အခက္အခဲေတြေျပေပ်ာက္ေစဖို႔အေကာင္းဆုံးဘုရားယၾတာ

Zawgyi

အခက္အခဲေတြေျပေပ်ာက္ေစဖို႔ အေကာင္းဆုံးဘုရားယၾတာ

ဒီေန႔မွာေတာ့အခုလို(ကိုဗစ္)ကာလလူတိုင္းအခက္ခဲေတြရွိတာေတြ႕ရပါတယ္ ဒါေၾကာင့္(၇)ရက္သားသမ်ားအလုံးအဆင္ေျပေစႏိုင္ရန္ေရွးရႈ၍ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ အဆက္ဆက္ မပ်က္မကြက္ ဘုရားရွင္ကို ဆည္းကပ္ပူေဇာ္ခဲ့တဲ့ ၾကားဖူးဖတ္ဖူးခဲ့တဲ့

ယၾတာေလးတခုပါ ဘာမွလည္း ေငြကုန္ေၾကးက် သိပ္မမ်ားပါဘူးမိမိအိမ္မွာရွိတာေလးနဲ႔လုပ္လို႔ရပါတယ္

ဆန္ (ျမသပိတ္ အစိမ္းေရာင္ ဖန္သပိတ္ထဲ (သိုမဟုတ္)မိမိအိမ္မွာရွိတဲ့သင့္ေတာ္ရာပန္းကန္တခုခုထည့္ကပ္ၿပီး ဘုရားရွင္ကို လႉဒါန္းပါ)ဆီ (ဗူးေသးေသး တဗူး တင္လႉကပ္ပါ)

ဆား (ဆားတထုပ္ အဆင္သင့္ ဝယ္ယူ ကပ္ပါ)ေဆး (မိမိေရာဂါေဝဒနာ ခံစားေနလို႔ ေသာက္ေနက် ေဆးတခုခု)စသျဖင့္ ဆန္၊ဆီ၊ဆား၊ေဆး ဤ(၄)မ်ိဴးကို

ဘုရားရွင္ကို အၿမဲမျပတ္ ကပ္လႉပူေဇာ္ ဆုေတာင္း ယုံပါဘဲ အက်ိဴးဆက္က အိမ္တြင္းစီးပြားလာဘ္လာဘမ်ား ေပါမ်ားႂကြယ္ဝမယ္။အထူးသျဖင့္ ကိုယ့္အိမ္တြင္း မီးဖိုေခ်ာင္မွာ ဘယ္ေတာ့မွ အစာေရစာ မျပတ္လပ္ဘူး

က်န္းမာေရးေတြလည္း ေကာင္းမြန္လာမယ္။ၿပီးရင္ေတာ္ျမတ္စြားဘုရားရဲ႕သမၺဳေဒၶ ဂါထာ ေတာ္ကို (၉)ေခါက္႐ြတ္ေပးၿပီး၃၁တဘံုအမွ်ေပးေဝပါ ။

မွတ္ခ်က္ – တလတခါ ျပန္စြန္႔ လဲလည္လို႔ရၿပီး ဆန္ဆီဆားကို မိသားစု ထမင္းဝိုင္းထဲ ျပန္ထည့္ခ်က္ ၿပီး အႏၲရာယ္ကင္း ေဘးကင္း စားလို႔ ရသလို

ကပ္လႉထားတဲ့ေဆးဝါး ကိုလည္း ျပန္စြန္႔ၿပီး ဘုရားေဆး တရားေဆး သံဃာေဆး အျဖစ္ မွီဝဲခြင့္ ျပဳပါ ‘ဆိုရင္ကိုယ့္ေဝဒနာလည္း သက္သာ တယ္တဲ့ စမ္းၾကည့္ၾကပါ။

ဆရာ/ႀကီးမ်ားထံမွကူးယူေဖာ္ျပသည္။(၇)သားသမီးအေပါင္း စိတ္ခ်မ္းသာကိုယ္က်န္းမာၾကပါေစ။ယၾတာကို ယုံၾကည္သူမ်ား မိမိ Wall မွာ share ထား သိမ္းထား ႏိုင္ပါတယ္ ခဗ်ာ

Credit latestmyanmarnews

Unicode

အခက္အခဲေတြေျပေပ်ာက္ေစဖို႔ အေကာင္းဆုံးဘုရားယၾတာ

ဒီေန႔မွာေတာ့အခုလို(ကိုဗစ္)ကာလလူတိုင္းအခက္ခဲေတြရွိတာေတြ႕ရပါတယ္ ဒါေၾကာင့္(၇)ရက္သားသမ်ားအလုံးအဆင္ေျပေစႏိုင္ရန္ေရွးရႈ၍ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ အဆက္ဆက္ မပ်က္မကြက္ ဘုရားရွင္ကို ဆည္းကပ္ပူေဇာ္ခဲ့တဲ့ ၾကားဖူးဖတ္ဖူးခဲ့တဲ့

ယၾတာေလးတခုပါ ဘာမွလည္း ေငြကုန္ေၾကးက် သိပ္မမ်ားပါဘူးမိမိအိမ္မွာရွိတာေလးနဲ႔လုပ္လို႔ရပါတယ္

ဆန္ (ျမသပိတ္ အစိမ္းေရာင္ ဖန္သပိတ္ထဲ (သိုမဟုတ္)မိမိအိမ္မွာရွိတဲ့သင့္ေတာ္ရာပန္းကန္တခုခုထည့္ကပ္ၿပီး ဘုရားရွင္ကို လႉဒါန္းပါ)ဆီ (ဗူးေသးေသး တဗူး တင္လႉကပ္ပါ)

ဆား (ဆားတထုပ္ အဆင္သင့္ ဝယ္ယူ ကပ္ပါ)ေဆး (မိမိေရာဂါေဝဒနာ ခံစားေနလို႔ ေသာက္ေနက် ေဆးတခုခု)စသျဖင့္ ဆန္၊ဆီ၊ဆား၊ေဆး ဤ(၄)မ်ိဴးကို

ဘုရားရွင္ကို အၿမဲမျပတ္ ကပ္လႉပူေဇာ္ ဆုေတာင္း ယုံပါဘဲ အက်ိဴးဆက္က အိမ္တြင္းစီးပြားလာဘ္လာဘမ်ား ေပါမ်ားႂကြယ္ဝမယ္။အထူးသျဖင့္ ကိုယ့္အိမ္တြင္း မီးဖိုေခ်ာင္မွာ ဘယ္ေတာ့မွ အစာေရစာ မျပတ္လပ္ဘူး

က်န္းမာေရးေတြလည္း ေကာင္းမြန္လာမယ္။ၿပီးရင္ေတာ္ျမတ္စြားဘုရားရဲ႕သမၺဳေဒၶ ဂါထာ ေတာ္ကို (၉)ေခါက္႐ြတ္ေပးၿပီး၃၁တဘံုအမွ်ေပးေဝပါ ။

မွတ္ခ်က္ – တလတခါ ျပန္စြန္႔ လဲလည္လို႔ရၿပီး ဆန္ဆီဆားကို မိသားစု ထမင္းဝိုင္းထဲ ျပန္ထည့္ခ်က္ ၿပီး အႏၲရာယ္ကင္း ေဘးကင္း စားလို႔ ရသလို

ကပ္လႉထားတဲ့ေဆးဝါး ကိုလည္း ျပန္စြန္႔ၿပီး ဘုရားေဆး တရားေဆး သံဃာေဆး အျဖစ္ မွီဝဲခြင့္ ျပဳပါ ‘ဆိုရင္ကိုယ့္ေဝဒနာလည္း သက္သာ တယ္တဲ့ စမ္းၾကည့္ၾကပါ။

ဆရာ/ႀကီးမ်ားထံမွကူးယူေဖာ္ျပသည္။(၇)သားသမီးအေပါင္း စိတ္ခ်မ္းသာကိုယ္က်န္းမာၾကပါေစ။ယၾတာကို ယုံၾကည္သူမ်ား မိမိ Wall မွာ share ထား သိမ္းထား ႏိုင္ပါတယ္ ခဗ်ာ

Credit latestmyanmarnews