“ေ႐ႊ​ေပၚကြၽန္းဆရာေတာ္၏တေဘာင္”

Zawgyi

တေဘာင္ ဖတ္ၿပီး ၾကက္သီးမ်ားေတာင္ထပါရဲ႕”ေ႐ႊ​ေပၚကြၽန္း ဆရာေတာ္၏ တေဘာင္”

မီးကုန္ယမ္းကုန္ ရိကၡာကုန္
တပ္တြင္း သူပုန္ထလိမ့္မည္။

သူပုန္ထကာ မင္းမိစာၦ
ခ်က္ခ်င္းက်လိမ့္မည္။

မင္းက်င့္တရား ထို(10)ပါး
နဂါးတပ္က ေအာင္လိမ့္မည္။

စိတ္ဝမ္းကြဲလွ်င္ ခ်က္ခ်င္းပင္
ထိုးစစ္ဆင္လိမ့္မည္။

တေပါင္စစ္ခ်ီ ေဒါင္းစစ္သည္
ေသာင္းခ်ီတက္လိမ့္မည္။

နဂါးတက္မင္း..ျပည္ေတာ္ဆင္း
မိစာၦ မင္းဆက္ျပဳတ္လိမ့္မည္။

ထိုေန႔အခါ ျပည္ျမန္မာ
သာယာဝေျပာမည္။

မိစာၦရဲ႕ လမ္းက က်ယ္ပါဘိ
ေနာက္တက္မယ့္မင္း ငယ္ပါဘိ။

ထိုေန႔အခါ မင္းမိစာၦ၊
ယၾတာဘယ္လိုေကာင္းေကာင္းတေပါင္မေက်ာ္ၿပီ။

မန္းေတာင္က ေတာင္သမန္ေရ ႏွစ္ခါေဖြး
ျပည္ေတာ္ျပန္မိန္းကေလး နန္းတက္မွေအး။
(1991-1992)crd. တရားဓမၼစာေပ သံပါးစပ္

တေပါင္ဆိုတာလြဲတတ္လား ျပင္လို႔ေရာရလား ဟင္

နံတူသတ္က အေသရ အေစာႀကီးကတည္းက သိပါတယ္။ နံတူသတ္ေနၿပီဆိုတာ။ ဘာလို႔ မေျပာလည္းဆိုရင္ အဲဒီကိန္းကို ဓာတ္မိေအာင္လို႔ ေစာင့္ၾကည္ေန႔တာ။ အခု ဓာတ္မိေနၿပီ။အဲဒါက သိပ္ေကာင္းပါတယ္။ ေကာင္းတဲ့အေၾကာင္းရင္းကို ရွင္းျပပါမယ္။

အဂၤဝိဇၨာမွာ အခိုက္နဲ႔နဝင္းတင္လႈပ္ရွားတာမဟုတ္ပါ။ ေအာက္ဆုံးက ႀတိရမ္းကလည္း လႈပ္ရွားပါတယ္။ အလယ္အခ်ားျဖစ္တဲ့ ၾကာသာပေတးနံ(ပ ဖ ဘ ဗ မ)ေတြကို ႏွိမ္တဲ့အခါ ေအာက္ဆုံး ႀတိရမ္ၿဂိဳဟ္ လႈပ္ပါတယ္။အထြက္ျပပါတယ္။

အဲဒီႀတိရမ္းၿဂိဳဟ္က စေနၿဂိဳဟ္ပါ။ စေနၿဂိဳဟ္ႀကီးလႈပ္လာတယ္ေပါ့။ လႈပ္တဲ့စေနၿဂိဳဟ္က ျပည္သူပါ။ အဲဒါေၾကာင့္ နံႏွိမ္ေလ စေနၿဂိဳဟ္လႈပ္ေလပဲ။ စေနလႈပ္ေလ ကိုယ္ေသတြင္း ကိုယ္တူေလေပါ့။ အရင္ ၈၈ ဆႏၵျပတာေတြထက္ ျပည္သူေတြ စည္းလုံးၿပီ တအားထြက္လာတာ သက္ေသပါ။

အဲဒီစေနက အဌလက္ခြင္ကေနၾကည့္ရင္ သီရိၿဂိဳဟ္ပါ။ သီရိဆိုတာ ဘုန္းက်က္သေရကို ေျပာတာပါ။ ၾကာသပေတးနာမ္ေတြ ႏွိမ္ေလ သီရိနဲ႔ဆိုင္တဲ့ဘုန္းက်က္သေရက ထြက္ေလပါ။

ဘုန္းက်က္သေရ ထြက္ေလ မအလ ကိုယ္ရႉးကိုယ္ပတ္ေလပါ။ အဲဒါေၾကာင့္ မ်ားမ်ားနံႏွိမ္ေလ သူေသေလပါဘဲ။ ႏွိမ္ပေလ့ေစ။ ဘုန္းမရွိတဲ့အေၾကာင္းကို တေဘာင္ဘက္က ၾကည့္ရေအာင္။

ေ႐ႊေပၚကြၽန္းဆရာေတာ္၏တေဘာင္

မီးကုန္ ယမ္းကုန္ ရိကၡာကုန္
တပ္တြင္းသူပုန္ထလိမ့္မည္။

ရိကၡာကုန္ဆိုကို ကေလးေတြးသလို စားနပ္ရိကၡာေတြ သုံးလစာေလာက္ ဝယ္ေနတာ ၾကားသိရပါတယ္။ အဲဒီရိကၡာမဟုတ္ပါ။ ရိကၡာဆိုတာ လူတစ္ေယာက္အတြက္ ကုသိုလ္နဲ႔ အကုသိုလ္ကို ေျပာတာပါ။

ကုသိုလ္အေထာက္ပံရလို႔ ကာခ်ဳပ္ျဖစ္တယ္။ အဲဒါကိုထပ္ၿပီး သက္တမ္းတိုးတယ္။ ဘာမွမျဖစ္ပါ။ သူကုသိုလ္ကံက ကာခ်ဳပ္ေလာက္ဘဲ ျဖစ္ေစတဲ့ကံပါ။ အဲဒါကို မတန္မရာ အႀကံေတြလုပ္လာတယ္။

ခပ္ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ မအလ ကုသိုလ္ကံ ကုန္ပါၿပီ။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုရင္ ေစာေစာက နံအျဖစ္ႏွိမ္တဲ့ အေၾကာင္းတရားေတြက အေထာက္ပံ ျဖစ္ေစပါတယ္။ ဒါက ပညာပိုင္းအေနနဲ႔ ဆက္စပ္ၾကည့္လိုက္တာပါ။

သူပုန္ထကာ မင္းမိစာၦ
ခ်က္ခ်င္းက်လိမ့္မည္။

မင္းက်င့္တရား ထုံး(၁၀)ပါး
နဂါးတပ္ကေအာင္လိမ့္မည္။

ဘုန္းကံမရွိေတာ့ အာဏာမရွိပါ။ အာဏာမရွိရင္ အာခံသူ ေပၚလာပါလိမ့္မယ္။
အဲဒါေၾကာင့္ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ ကိုယ္လုပ္စရာရွိတာကို ေအးေဆးလုပ္ပါ။ မၾကာခ်က္ျခင္း နဂါးတပ္မင္း ေအာင္ပြဲဆင္လတၱံ့။

နဂါးတပ္က ေအာင္လိမ့္မည္။
နဂါးဆိုတာ စေနၿဂိဳဟ္ပါ။ စေနၿဂိဳဟ္က ျပည္သူပါ။ ျပည္သူေတြ ေအာင္ပြဲဆင္ပါလိမ့္မယ္။

စိတ္၀မ္းကြဲလွ်င္ ခ်က္ခ်င္းပင္
ထိုးစစ္ဆင္လိမ့္မည္။ ဒါကို ဂ႐ုစိုက္ပါ။ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ ဘယ္လိုအေၾကာင္းရာျဖစ္ျဖစ္ ဦးတည္ခ်က္ မေျပာင္းလဲဖို႔လိုပါတယ္။

တေပါင္းစစ္ခ်ီ ေဒါင္းစစ္သည္
ေသာင္းခ်ီတက္လိမ့္မည္။

နဂါးတက္မင္း …ျပည္ေတာ္ဆင္း
မိစာၦမင္းဆက္ ျပဳတ္လိမ့္မည္။

နတ္ေတာ္စစ္ထြက္ တေပါင္း စစ္ျပန္ ဆိုတဲ့စကားရွိပါတယ္။ စစ္ကေနျပန္လာတာမို႔ အၿငိမ္းစားယူတဲ့သူေတြလည္း ပါဝင္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါမွမဟုတ္ အဖမ္းခံရတဲ့  လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြ ျပန္လြတ္ပါမယ္။နဂါးတက္မင္း ျပည္ေတာ္ဆင္း အေမစုနဲ႔အတူသမတႀကီးပါလြတ္ပါမယ္။

ထိုေန႔အခါ ျပည္ျမန္မာ
သာယာဝေျပာမည္။ ဒါက ေျပာစရာမလိုပါ။

မိစာၦရဲ႕လမ္းက က်ယ္ပါဘိ၊
ေနာက္တက္မယ့္မင္းက ငယ္ပါဘိ။စစ္တပ္ကို ေျပာတာပါ။ စစ္တပ္ကို အသစ္ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းပါလိမ့္မယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ငယ္ပါဘိလို႔ ေျပာထားတာပါ။

ထိုေန႔အခါ မင္းမိစာၦ၊ယၾတာဘယ္လိုေကာင္းေကာင္း ..တေပါင္းမေက်ာ္ၿပီ။ ဒါလည္းရွင္းပါတယ္။မန္းေတာင္က ေတာင္သမန္ေရႏွစ္ခါေဖြး ျပည္ေတာ္ျပန္မိန္းကေလး တက္မွေအး။credit

Unicode

တဘောင် ဖတ်ပြီး ကြက်သီးများတောင်ထပါရဲ့”ရွှေပေါ်ကျွန်း ဆရာတော်၏ တဘောင်”

မီးကုန်ယမ်းကုန် ရိက္ခာကုန်
တပ်တွင်း သူပုန်ထလိမ့်မည်။

သူပုန်ထကာ မင်းမိစ္ဆာ
ချက်ချင်းကျလိမ့်မည်။

မင်းကျင့်တရား ထို(10)ပါး
နဂါးတပ်က အောင်လိမ့်မည်။

စိတ်ဝမ်းကွဲလျှင် ချက်ချင်းပင်
ထိုးစစ်ဆင်လိမ့်မည်။

တပေါင်စစ်ချီ ဒေါင်းစစ်သည်
သောင်းချီတက်လိမ့်မည်။

နဂါးတက်မင်း..ပြည်တော်ဆင်း
မိစ္ဆာ မင်းဆက်ပြုတ်လိမ့်မည်။

ထိုနေ့အခါ ပြည်မြန်မာ
သာယာဝပြောမည်။

မိစ္ဆာရဲ့ လမ်းက ကျယ်ပါဘိ
နောက်တက်မယ့်မင်း ငယ်ပါဘိ။

ထိုနေ့အခါ မင်းမိစ္ဆာ၊
ယတြာဘယ်လိုကောင်းကောင်းတပေါင်မကျော်ပြီ။

မန်းတောင်က တောင်သမန်ရေ နှစ်ခါဖွေး
ပြည်တော်ပြန်မိန်းကလေး နန်းတက်မှအေး။
(1991-1992)crd. တရားဓမ္မစာပေ သံပါးစပ်

တပေါင်ဆိုတာလွဲတတ်လား ပြင်လို့ရောရလား ဟင်

နံတူသတ်က အသေရ အစောကြီးကတည်းက သိပါတယ်။ နံတူသတ်နေပြီဆိုတာ။ ဘာလို့ မပြောလည်းဆိုရင် အဲဒီကိန်းကို ဓာတ်မိအောင်လို့ စောင့်ကြည်နေ့တာ။ အခု ဓာတ်မိနေပြီ။အဲဒါက သိပ်ကောင်းပါတယ်။ ကောင်းတဲ့အကြောင်းရင်းကို ရှင်းပြပါမယ်။

အင်္ဂဝိဇ္ဇာမှာ အခိုက်နဲ့နဝင်းတင်လှုပ်ရှားတာမဟုတ်ပါ။ အောက်ဆုံးက တြိရမ်းကလည်း လှုပ်ရှားပါတယ်။ အလယ်အချားဖြစ်တဲ့ ကြာသာပတေးနံ(ပ ဖ ဘ ဗ မ)တွေကို နှိမ်တဲ့အခါ အောက်ဆုံး တြိရမ်ဂြိုဟ် လှုပ်ပါတယ်။အထွက်ပြပါတယ်။

အဲဒီတြိရမ်းဂြိုဟ်က စနေဂြိုဟ်ပါ။ စနေဂြိုဟ်ကြီးလှုပ်လာတယ်ပေါ့။ လှုပ်တဲ့စနေဂြိုဟ်က ပြည်သူပါ။ အဲဒါကြောင့် နံနှိမ်လေ စနေဂြိုဟ်လှုပ်လေပဲ။ စနေလှုပ်လေ ကိုယ်သေတွင်း ကိုယ်တူလေပေါ့။ အရင် ၈၈ ဆန္ဒပြတာတွေထက် ပြည်သူတွေ စည်းလုံးပြီ တအားထွက်လာတာ သက်သေပါ။

အဲဒီစနေက အဌလက်ခွင်ကနေကြည့်ရင် သီရိဂြိုဟ်ပါ။ သီရိဆိုတာ ဘုန်းကျက်သရေကို ပြောတာပါ။ ကြာသပတေးနာမ်တွေ နှိမ်လေ သီရိနဲ့ဆိုင်တဲ့ဘုန်းကျက်သရေက ထွက်လေပါ။

ဘုန်းကျက်သရေ ထွက်လေ မအလ ကိုယ်ရှူးကိုယ်ပတ်လေပါ။ အဲဒါကြောင့် များများနံနှိမ်လေ သူသေလေပါဘဲ။ နှိမ်ပလေ့စေ။ ဘုန်းမရှိတဲ့အကြောင်းကို တဘောင်ဘက်က ကြည့်ရအောင်။

ရွှေပေါ်ကျွန်းဆရာတော်၏တဘောင်

မီးကုန် ယမ်းကုန် ရိက္ခာကုန်
တပ်တွင်းသူပုန်ထလိမ့်မည်။

ရိက္ခာကုန်ဆိုကို ကလေးတွေးသလို စားနပ်ရိက္ခာတွေ သုံးလစာလောက် ဝယ်နေတာ ကြားသိရပါတယ်။ အဲဒီရိက္ခာမဟုတ်ပါ။ ရိက္ခာဆိုတာ လူတစ်ယောက်အတွက် ကုသိုလ်နဲ့ အကုသိုလ်ကို ပြောတာပါ။

ကုသိုလ်အထောက်ပံရလို့ ကာချုပ်ဖြစ်တယ်။ အဲဒါကိုထပ်ပြီး သက်တမ်းတိုးတယ်။ ဘာမှမဖြစ်ပါ။ သူကုသိုလ်ကံက ကာချုပ်လောက်ဘဲ ဖြစ်စေတဲ့ကံပါ။ အဲဒါကို မတန်မရာ အကြံတွေလုပ်လာတယ်။

ခပ်ရှင်းရှင်းပြောရရင် မအလ ကုသိုလ်ကံ ကုန်ပါပြီ။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုရင် စောစောက နံအဖြစ်နှိမ်တဲ့ အကြောင်းတရားတွေက အထောက်ပံ ဖြစ်စေပါတယ်။ ဒါက ပညာပိုင်းအနေနဲ့ ဆက်စပ်ကြည့်လိုက်တာပါ။

သူပုန်ထကာ မင်းမိစ္ဆာ
ချက်ချင်းကျလိမ့်မည်။

မင်းကျင့်တရား ထုံး(၁၀)ပါး
နဂါးတပ်ကအောင်လိမ့်မည်။

ဘုန်းကံမရှိတော့ အာဏာမရှိပါ။ အာဏာမရှိရင် အာခံသူ ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
အဲဒါကြောင့် ပြည်သူတွေအနေနဲ့ ကိုယ်လုပ်စရာရှိတာကို အေးဆေးလုပ်ပါ။ မကြာချက်ခြင်း နဂါးတပ်မင်း အောင်ပွဲဆင်လတ္တံ့။

နဂါးတပ်က အောင်လိမ့်မည်။
နဂါးဆိုတာ စနေဂြိုဟ်ပါ။ စနေဂြိုဟ်က ပြည်သူပါ။ ပြည်သူတွေ အောင်ပွဲဆင်ပါလိမ့်မယ်။

စိတ်ဝမ်းကွဲလျှင် ချက်ချင်းပင်
ထိုးစစ်ဆင်လိမ့်မည်။ ဒါကို ဂရုစိုက်ပါ။ ပြည်သူတွေအနေနဲ့ ဘယ်လိုအကြောင်းရာဖြစ်ဖြစ် ဦးတည်ချက် မပြောင်းလဲဖို့လိုပါတယ်။

တပေါင်းစစ်ချီ ဒေါင်းစစ်သည်
သောင်းချီတက်လိမ့်မည်။

နဂါးတက်မင်း …ပြည်တော်ဆင်း
မိစ္ဆာမင်းဆက် ပြုတ်လိမ့်မည်။

နတ်တော်စစ်ထွက် တပေါင်း စစ်ပြန် ဆိုတဲ့စကားရှိပါတယ်။ စစ်ကနေပြန်လာတာမို့ အငြိမ်းစားယူတဲ့သူတွေလည်း ပါဝင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါမှမဟုတ် အဖမ်းခံရတဲ့ လွှတ်တော်အမတ်တွေ ပြန်လွတ်ပါမယ်။နဂါးတက်မင်း ပြည်တော်ဆင်း အမေစုနဲ့အတူသမတကြီးပါလွတ်ပါမယ်။

ထိုနေ့အခါ ပြည်မြန်မာ
သာယာဝပြောမည်။ ဒါက ပြောစရာမလိုပါ။

မိစ္ဆာရဲ့လမ်းက ကျယ်ပါဘိ၊
နောက်တက်မယ့်မင်းက ငယ်ပါဘိ။စစ်တပ်ကို ပြောတာပါ။ စစ်တပ်ကို အသစ် ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါကြောင့် ငယ်ပါဘိလို့ ပြောထားတာပါ။

ထိုနေ့အခါ မင်းမိစ္ဆာ၊ယတြာဘယ်လိုကောင်းကောင်း ..တပေါင်းမကျော်ပြီ။ ဒါလည်းရှင်းပါတယ်။မန်းတောင်က တောင်သမန်ရေနှစ်ခါဖွေး ပြည်တော်ပြန်မိန်းကလေး တက်မှအေး။credit