က်ိန္စာအေပါင္း၏ထိပ္ေခါင္ မင္းနန္းသူက်ိန္စာ ဘယ္ေလာက္ေ ၾကာက္ဖို႔ေကာင္းလဲဆိုတာ ဖတ္သာၾကည့္

Zawgyi

က်ိန္စာအေပါင္း၏ထိပ္ေခါင္ မင္းနန္းသူက်ိန္စာ… ဘယ္ေလာက္ေ ၾကာက္ဖို႔ေကာင္းလဲဆိုတာ ဖတ္သာၾကည့္

ေဗဒင္ဆရာေလး လင္းညိဳ႕တာရာ အဖမ္းခံရတာ ယၾတာထက္ မင္းနန္သူ က်ိန္စာေၾကာင့္ ျဖစ္မယ္။ အဲဒီက်ိန္စာကို သူတို႔ ေသမတတ္ေၾကာက္တယ္။ ဘာလို႔လဲ ဆိုေတာ့ ဒီက်ိန္စာဟာ က်ိန္စာမွန္သမွ်ရဲ႕ အထြတ္အထိပ္ပဲ။

ျပန္ႏႈတ္မရဘူးဘာလို႔ ျပန္ႏႈတ္မရဘူးလဲ ဆိုေတာ့ လူမွန္ရင္ ကိုယ္ေစာင့္နတ္ရွိတယ္၊ ကုသိုလ္အာႏုေဘာ္ ရွိတယ္။ဒါေပမယ့္ ဒီက်ိန္စာက အရင္ဆုံး က်ိန္စာတိုက္ခံရသူရဲ႕ သစၥာပ်က္ယြင္းမႈကို ေဖၚထုတ္ၿပီး ကိုယ္ေစာင့္နတ္ေတြကိုပါ သတ္တယ္၊ အစြမ္းမဲ့ေအာင္ လုပ္လိုက္တယ္။

အဲလို လုပ္ၿပီး ဘာအေစာင့္အေရွာက္မွ မရွိခ်ိန္က်မွ က်ိန္စာတိုက္ေတာ့ မစြမ္းပဲေနမလားမေန႔က မႏၲေလး နတ္ေဒဝါအဖြဲ႕က အဲဒီမင္းနန္သူ က်ိန္စာတိုက္တယ္ၾကားတယ္။ ကန္ေတာ့ပြဲေလးပါထည့္။ ဘယ္လိုမွ ႏႈတ္မရတဲ့ က်ိန္စာ။ ကြၽန္ေတာ္ေတာ့ ဖတ္ရင္း ၾကက္သီးပါထတယ္

ဖတ္ၾကည့္ပါ

မင္းနန္သူဘုရားကို တိုင္တည္ပါသည္ ။ မင္းနန္သူက်ိန္ျခင္း ထုံးႏွယ္ဆင္းသည္ ထင္းမီးစကဲ့သို႔ တစ္စတစ္စ တိုေစေသာဟူေလ။ ရေသ့ျမတ္၊ ဆရာျမတ္တို႔ကို တိုင္တည္၍ က်ိန္ပါသည္။ မေကာင္းမႈျပဳရန္ အခါေပးသူမ်ား ပညာကန္းၾကပါေစ။
စေလဦးပုည ေသသကဲ့သို႔ ေသၾကပါေစ။

မင္းနန္သူ က်ိန္စာ..

ေလးသေခ်ၤႏွင့္ ကမာၻတစ္သိန္း တြက္ကိန္းျပည့္ထ ၊ လုံ႔လသည္းစြာ၊ ဒါနပါရမီ၊ သီလပါရမီ၊ နိက္ခမပါရမီ၊ ပညာပါရမီ၊ ခႏၲီပါရမီ၊ ဝီရိယပါရမီ၊ သစၥာ ပါရမီ၊ အဓိဌာန္ပါရမီ၊ ေမတၱာပါရမီ၊ ဥေပကၡာပါရမီ၊ ပါရမီဆယ္ပါး အျပားသုံးဆယ္ကိုျဖည့္၍ ျပည့္ထက်င့္ေသာ

ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ကိုေစာင့္ေသာနတ္လည္း သတ္၍မေနေသေစေသာ ၊ ဟူေလ။သြားေတာ္ ေလးဆယ္၊ စြယ္ေတာ္ ေလးေခ်ာင္း၊ ညႇပ္႐ိုးေတာ္ ႏွစ္ေခ်ာင္း၊ ဓာတ္ေတာ္ေပါင္းရွစ္စ႐ြတ္ကိုေစာင့္ေသာနတ္လည္း သတ္၍မေနေသေစေသာဟူေလ။

လက္်ာရံ ရွင္သာရိပုတၱရာ၊ လက္ဝဲရံ ရွင္ေမာဂၢလာန္စေသာ အသီတိ ရွစ္က်ိပ္ေသာ ရဟႏၲာျမတ္တို႔၏ ဓာတ္ေတာ္ေမြေတာ္ကို ေစာင့္ ေသာနတ္လည္း သတ္၍မေနေသေစေသာ၊ ဟူေလ။

ထိုမြတပါး ၊ ဘုရားသခင္ေဟာေတာ္မူေသာ ဝိနည္းငါးက်မ္း၊ သုတ္သုံးက်မ္း၊ အဘိဓမၼာခုႏွစ္က်မ္း၊ ပဋိကတ္သုံးပုံ ဓမၼခႏၲာေပါင္း ရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္ ။ က်မ္းကုန္ေအာင္ေစာင့္ေသာနတ္လည္း သတ္၍မေနေသေစေသာ၊ ဟူေလ။ထိုမြတပါး

သာမေဗဒင္၊ ယဇုေဗဒင္၊ ဣသွ်ဴေဗဒင္၊ အာတပၸနေဗဒင္ ေလးပုံကိုေစာင့္ေသာနတ္လည္း သတ္၍မေနေသေစေသာ၊ ဟူေလ။ ထိုမြတပါး ၊ သာသနာေတာ္ ငါးေထာင္ကိုေစာင့္ေသာနတ္လည္း သတ္၍မေနေသေစေသာ၊ ဟူေလ။ထိုမြတပါး

ဇမၺဴဒီပါ၊ အပရေဂါယာ၊ ဥတၱရကု႐ု၊ ျပဳဗၺဝိေဒဟာ၊ ကြၽန္းႀကီးေလးကြၽန္း၊ ကြၽန္းငယ္ႏွစ္ေထာင္၊ အရံေဆာင္ေသာကြၽန္းအေပါင္းကိုေစာင့္ေသာနတ္လည္း သတ္၍မေနေသေစေသာ၊ ဟူေလ။ထိုမြတပါး ၊ ျမစ္ႀကီးငါးသြယ္၊ ျမစ္ငယ္ငါးရာ၊ဂဂၤါယမုနာ၊အစီရဝတီမဟီ၊

အရဘူဟူသည္မႂကြင္း၊အိုင္အင္းေခ်ာင္းေျမာင္း၊အေပါင္းေစာင့္မွတ္၊ခပ္သိမ္းနတ္လည္းသတ္၍မေနေသေစေသာ၊ဟူေလ။ထိုမြတပါး ၊ ဟိမဝႏၲာေတာသုံးေတာင္ကိုကုန္ေအာင္ေစာင့္ေသာ၊ အာကာသစိုး၊ဗိႆ ႏိုး မလြတ္ဘုတ္ၿပိတ္နတ္လည္း သတ္၍မေနေသေစေသာ၊ဟူေလ။ထိုမြတပါး ၊ အႆ မုကၡိ၊စႏၵီပါရမီသြာ၊မဟာဂီရိစေသာအရွိန္ျပင္းထန္၊

ေဝသဝန္ ႏွင့္ ကုမာၻန္ယကၡ၊ ဂႏၶဗၺက စသည္ေဒဝိန္၊ အသူရိန္အလားေက်ာ္ထင္ရွားသည့္၊နတ္အမ်ားလည္း သတ္၍မေနေသေစေသာ၊ ဟူေလ။ထိုမြတပါး ၊ ေသြးခဲေသြးနက္၊ပြက္ပြက္ထြက္၍၊ကိုယ္လက္ေျပာင္းျပန္၊ ေသြးခဲအန္၍ ေသေစေသာ၊ ဟူေလ။ ထိုမြတပါး ၊ ေဘးရွစ္ပါး၊

ဒဏ္ဆယ္ပါးလည္း ထင္ရွားသတ္၍ လတ္လတ္ခ်က္ခ်င္းေသေစေသာ၊ ဟူေလ။ထိုမြတပါး ၊ သားေျမးဥစၥာ၊ မၾကာပ်က္စီး၊ ဆီမီးတန္ေဆာင္၊ တုံးေသာေရာင္သို႔၊ ကုန္ေအာင္မႂကြင္း ပ်က္စီးျခင္းသို႔ ေရာက္ေစေသာ၊ ဟူေလ။ထိုမြတပါး ၊ ေရဝယ္သြားလည္း၊

ေရသားမ်ားေတြ၊ဆယ္ကုေဋတြင္ ေရေနအေပါင္း၊ မိေက်ာင္းလပိုင္၊ ၫြံထိကိုင္၍ မကာန္းလိပ္ငါး၊ စား၍မေနေသေစေသာ၊ ဟူေလ။ထိုမြတပါး ၊ ၾကည္းဝယ္သြားလည္း၊ ၾကည္းသားအျပား၊ မ်ားသည္အေန၊ ကိုးကုေဋတြင္ သစ္က်ားဆင္ရဲ၊ စိုင္းထီးငမြဲ ၊

ဝက္ရဲစား၍၊ ထြားထြား ညက္ညက္ ကိုယ္လုံးပ်က္၍၊ ေသေစေသာ၊ ဟူေလ။ထိုမြတပါး ၊ ေႁမြေပြးေႁမြေဟာက္၊ငန္းေျပာက္ငန္းက်ား၊ငန္းငါးပါးလည္း ေပါက္ထမေနေသေစေသာ၊ ဟူေလ။ထိုမြတပါး ၊ ေသတုံျငားလည္း၊ ငရဲႀကီးရွစ္ထပ္၊ ငရဲငယ္တစ္ရာ့ႏွစ္ဆယ့္ရွစ္ထပ္၊

တိရိစာၦန္၊ ၿပိတၱာ၊ အသူရကာယ္၊အပါယ္ေလးပါးလားေစေသာဟူေလ။ထိုမြတပါး ၊ လူျဖစ္ျငားလည္း၊ လူခ်င္းမတူ၊ ႏူျဖဴႏူဆြတ္၊ မုံညင္းပြတ္အဆင္း ခ႐ုသင္းမလြတ္၊ ဘက္သကဘက္သခ်ာ၊ထိုအနာလည္းစြဲေစေသာဟူေလ။

ထိုမြတပါး ၊ မိခင္ဖခင္၊ ေခၚငင္ျပင္းထန္၊ ဆန႔္တုံေျခလက္၊ မေကြးမိခင္ေသေစေသာဟူေလ။ထိုမြတပါး ၊ မင္းကမလြတ္၊ အမတ္ဗိုလ္ပါ၊ စြဲစရာသား၊ အိမ္ထားလက္နက္၊ သုံးမည္စက္ႏွင့္ေျခလက္ေတာင္းေလာင္း၊ လက္ဦးေခါင္းလည္း၊ ေထာင္းေထာင္း ျပတ္၍ေသေစေသာဟူေလ။

ထိုမြတပါး ၊ မဟာသမုဒၵရာပင္လယ္ေၾကာဝယ္၊ သေဘာေလၤွႀကီး၊ ပ်က္စီးေမ်ာပါ၊ တြဲေသာလားသို႔၊ ထြားထြားညက္ညက္ ပ်က္ေစေသာ၊ ဟူေလ။ထိုမြတပါး ၊ ဂြမ္းတလွည္းကို အကြၽမ္းဘုတ္ေသာ္၊ တဆုပ္ေလာက္မွ်၊ စမ္းမရသို႔ျဖစ္ေသာဟူေလ။ထိုမြတပါး ၊ သားေျမးေက်းကြၽန္၊ထြန္သည့္ကြၽဲႏြား၊ ခမ္းနားမcredit

Unicode

ကျိန်စာအပေါင်း၏ထိပ်ခေါင် မင်းနန်းသူကျိမ်စာ… ဘယ်လောက်ေ ကြာက်ဖို့ကောင်းလဲဆိုတာ ဖတ်သာကြည့်

ဗေဒင်ဆရာလေး လင်းညို့တာရာ အဖမ်းခံရတာ ယတြာထက် မင်းနန်သူ ကျိန်စာကြောင့် ဖြစ်မယ်။ အဲဒီကျိန်စာကို သူတို့ သေမတတ်ကြောက်တယ်။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ဒီကျိန်စာဟာ ကျိန်စာမှန်သမျှရဲ့ အထွတ်အထိပ်ပဲ။

ပြန်နှုတ်မရဘူးဘာလို့ ပြန်နှုတ်မရဘူးလဲ ဆိုတော့ လူမှန်ရင် ကိုယ်စောင့်နတ်ရှိတယ်၊ ကုသိုလ်အာနုဘော် ရှိတယ်။ဒါပေမယ့် ဒီကျိန်စာက အရင်ဆုံး ကျိန်စာတိုက်ခံရသူရဲ့ သစ္စာပျက်ယွင်းမှုကို ဖေါ်ထုတ်ပြီး ကိုယ်စောင့်နတ်တွေကိုပါ သတ်တယ်၊ အစွမ်းမဲ့အောင် လုပ်လိုက်တယ်။

အဲလို လုပ်ပြီး ဘာအစောင့်အရှောက်မှ မရှိချိန်ကျမှ ကျိန်စာတိုက်တော့ မစွမ်းပဲနေမလားမနေ့က မန္တလေး နတ်ဒေဝါအဖွဲ့က အဲဒီမင်းနန်သူ ကျိန်စာတိုက်တယ်ကြားတယ်။ ကန်တော့ပွဲလေးပါထည့်။ ဘယ်လိုမှ နှုတ်မရတဲ့ ကျိန်စာ။ ကျွန်တော်တော့ ဖတ်ရင်း ကြက်သီးပါထတယ်

ဖတ်ကြည့်ပါ

မင်းနန်သူဘုရားကို တိုင်တည်ပါသည် ။ မင်းနန်သူကျိန်ခြင်း ထုံးနှယ်ဆင်းသည် ထင်းမီးစကဲ့သို့ တစ်စတစ်စ တိုစေသောဟူလေ။ ရသေ့မြတ်၊ ဆရာမြတ်တို့ကို တိုင်တည်၍ ကျိန်ပါသည်။ မကောင်းမှုပြုရန် အခါပေးသူများ ပညာကန်းကြပါစေ။
စလေဦးပုည သေသကဲ့သို့ သေကြပါစေ။

မင်းနန်သူ ကျိန်စာ..

လေးသင်္ချေနှင့် ကမ္ဘာတစ်သိန်း တွက်ကိန်းပြည့်ထ ၊ လုံ့လသည်းစွာ၊ ဒါနပါရမီ၊ သီလပါရမီ၊ နိက်ခမပါရမီ၊ ပညာပါရမီ၊ ခန္တီပါရမီ၊ ဝီရိယပါရမီ၊ သစ္စာ ပါရမီ၊ အဓိဌာန်ပါရမီ၊ မေတ္တာပါရမီ၊ ဥပေက္ခာပါရမီ၊ ပါရမီဆယ်ပါး အပြားသုံးဆယ်ကိုဖြည့်၍ ပြည့်ထကျင့်သော

ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုစောင့်သောနတ်လည်း သတ်၍မနေသေစေသော ၊ ဟူလေ။သွားတော် လေးဆယ်၊ စွယ်တော် လေးချောင်း၊ ညှပ်ရိုးတော် နှစ်ချောင်း၊ ဓာတ်တော်ပေါင်းရှစ်စရွတ်ကိုစောင့်သောနတ်လည်း သတ်၍မနေသေစေသောဟူလေ။

လက်ျာရံ ရှင်သာရိပုတ္တရာ၊ လက်ဝဲရံ ရှင်မောဂ္ဂလာန်စသော အသီတိ ရှစ်ကျိပ်သော ရဟန္တာမြတ်တို့၏ ဓာတ်တော်မွေတော်ကို စောင့် သောနတ်လည်း သတ်၍မနေသေစေသော၊ ဟူလေ။

ထိုမွတပါး ၊ ဘုရားသခင်ဟောတော်မူသော ဝိနည်းငါးကျမ်း၊ သုတ်သုံးကျမ်း၊ အဘိဓမ္မာခုနှစ်ကျမ်း၊ ပဋိကတ်သုံးပုံ ဓမ္မခန္တာပေါင်း ရှစ်သောင်းလေးထောင် ။ ကျမ်းကုန်အောင်စောင့်သောနတ်လည်း သတ်၍မနေသေစေသော၊ ဟူလေ။ထိုမွတပါး

သာမဗေဒင်၊ ယဇုဗေဒင်၊ ဣသျှူဗေဒင်၊ အာတပ္ပနဗေဒင် လေးပုံကိုစောင့်သောနတ်လည်း သတ်၍မနေသေစေသော၊ ဟူလေ။ ထိုမွတပါး ၊ သာသနာတော် ငါးထောင်ကိုစောင့်သောနတ်လည်း သတ်၍မနေသေစေသော၊ ဟူလေ။ထိုမွတပါး

ဇမ္ဗူဒီပါ၊ အပရဂေါယာ၊ ဥတ္တရကုရု၊ ပြုဗ္ဗဝိဒေဟာ၊ ကျွန်းကြီးလေးကျွန်း၊ ကျွန်းငယ်နှစ်ထောင်၊ အရံဆောင်သောကျွန်းအပေါင်းကိုစောင့်သောနတ်လည်း သတ်၍မနေသေစေသော၊ ဟူလေ။ထိုမွတပါး ၊ မြစ်ကြီးငါးသွယ်၊ မြစ်ငယ်ငါးရာ၊ဂင်္ဂါယမုနာ၊အစီရဝတီမဟီ၊

အရဘူဟူသည်မကြွင်း၊အိုင်အင်းချောင်းမြောင်း၊အပေါင်းစောင့်မှတ်၊ခပ်သိမ်းနတ်လည်းသတ်၍မနေသေစေသော၊ဟူလေ။ထိုမွတပါး ၊ ဟိမဝန္တာတောသုံးတောင်ကိုကုန်အောင်စောင့်သော၊ အာကာသစိုး၊ဗိဿ နိုး မလွတ်ဘုတ်ပြိတ်နတ်လည်း သတ်၍မနေသေစေသော၊ဟူလေ။ထိုမွတပါး ၊ အဿ မုက္ခိ၊စန္ဒီပါရမီသွာ၊မဟာဂီရိစသောအရှိန်ပြင်းထန်၊

ဝေသဝန် နှင့် ကုမ္ဘာန်ယက္ခ၊ ဂန္ဓဗ္ဗက စသည်ဒေဝိန်၊ အသူရိန်အလားကျော်ထင်ရှားသည့်၊နတ်အများလည်း သတ်၍မနေသေစေသော၊ ဟူလေ။ထိုမွတပါး ၊ သွေးခဲသွေးနက်၊ပွက်ပွက်ထွက်၍၊ကိုယ်လက်ပြောင်းပြန်၊ သွေးခဲအန်၍ သေစေသော၊ ဟူလေ။ ထိုမွတပါး ၊ ဘေးရှစ်ပါး၊

ဒဏ်ဆယ်ပါးလည်း ထင်ရှားသတ်၍ လတ်လတ်ချက်ချင်းသေစေသော၊ ဟူလေ။ထိုမွတပါး ၊ သားမြေးဥစ္စာ၊ မကြာပျက်စီး၊ ဆီမီးတန်ဆောင်၊ တုံးသောရောင်သို့၊ ကုန်အောင်မကြွင်း ပျက်စီးခြင်းသို့ ရောက်စေသော၊ ဟူလေ။ထိုမွတပါး ၊ ရေဝယ်သွားလည်း၊

ရေသားများတွေ၊ဆယ်ကုဋေတွင် ရေနေအပေါင်း၊ မိကျောင်းလပိုင်၊ ညွံထိကိုင်၍ မကာန်းလိပ်ငါး၊ စား၍မနေသေစေသော၊ ဟူလေ။ထိုမွတပါး ၊ ကြည်းဝယ်သွားလည်း၊ ကြည်းသားအပြား၊ များသည်အနေ၊ ကိုးကုဋေတွင် သစ်ကျားဆင်ရဲ၊ စိုင်းထီးငမွဲ ၊

ဝက်ရဲစား၍၊ ထွားထွား ညက်ညက် ကိုယ်လုံးပျက်၍၊ သေစေသော၊ ဟူလေ။ထိုမွတပါး ၊ မြွေပွေးမြွေဟောက်၊ငန်းပြောက်ငန်းကျား၊ငန်းငါးပါးလည်း ပေါက်ထမနေသေစေသော၊ ဟူလေ။ထိုမွတပါး ၊ သေတုံငြားလည်း၊ ငရဲကြီးရှစ်ထပ်၊ ငရဲငယ်တစ်ရာ့နှစ်ဆယ့်ရှစ်ထပ်၊

တိရိစ္ဆာန်၊ ပြိတ္တာ၊ အသူရကာယ်၊အပါယ်လေးပါးလားစေသောဟူလေ။ထိုမွတပါး ၊ လူဖြစ်ငြားလည်း၊ လူချင်းမတူ၊ နူဖြူနူဆွတ်၊ မုံညင်းပွတ်အဆင်း ခရုသင်းမလွတ်၊ ဘက်သကဘက်သချာ၊ထိုအနာလည်းစွဲစေသောဟူလေ။

ထိုမွတပါး ၊ မိခင်ဖခင်၊ ခေါ်ငင်ပြင်းထန်၊ ဆန့်တုံခြေလက်၊ မကွေးမိခင်သေစေသောဟူလေ။ထိုမွတပါး ၊ မင်းကမလွတ်၊ အမတ်ဗိုလ်ပါ၊ စွဲစရာသား၊ အိမ်ထားလက်နက်၊ သုံးမည်စက်နှင့်ခြေလက်တောင်းလောင်း၊ လက်ဦးခေါင်းလည်း၊ ထောင်းထောင်း ပြတ်၍သေစေသောဟူလေ။

ထိုမွတပါး ၊ မဟာသမုဒ္ဒရာပင်လယ်ကြောဝယ်၊ သဘောင်္လှေကြီး၊ ပျက်စီးမျောပါ၊ တွဲသောလားသို့၊ ထွားထွားညက်ညက် ပျက်စေသော၊ ဟူလေ။ထိုမွတပါး ၊ ဂွမ်းတလှည်းကို အကျွမ်းဘုတ်သော်၊ တဆုပ်လောက်မျှ၊ စမ်းမရသို့ဖြစ်သောဟူလေ။ထိုမွတပါး ၊ သားမြေးကျေးကျွန်၊ထွန်သည့်ကျွဲနွား၊ ခမ်းနားမcredit