –အိိမ္ျဖစ္တဲ့အတြက္ တိုင္ေတြ၊ ေဘာင္ေတြမွာ ကႏုတ္ ပန္းဆြဲေတြ ဘာေတြနဲ႕ တန္ဆာမဆင္ရဘူး။ ထုတ္တန္းမစြပ္ခင္ ယက္မတင္တာမ်ိဳး မလုပ္ရဘူး။ ယက္မတင္ၿပီးမွ ထုတ္တန္းစြပ္ရမယ္။

ၾကမ္းခင္းထက္ေက်ာ္ၿပီး ရွည္ထြက္ေနတဲ့ တိုင္ေတြ မရွိသင့္ဘူး။ ရွိေနရင္ ျဖတ္ပစ္ရမယ္။ ေခါင္႐ိုးနဲ႕ (ေခါင္ေလွ်ာက္ခြ) မတင္ခင္မွာလဲ ၾကမ္းမေဖာက္ရဘူး။

ထုတ္ေတြ၊ တန္းေတြ အစြန္းထြက္တာ မရွိေစရဘူး။ ရွည္ထြက္ေနရင္ျဖတ္ပစ္ရမယ္။ ၿပီးေတာ့ အိမ္မေဆာက္ခင္က ၀င္းထရံကို ႀကိဳၿပီး ခတ္မထားရဘူး။အိိမ္ေဆာက္ၿပီးမွ ၀င္းခတ္ရမယ္။

အိိမ္သစ္ၿပီးလို႕ အိမ္သစ္တက္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ သေျပသားကိုင္ၿပီးမွ တတ္ရပါမယ္။ ေက်ာင္းသစ္ တက္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ သနပ္သားေဆာင္ၿပီးမွ တက္ရ မယ္။ ဒါမွ ေဘးရန္ခပ္သိိမ္း ကင္းၿငိမ္းမယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။

အိိမ္အကာအကြယ္္ အိမ္သစ္မွာ ေနထိုင္ၾကမယ့္ မိသားစုေတြ ေဘးဥပါဒ္ အႏၱရာယ္ေတြ ကင္းေ၀းေအာင္ ကာကြယ္ၾကပံုလဲ ရွိပါေသးတယ္။

ကာကြယ္ပံုမွာ —

အေရွ႕ေတာင္ကတိုင္မွာ သိ ၊အေနာက္ေတာင္က တိုင္မွာ န ၊ အေနာက္ေျမာက္ကတိုင္မွာ ဗိ ၊အေရွ႕ေျမာက္ကတိုင္မွာ ဘု ဆိုၿပီး ေရးသားရျခင္းပါပဲ။

အဲဒီ စာတစ္လံုးစီရဲ႕ အရွည္ကေတာ့ – သိိ = သိၾကား ၊န = နဂါး ၊ဗိ = ဗိႆႏိုး ၊ဘု = ဘုရား ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစာေရးထားတဲ့ တိုင္ေတြကိုလဲ ေရႊရည္၊ ေငြရည္၊ စိန္ရည္၊ ေက်ာက္ရည္တို႕ သြန္းေလာင္းေပးရပါ တယ္။ ဒီလိုျပဳျခင္းအားျဖင့္ အိမ္သူအိမ္သားမ်ားဖို႕ ဥပါဒ္အႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းၿပီး စိတ္ရဲ႕ခ်မ္းသာျခင္း၊ ကိုယ္ရဲ႕ခ်မ္းသာျခင္းတို႕နဲ႕ ျပည့္စံုႏိုင္ပါသတဲ့ ခင္ဗ်ာ။

အခုတင္ျပခဲတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကေတာ့ ျမန္မာ့ ႐ိုးရာထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ အိမ္သစ္၊ ေက်ာင္း သစ္ ေဆာက္ရာမွာ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္၊ ေရွာင္ၾက၊ ေဆာင္ၾကတဲ့အခ်က္ေတြပါ။

ေခတ္နဲ႕ ေလ်ာ္ညီစြာ ရွိတယ္၊ မေလ်ာ္ညီတယ္ဆိုတာကိုေတာ့ စာဖတ္သူ တို႕ကို ဆံုးျဖတ္ခြင့္ေပးၿပီး ႐ိုးရာဓေလ့ထံုးစံတစ္ရပ္ကို မွတ္တမ္းတင္တဲ့အေနနဲ႕ ေဖာ္ျပလိုက္ရပါတယ္။