ျမန္မာျပည္သိန္းတန္ ေနထိုင္သည့္ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းမီးေလာင္မႈျဖစ္ပြား

Zawgyi

ျမန္မာျပည္သိန္းတန္ ေနထိုင္သည့္

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းမီးေလာင္မႈျဖစ္ပြား ေၾကာင္းသိရပါတယ္။

ယေန႔ ဇန္နဝါရီ ၂၁ ရက္ မနက္ ၁၀ နာရီေက်ာ္မွာ

ကမာ႐ြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဆင္မလိုက္

ေဈး(၆)လႊာရွိ ျမန္မာျပည္သိန္းတန္ေနထိုင္သည့္

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းတြင္ မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

Unicode

ျမန္မာျပည္သိန္းတန္ ေနထိုင္သည့္

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းမီးေလာင္မႈျဖစ္ပြား ေၾကာင္းသိရပါတယ္။

ယေန႔ ဇန္နဝါရီ ၂၁ ရက္ မနက္ ၁၀ နာရီေက်ာ္မွာ

ကမာ႐ြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဆင္မလိုက္

ေဈး(၆)လႊာရွိ ျမန္မာျပည္သိန္းတန္ေနထိုင္သည့္

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းတြင္ မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။